Cognitieve gedragstherapie bij jongeren

met nadruk op externaliserende problematiek

vierdaagse cursus
536.18.01
€ 895,-
Inclusief aanvullende literatuur.
4 woensdagen van 9.30 - 16.30 uur

Gedragstherapie en specifiek cognitieve gedragstherapie, neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de hulpverlening. Er zijn meerdere programma's ontwikkeld voor vooral volwassenen en kinderen. Het toepassen van cognitieve gedragstherapeutische interventies bij adolescenten loopt daar wat bij achter. Deze cursus wil specifiek ingaan op de behandeling van adolescenten (12-20 jaar) en/of ouders (ambulant en residentieel), waarbij de nadruk ligt op externaliserende adolescenten. De invalshoek is gebaseerd op RET maar ook interventies vanuit Beck, Kendall en Young zullen worden behandeld.

doelgroep

Psychologen, (ortho)pedagogen en andere hulpverleners in de jeugdhulpverlening, de ambulante en klinische jeugdzorg, de jeugdbescherming en de expertisecentra in het onderwijs, die werken met jongeren met ernstige gedragsproblemen, bijvoorbeeld jongeren met ADHD, met persoonlijkheidsstoornissen-in-ontwikkeling en/of ernstige schoolproblemen.

voorkennis

Basiskennis over de cognitieve gedragstherapie wordt aanwezig geacht.

doelstelling

De deelnemers krijgen een begeleidings- en behandelingsmodel aangereikt waarbij cognitief gedragstherapeutische technieken aangevuld worden met inzichten uit de psychodynamische- en systeemtheorie.
Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om deze technieken en inzichten effectief toe te passen in de begeleiding en behandeling van jongeren, zijn zij in staat crisissituaties te managen en een werkbare situatie te creëren, en het systeem rond de jongere actief te betrekken.

inhoud

cognitieve gedragstherapie;
kenmerken van jongeren met ernstige gedragsproblemen, waaronder As-II problematiek;
behandelmogelijkheden met behulp van cognitief gedragstherapeutische technieken;
motiveringstechnieken met gebruikmaking van psychodynamische inzichten (belangen, emotionele motieven);
het creëren van een werkbare situatie bij crises;
het betrekken van het systeem bij de behandeling.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, demonstraties van technieken, praktisch oefenen in de vorm van rollenspel, literatuurstudie. De deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen.

aan te schaffen literatuur

Jacobs, G. Muller, N. Brink ,E. ten,Uit de knoop : rationeel-emotieve therapie en andere cognitieve gedragstherapiëen bij kinderen en adolescenten

Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum b.v., ISBN 9789031336975

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend24 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 20 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend24 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend24 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 20 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend24 uren
Registerpleintoegekend835 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratiein aanvraag? uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. E.J. Jongman (Erik) - docenten - 764237895

Erik Jongman is psycholoog / psychotherapeut.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact