Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

module 5

eendaagse cursus
133.22.02
€ 225,-

Inclusief lunch

.
eendaagse cursus inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een veel voorkomende psychiatrische diagnose bij mensen met een laag IQ (zwakbegaafdheid en lichte verstandelijke beperking). In deze cursus leer je meer over de herkenning, de diagnosestelling en over passende behandeling bij deze patiëntengroep.

doelgroep

De training is bedoeld voor (GZ-)psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en verpleegkundig specialisten die als behandelaren werkzaam zijn binnen de GGZ. Of werkzaam zijn binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking waarin zij zorg dragen voor mensen met (complexe) PTSS klachten.

doelstelling

Veel behandelaren voelen zich ondanks hun expertise op het gebied van behandeling en op het gebied van trauma onbekwaam om juist de patiënten met een laag IQ (zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking) te behandelen. Zeker wanneer er sprake is van complexe PTSS. In deze cursus laten we u zien dat je wel bekwaam bent om deze patiënten te behandelen. We bieden je meer handvatten zowel op het gebied van het afstemmen op het lage IQ als t.a.v. de complexe PTSS. Aan het eind van de training begrijp je wat een complexe PTSS bij deze patiëntengroep betekent, heb je aanwijzingen voor het diagnosticeren en behandelen van PTSS klachten bij deze patiënten. Er zal aandacht zijn voor de indicatiestelling van traumabehandeling bij deze doelgroep. Er zal verdieping zijn op de EMDR behandeling. Je leert hoe je het stabiliseren in kan bedden in jouw traumabehandeling. Ook weet je hoe je de sociotherapeuten/ begeleiders/ systeem kunt ondersteunen in de begeleiding dmv een traumasensitief klimaat. Je weet wanneer je van traumabehandeling moet overstappen naar of deze kan combineren met behandeling van de bijvoorbeeld interpersoonlijke persoonlijke problematiek, zelfbeeld of emotieregulatie. U hebt uw eigen casuïstiek kunnen toetsen aan de praktijk. U voelt zich aan het einde bewust bekwaam om ook deze patiëntengroep te laten profiteren van uw expertise.

inhoud

Jarenlang was het driefase model bij complex trauma (stabiliseren, verwerken, integreren) best practise bij de behandeling van Complexe PTSS. Steeds meer onderzoek toont dat dit model niet altijd op gaat, ook niet bij mensen met sterke PTSS symptomen en veel co-morbiditeit. Meteen insteken op verwerken blijkt ook bij hen gewenste resultaten op te leveren. Ook toont steeds meer onderzoek aan dat PTSS klachten effectief behandeld kunnen worden bij patiënten met een laag IQ met de bestaande methodieken. Ondanks deze onderzoeken zien we in de praktijk nog veel ervaren (trauma) behandelaren juist bij deze kwetsbare patiënten aarzelen om behandeling gericht op verwerking aan te bieden. Dilemma´s liggen vaak en op het gebied van de complexiteit van de psychiatrie en op de combinatie met het laag IQ. Men biedt dan alleen stabilisatie of medicatie aan. Onnodig lang lijden en verschuiving van de problematiek kan hiervan het gevolg zijn. We staan eerst stil bij het specifieke patiënten profiel van de patiënten met een laag IQ en psychiatrische problematiek. Vervolgens gaan we nader in op PTSS en complexe PTSS. En de interferentie tussen beide elementen. We bieden handvaten voor de diagnostiek en vervolgens voor de behandeling. Je wordt in deze cursusdag aan de hand van jouw eigen casuïstiek meegenomen in een model waarin het stabiliseren en het verwerken niet na elkaar plaats vindt maar naast elkaar staat. En waarin je zowel gefocust zult zijn op geprotocolleerd werken als op maatwerk.

aanbevolen literatuur

Warm aanbevolen boekentip over de behandeling in het algemeen bij deze patientengroep: Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ, Theorie en Praktijk. Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; : https://www.bsl.nl/shop/behandeling-van-patienten-met-een-laag-iq-in-de-ggz-9789036827225 Trauma en verwerkingstechnieken Indicatiestelling bij traumabehandeling in de GGZ BSL Martijn Stofsel Overige literatuur wordt via de digitale leeromgeving verstrekt.

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ. De route vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over deopleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Vereniging EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)toegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E.A. Aldenkamp (Erica) - docenten - 146443939

Erica Aldenkamp is GZ psycholoog, EMDR Practitioner, inhoudelijke manager. Ze heeft jarenlange ervaring in de psychiatrische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (de Banjaard in Den Haag en Centrum Kristal in Leiden en Gouda). Momenteel is zij eigenaar van Poli+.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact