RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.

Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie I

theorie en praktijk

vierdaagse cursus
810.21.01
Data worden nog gepland, inschrijven is vrijblijvend.
€ 695,-

Inclusief cursusmateriaal en lunch.

.
4 maandagen van 09.30 -16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In de GGZ krijgen vaktherapeuten steeds meer te maken met behandelprogramma's die gebaseerd zijn op cognitief gedragstherapeutische (CGt-) methodieken. In de GCt staan gedachten centraal. In vaktherapieën staan het (bewegings)gedrag en het gevoel centraal. Twee therapievormen, waarbij sprake lijkt van een controverse. Maar is dit werkelijk zo of zijn vaktherapie en cognitieve gedragstherapie juist goed te combineren en te integreren?

In deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens CGt-principes en uitgedaagd om op basis van een cognitief gedragstherapeutisch kader vaktherapeutische interventies toe te passen.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor alle vaktherapeuten, dus ook beeldende therapeuten. De docente is PMT-er, maar de vertaling van de CGT naar vaktherapie wordt zoveel mogelijk praktisch geoefend m.b.v rollenspel, wat beschreven is vanuit de verschillende disciplines. De cursisten zelf kunnen in subgroepen kiezen voor hun eigen medium (drama, muziek, PMT, beeldend of dans).

doelstelling

Aan het eind van de cursus beschikken de deelnemers over basiskennis ten aanzien van de cognitieve gedragstherapie en hebben de deelnemers vaardigheden ontwikkeld om het cognitief gedragstherapeutische model te combineren en te integreren met hun eigen vaktherapie.

inhoud

  • uitgangspunten cognitieve gedragstherapie;
  • plaatsbepaling vaktherapie t.o.v. CGT;
  • verbale en non-verbale uitdaagtechnieken;
  • theorie gedragsexperimenten en exposuretechnieken;
  • gedragsexperimenten en exposuretechnieken vertalen naar vaktherapeutische arrangementen;
  • experiëntiële technieken: vergelijken, combineren en integreren met vaktherapeutische technieken.

werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met oefenrondes. In de oefenrondes worden door middel van rollenspel vaktherapeutische situaties gebruikt om cognitief gedragstherapeutische technieken te vertalen naar de vaktherapie. En andersom om vaktherapeutische technieken en methodieken te integreren en te combineren met cognitief gedragstherapeutisch werken.

toetsing

Er wordt een toets afgenomen na afloop van de cursus. De toets bestaat uit theoretische vragen afgewisseld met casuïstiekvragen.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M. Rekkers (Marlies) - docenten - 1586661513

Marlies Rekkers, GZ-psycholoog met kwalificatie Lichaamsgericht Werkend Psycholoog (LWP), bewegingswetenschapper en psychomotorisch therapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact