Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

module 5

eendaagse cursus
133.20.02
€ 225,-

Inclusief lunch

.
eendaagse cursus inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een veel voorkomende psychiatrische diagnose bij mensen met een laag IQ (zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking). In deze cursus leert u meer over de herkenning, de diagnosestelling en over een passende behandelwijze bij deze doelgroep.

doelgroep

De training is bedoeld voor (GZ-)psychologen / EMDR therapeuten werkzaam binnen de GGZ of in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en die zorg dragen voor mensen met complexe PTSS klachten.

doelstelling

Aan het eind van de training begrijpt u wat een complexe PTSS voor deze patiëntengroep betekent, heeft u aanwijzingen voor het diagnosticeren en behandelen. En bent u zelf in staat het stabiliseren in te bedden in uw traumabehandeling en/of onderdelen over te brengen naar het begeleidingsteam. U weet wanneer u van traumabehandeling moet overstappen of combineren met behandeling van de persoonlijkheidsproblematiek.
U hebt uw eigen casuïstiek kunnen toetsen aan de praktijk.

inhoud

Jarenlang was het driefase model bij complex trauma ( stabiliseren, verwerken, integreren) best practise bij de behandeling van Complexe PTSS.
Steeds meer onderzoek toont dat dit model niet altijd op gaat, ook niet bij mensen met sterke PTSS symptomen en veel co morbiditeit. Meteen insteken op verwerken blijkt ook hierbij gewenste resultaten op te leveren.
Ook toont steeds meer onderzoek aan dat PTSS klachten effectief behandeld kunnen worden ook bij patiënten met een laag IQ.
Ondanks deze onderzoeken zien we in de praktijk nog veel ervaren (trauma) behandelaren juist bij deze kwetsbare patiënten aarzelen en blijven steken in de fase van stabiliseren. Onnodig lang lijden en verschuiving van de problematiek kan hiervan het gevolg zijn.

U wordt in deze cursusdag aan de hand van uw eigen casuïstiek meegenomen in een model waarin het stabiliseren en het verwerken niet na elkaar plaats vindt maar naast elkaar staat. Tijdens deze cursus maakt u dan ook kennis met een aan de doelgroep en deze visie aangepaste stabilisatiemodule. Daarnaast is er volop aandacht voor de overlap met co morbiditeit zoals depressies; persoonlijkheidsproblematiek/ stoornissen en de wijze waarop u in uw behandeling zou kunnen pendelen tussen verschillende behandelmodulen.

Gezien de gestapelde problematiek zult u in veel gevallen een intensieve samenwerking onderhouden met behandelaren of begeleiders uit andere echelons.
Hoe werkt u samen en hoe komt dit uw patiënt ten goede?

aanbevolen literatuur

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ; Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; bij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036816571

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ. De route vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over deopleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.

Accreditaties

Vereniging EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)in aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E.A. Aldenkamp (Erica) - docenten - 784667899

Erica Aldenkamp is GZ psycholoog, EMDR Practitioner, inhoudelijke manager. Ze heeft jarenlange ervaring in de psychiatrische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (de Banjaard in Den Haag en Centrum Kristal in Leiden en Gouda). Momenteel is zij eigenaar van Poli+.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact