Communicatie- en denkstijlen bij samenwerking

over vanzelfsprekendheden, ergernissen, begrip en de humor

eendaagse cursus
749.19.01
€ 215,-

inclusief lunch

.
1 dag van 09.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Iedereen wil graag een goede relatie met cliënten, collega’s, vrienden en familie. Toch ervaren we vaak teleurstellingen, ergernissen, conflicten en misverstanden. Het lijkt wel of de ander je niet wíl begrijpen.

Hoe vaak gebeurt het niet dat je het idee hebt de boodschap goed te hebben verteld, zelfs herhaaldelijk uitgelegd, maar de andere partij lijkt het niet te willen snappen? Of dat je de intentie hebt om samenwerking te creëren en de ander vindt je "pushy" of arrogant? Of dat je geweldige ideeën hebt en de tegenpartij alleen maar op de rem gaat staan? De oorzaak van deze miscommunicatie ligt vaak in het niet hanteren van de juiste communicatiestijl van de ontvangende partij.

buitenkant en binnenkant van communicatie

De basis van elke relatie is communicatie. Miscommunicatie komt meestal niet door de inhoud van het gesprek maar door de manier waarop dingen gezegd worden. Je gaat uit van wat jij normaal vindt en neemt aan dat datzelfde voor de ander geldt. Daarmee ga je er ook impliciet vanuit dat de patronen waarlangs jij denkt, normaal zijn en voor ieder ander gelden. Snel het verschil in de stijl van jezelf en een ander herkennen en weten hoe je je kan aanpassen aan de stijl van de ander is waar het bij werken met communicatiestijlen om gaat.

Tijdens deze training wordt ingegaan op de ‘buitenkant’ en de binnenkant van de communicatie:

  • De “buitenkant”: Hoe “spreek je de taal van de ander? Wat kan je zien en horen aan woordgebruik, lichaamshouding, stemvolume en voorkeur voor de manier van contact maken en de manier waarop jij en de ander het gesprek inrichten?
  • De "binnenkant" : hoe verloopt het "gesprek" dat jij en de ander in met zichzelf intern hebben? Van welke vanzelfsprekendheden gaan jij en de ander uit?

Beiden invalshoeken zijn gebaseerd op inzicht in communicatiestijlen. De communicatiestijlen kwamen naar voren uit een onderzoek van Merrill en Reid in de jaren 60-70 van de vorige eeuw. Merrill en Reid waren bedrijfspsychologen die onderzoek deden of er simpele gedragskenmerken waren aan te wijzen die duiden op leiderschapskwaliteiten. Die bleken er niet te zijn. Wat wel onbedoeld uit het onderzoek naar voren kwam, waren vier zogenaamde "sociale stijlen” of communicatiestijlen: 4 manieren waarop mensen met elkaar omgaan, zowel verbaal als non-verbaal.

De training gaat niet alleen in op het voorkomen of hanteren van de misverstanden en ergernissen maar laat ook de humor van de verschillen zien. Het model van Merril en Reid is verder ontwikkeld door middel door veldwerk. Door aan mensen te vragen hoe zij het liefst aangesproken willen worden, op welke manier zij het beste kunnen luisteren en enthousiast worden om mee te werken is de “gebruiksaanwijzing” van de vier communicatiestijlen uitgewerkt. Het interessante is, dat deze stijlen door iedereen gebruikt worden zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen, leeftijd of nationaliteit. Bovendien blijken de stijlen niets te zeggen over de talenten van personen, ze zijn te beschouwen als taal en daarmee ook te leren. De training is talloze malen gegeven aan de meest uiteenlopende groepen, leeftijden en nationaliteiten. Telkens blijkt weer dat ieder zichzelf en de ander kan herkennen in de verschillende stijlen.

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor coaches, organisatieadviseurs, leidinggevenden, psychologen en andere hulpverleners.

doelstelling

Tijdens deze training krijg je praktische handvaten hoe je de ander beter kan bereiken en begrijpen. Ook krijg je zicht op je eigen vanzelfsprekende beoordeling en de consequenties daarvan.

inhoud

  • waar komt het verschil in intentie en resultaat vandaan?
  • inleiding communicatiestijlen – theoretisch raamwerk
  • analyse eigen communicatiestijl
  • herkenning communicatiestijl bij anderen
  • "gebruiksaanwijzing" per stijl
  • misverstanden en humor in de samenwerking
  • toepassing in je eigen praktijk

werkwijze

Theorie, ervaren, oefenen met materiaal door spel en uitproberen.
Muziek en filmpjes ter illustratie.

referentie quotes

Ariann Kraaijeveld (levensmiddelen technoloog)
"Ik ben dagelijks blij met een training. Voor mij hoort hij thuis in het rijtje 10-vingerig blind typen, optellen & aftrekken, lezen, auto- en motorrijden. Iedere dag pas ik wel iets uit deze training toe."

Cora Stronckorst (huisarts)
"De training heeft mij een helder inzicht gegeven van mijn eigen manier van communiceren. Ik herken patronen en kan van daaruit sturen. Ik ben me bewust van mijn verwachtingen die ik heb van een gesprek; het blijkt nuttig om die uit te spreken en zo nodig bij te stellen. Verder vind ik het fijn dat ik met kennis van de stijlen, bepaalde reacties beter kan plaatsen en begrijpen. In mijn werk als arts, waar ik dagelijks veel mensen ontmoet, is dat absoluut winst."

Accreditaties

International Coach Federation (ICF)toegekend6,5 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. E. Kuyters (Ericka) - docenten - 1791935331

Ericka Kuyters (1958) werd opgeleid als vormingswerker en studeerde vervolgens bedrijfskunde. Zij vulde haar kennis over het werken en trainen met groepen aan bij Essence Trainingen en volgde een ICF-geaccrediteerde opleiding tot coach bij Newfield Network. 
Ericka is voorzitter van de ICF  Nederland, afdeling van de International Coaching Federatie. Zij is redactielid van het Tijdschrift voor Coaching.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact