Coachen als professie I

verdiepende leergang coaching

12-daagse opleiding
302.17.02

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
20 Sep 2018
€ 6.450,-
Inclusief diner op elke donderdag, exclusief eventuele overnachtingskosten. Leden van de OOA en leden van het NIP (sectie A&O) betalen € 6.250,--. Betaling kan via automatische incasso in maximaal 6 termijnen.
.
6 donderdagen van 9.30 - 20.00 uur en 6 aansluitende vrijdagen van 9.00 - 16.30 uur.

De behoefte in organisaties om individuen voor kortere of langere tijd te laten coachen neemt de laatste jaren sterk toe. En daarmee de vraag naar coaches die in staat zijn om op professionele wijze mensen in hun functioneren in de werksituatie te begeleiden.
Organisaties investeren daarmee in hun ‘human capital’. Het helpt hen de capaciteiten van hun managers en specialisten beter te benutten en te vergroten.

doelgroep

De leergang 'Coachen als Professie} is toegesneden op organisatieadviseurs, A&O-psychologen, HRD- en MD-managers, (bedrijfs)artsen, psychiaters, reintegratieadviseurs en andere ervaren coaches die al enige jaren ervaring hebben met individuele coachingstrajecten. Zij kunnen deze verdieping benutten om hun senioriteit op dit gebied verder uit te bouwen.

doelstelling

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat om:

een (executive) coachingsproces van begin tot eind vorm te geven;
bewuster om te gaan met de eigen rol in coachingsrelaties;
inter- en intrapsychische aspecten van de problematiek nauwkeuriger te onderscheiden en te verbinden;
effectief op diversiteit (gender, cultuur, normen en waarden) in het coachingsproces in te spelen;
de context van de werkproblemen beter in het proces te betrekken;
een scala aan (nieuwe)interventiemethodieken te benutten;
zorgvuldig onderscheid te maken tussen supervisie, consultatie, psychotherapie en coaching;
meer plezier te beleven aan het voeren van coachingsgesprekken;
meer zelfvertrouwen als coach te beleven en uit te stralen.

inhoud

Setting the stage.
Input vanuit de psychotherapie.
De context: de systeemtheoretische benadering.
Verdieping.
Diversiteit in coaching.
Het coachingsproces van begin tot eind.

werkwijze

In het programma wordt het coachingsproces in zijn verschillende aspecten en fasen als leidraad genomen. Vanaf de start van de opleiding wordt een geïntegreerd kader aangereikt. In de leergang is een centrale plaats ingeruimd voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces van de deelnemers. Theorie, toepassing en verwerking zullen elkaar steeds afwisselen.

locatie

De leergang vind plaats in Ouderkerk aan de Amstel in The Waverly House, een prettige en inspirerende locatie, gelegen aan de Waver op 15 minuten van Schiphol, 10 minuten van de A2 en A9, 20 minuten van Amsterdam en Utrecht. Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij ‘The Waverly House’ te overnachten.

toelichting

Vanuit voornamelijk het systeemtheoretische en het psychoanalytische referentiekader worden theoretische concepten en praktische toepassingen voor kortere en langere coachingstrajecten aangereikt.
De brochure kunt u aan de rechterzijde downloaden of bestellen.
Desgewenst kunt u een referentenlijst opvragen van personen die eerder de leergang hebben gevolgd.

Één of twee maal per jaar geven de docenten een introductieworkshop. De kosten zijn slechts € 25,--, die u terug krijgt bij deelname aan de leergang.

accreditatie

De leergang Coachen als Professie is onderdeel van de route RINO Senior Certified Coach die erkend is door de International Coach Federation (ICF).

Coach & Organisatieadviseur

De RINO onderscheidt zich van andere aanbieders van cursussen en opleidingen op het gebied van coaching door haar oriëntatie op de psychologie en de psychotherapeutische referentiekaders. Voor diverse cursussen heeft de RINO accrediatie aangevraagd bij de ICF en de NOBCO.
Lees meer via deze link.

Accreditaties

A&G - NIP herregistratietoegekend150 uren
A&G - NIP registratietoegekend150 uren
A&O - NIP herregistratietoegekend150 uren
A&O - NIP registratietoegekend150 uren
International Coach Federation (ICF)toegekend90 punten
KNMG Accreditatiebureau Algemene Nascholingin aanvraag? punten
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)toegekend30 punten
Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M. van der Pool MCC (Marianne) - docenten - 957571471

Marianne van der Pool is ICF Master Certified Coach, Register psycholoog NIP en psychotherapeut BIG.

Lees verder
Mw. drs. J.M. van der Meer MCC (Annemarie) - docenten - 1381894221

Annemarie van der Meer is ICF Master Certified Coach, trainer en facilitator. Ze is oprichter en eigenaar van MEER Coaching en heeft 25 jaar ervaring als coach. Haar werk speelt zich af binnen de context van (internationale) bedrijven en organisaties: executive coaching, career coaching, performance coaching, work/life balance coaching.

Lees verder

Mevrouw dr M. Spanjersberg, psycholoog en zelfstandig organisatie-adviseur, gespecialiseerd in conflicthantering en complexe besluitvormingspocessen.

Lees verder
Mw. drs. G.F. Hiese (Gudrun) - docenten - 1315944241

Gudrun Hiese is klinisch A&O psycholoog en heeft 30 jaar ervaring in internationale HR rollen.

Lees verder
Dhr. drs. J.P. van der Pool (Han) - docenten - 888702113

Han van der Pool is een zeer ervaren talentmanager en executive coach. Zijn expertise is te herleiden tot kennis uit de vakgebieden arbeids- en organisatiepsychologie, organisatiekunde en projectmanagement, aangevuld met ruim vijfendertig jaar ervaring als talentmanager, trainer/coach en adviseur in het bedrijfsleven.

Lees verder
Dhr. dr. Q.D. van Dam (Quin) - docenten - 1300032577

Quin van Dam is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij heeft een eigen praktijk in Leiden.

Lees verder
Dhr. drs. C. Mittendorff (Carlo) - docenten - 752614309

Carlo Mittendorff is docent, coach, GZ-pycholoog en psychotherapeut.
Mittendorff Coaching

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact