Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

module 5

eendaagse cursus
133.21.02
€ 225,-

Eendaagse cursus inclusief lunch, bij online les worden het twee ochtenden (2 & 16 november).

.
Eendaagse cursus inclusief lunch, bij online les worden het twee ochtenden (2 & 16 november).

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een veel voorkomende psychiatrische diagnose bij mensen met een laag IQ (zwakbegaafdheid en lichte verstandelijke beperking). In deze cursus leert u meer over de herkenning, de diagnosestelling en over een passende behandelwijze bij deze patiëntengroep.

doelgroep

De training is bedoeld voor (GZ-)psychologen en EMDR therapeuten werkzaam binnen de GGZ of in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en die zorg dragen voor mensen met complexe PTSS klachten.

doelstelling

Veel behandelaren voelen zich ondanks hun expertise op het gebied van behandeling en van trauma onbekwaam om juist de patiënten met een laag IQ (zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking) te behandelen zeker wanneer er sprake is van complexe PTSS.

In deze cursus laten we u zien dat u wel bekwaam bent om deze patiënten te behandelen. We bieden u meer handvaten zowel op het gebied van het lage IQ als t.a.v. de complexe PTSS.

Aan het eind van de training begrijpt u wat een complexe PTSS voor deze patiëntengroep betekent, heeft u aanwijzingen voor het diagnosticeren en behandelen. Als EMDR therapeut voelt u zich meer bekwaam om uw methode ook toe te passen voor deze patiënten. U weet hoe u het stabiliseren in kan bedden in uw traumabehandeling. Als GZ psycholoog weet u hoe u de sociotherapeuten/ begeleiders/ systeem kan betrekken en ondersteunen in de behandeling. U weet wanneer u van traumabehandeling moet overstappen of wanneer u de behandeling kan combineren met behandeling van de bijvoorbeeld interpersoonlijke persoonlijke problematiek, zelfbeeld of emotieregulatie.
U hebt uw eigen casuïstiek kunnen toetsen aan de praktijk.

U voelt zich aan het einde bewust bekwaam om ook deze patiëntengroep te laten profiteren van uw expertise.

inhoud

Jarenlang was het driefase model bij complex trauma ( stabiliseren, verwerken, integreren) best practise bij de behandeling van Complexe PTSS.
Steeds meer onderzoek toont dat dit model niet altijd op gaat, ook niet bij mensen met sterke PTSS symptomen en veel co morbiditeit. Meteen insteken op verwerken blijkt ook hierbij gewenste resultaten op te leveren. Ook toont steeds meer onderzoek aan dat PTSS klachten effectief behandeld kunnen worden bij patiënten met een laag IQ.
Ondanks deze onderzoeken zien we in de praktijk nog veel ervaren (trauma) behandelaren juist bij deze kwetsbare patiënten aarzelen om behandeling gericht op verwerking aan te bieden. Dilemma´s liggen vaak en op het gebied van de complexiteit van de psychiatrie en op de combinatie met het laag IQ. Men biedt dan alleen stabilisatie aan. Onnodig lang lijden en verschuiving van de problematiek kan hiervan het gevolg zijn.

We staan eerst stil bij het specifieke patiënten profiel van de patiënten met een laag IQ en psychiatrische problematiek. Vervolgens gaan we nader in op PTSS en complexe PTSS. En de interferentie tussen beide elementen. We bieden handvaten voor de diagnostiek en vervolgens voor de behandeling. U wordt in deze cursusdag aan de hand van uw eigen casuïstiek meegenomen in een model waarin het stabiliseren en het verwerken niet na elkaar plaats vindt maar naast elkaar staat. En waarin u zowel gefocust zult zijn op geprotocolleerd werken als op maatwerk.

aanbevolen literatuur

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ; Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; bij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036816571

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ. De route vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over deopleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.

Accreditaties

K&J - NIP herregistratiein aanvraag
K&J NIPin aanvraag
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdin aanvraag
Vereniging EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)toegekend6 punten
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)in aanvraag

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E.A. Aldenkamp (Erica) - docenten - 1249079815

Erica Aldenkamp is GZ psycholoog, EMDR Practitioner, inhoudelijke manager. Ze heeft jarenlange ervaring in de psychiatrische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (de Banjaard in Den Haag en Centrum Kristal in Leiden en Gouda). Momenteel is zij eigenaar van Poli+.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact