Nieuwe corona-maatregelen vanaf 13 november 2021. Lees meer informatie.

Coachen als professie I

verdiepende opleiding coaching

12-daagse opleiding
302.22.01
€ 6.550,-

Inclusief diner op elke 1e dag, exclusief eventuele overnachtingskosten. Betaling kan via automatische incasso: ineens, in 2 of 6 termijnen.

.
6 donderdagen van 09.30 - 20.00 uur en 6 aansluitende vrijdagen van 09.00 - 16.30 uur

Geuzinge en Groeneveld (Waverly House) | Waver 25 | OUDERKERK AAN DE AMSTEL

De behoefte in organisaties om individuen voor kortere of langere tijd te laten coachen neemt de laatste jaren sterk toe. Organisaties investeren daarmee in hun ‘human capital’. Het helpt hen de capaciteiten van hun leiders en specialisten beter te benutten en te vergroten.

Deze twaalfdaagse leergang biedt verdieping voor mensen die al enige jaren ervaring hebben met gespreksvoering als belangrijk onderdeel van hun rol en deze willen onderbouwen en uitbreiden met professionele coachcompetenties. Het referentiekader is de internationale kennis en know how van coaching, aangevuld met verdiepende inzichten uit de psychotherapie – met name systeemtheoretisch en psychoanalytisch. De leergang zelf doorloopt alle stappen van een coachproces in zijn verschillende aspecten en fasen.
De leergang is onderdeel van het programma RINO Senior Certified Coach dat erkend is door de International Coaching Federation (ICF).

doelgroep

De leergang 'Coachen als professie I’ is toegesneden op coaches, organisatieadviseurs, A&O-psychologen, HR- en MD-managers, (bedrijfs)artsen, psychiaters, reïntegratieadviseurs en andere ervaren professionals die al enige jaren ervaring hebben met gespreksvoering. Zij kunnen deze verdieping benutten om hun senioriteit op dit gebied verder uit te bouwen.Cursisten zeggen bij aanmelding vaak: “Ik coach wel, maar doe het intuïtief. Ik wil er een goede theoretische onderbouwing bij hebben". En: “Ik wil graag feedback op mijn manier van coachen; ik wil het coachvak echt leren".

doelstelling

Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • een coachproces van begin tot eind vorm te geven;
 • de kerncompetenties voor coaches, zoals geformuleerd door de International Coaching Federation, toe te passen;
 • bewust om te gaan met de eigen rol in coachrelaties;
 • inter- en intrapsychische aspecten van de thematiek te onderscheiden en te verbinden;
 • effectief op diversiteit (gender, cultuur, normen en waarden) in het coachproces in te spelen;
 • de context van de werksituatie en organisatie in het proces te betrekken;
 • een scala aan (nieuwe)interventiemethodieken te benutten;
 • zorgvuldig onderscheid te maken tussen supervisie, consultatie, psychotherapie en coaching;
 • (nog) meer plezier te beleven aan het voeren van coachgesprekken;
 • meer zelfvertrouwen als coach te beleven en uit te stralen.

inhoud

In elke tweedaagse module ligt de nadruk op oefenen met de coachcompetenties en brengen de docenten modellen, technieken en kennis in vanuit de internationale coachliteratuur. Daarnaast kent elke module een eigen focus, die vanaf de tweede module met een gastdocent wordt ondersteund. De focus per module is:

 • Setting the stage.
 • Input vanuit de psychotherapie.
 • De context: de systeemtheoretische benadering.
 • Verdieping.
 • Diversiteit in coaching.
 • Het coachingsproces van begin tot eind.

werkwijze

In het programma wordt het coachproces in zijn verschillende aspecten en fasen als leidraad genomen. Vanaf de start van de opleiding wordt een geïntegreerd kader aangereikt. Er is een centrale plaats ingeruimd voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces als coach van de deelnemers. Omdat er veel wordt geoefend, vragen we van iedere deelnemer de bereidheid om eigen coachvragen in te brengen. Theorie, toepassing en verwerking zullen elkaar steeds afwisselen.

locatie

De leergang vindt plaats in Ouderkerk aan de Amstel in The Waverly House, een prettige en inspirerende locatie, gelegen aan de Waver op 15 minuten van Schiphol, 10 minuten van de A2 en A9, 20 minuten van Amsterdam en 40 minuten Utrecht. Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij ‘The Waverly House’ te overnachten.

toelichting en brochure

Een uitgebreide beschrijving is te vinden in de brochure van de opleiding Coachen als professie.

Wilt u nog enige inhoudelijke toelichting van de hoofddocenten dan mag u uw naam en telefoonnummer mailen naar Hein Lautenbag.

accreditatie

De leergang Coachen als Professie is onderdeel van de route RINO Senior Certified Coach die erkend is door de International Coaching Federation (ICF) als Accredited Coach Training Program (ACTP) is geaccrediteerd. Na succesvolle afronding van Coachen als professie I beschik je als deelnemer over de opleidingsvereisten voor de ICF certificatie tot Associate Certified Coach (ACC).

Accreditaties

A&G - NIP herregistratietoegekend150 punten
A&G - NIP registratietoegekend150 punten
A&O - NIP herregistratietoegekend150 punten
A&O - NIP registratietoegekend150 punten
International Coach Federation (ICF)toegekend90 punten
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)in aanvraag90 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. J.M. van der Meer MCC (Annemarie) - docenten - 175801366

Annemarie van der Meer is ICF Master Certified Coach, trainer en facilitator. Ze is oprichter en eigenaar van MEER Coaching en heeft 30 jaar ervaring als coach.

Lees verder
Mw. J. van Heusden PCC (Jetske) - docenten - 308450887

Jetske van Heusden is ICF Professional Certified Coach, trainer en facilitator. Ze brengt ruim 13 jaar ervaring als coach mee; zowel als interne (leiderschaps) coach als extern, zelfstandig. coach.

Lees verder
Dhr. T. Theeboom (Tim) - docenten - 470368479

Tim Theeboom is als kerndocent en onderzoeker werkzaam bij het VU Center for Executive Coaching.

Lees verder
Dhr. dr. Q.D. van Dam (Quin) - docenten - 1710025205

Quin van Dam is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij heeft een eigen psychotherapiepraktijk in Reeuwijk

Lees verder
Mw. C. Snow (Candida) - docenten - 437414375

Candida Snow is gecertificeerd door en verbonden aan ITIM, een internationaal netwerk van interculturele consultants. Ze is een ervaren en dynamische trainer, lector en spreker.

Lees verder
Mw. mr. M.A. Smit (Mayke) - docenten - 460627669

Mayke Smit is systemisch coach en trainer, begeleidt professionals in hun persoonlijke groei en teams in transformatieprocessen.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact