Coachen als professie I

verdiepende opleiding coaching
12-daagse opleiding

6 donderdagen van 09.30 - 20.00 uur en 6 aansluitende vrijdagen van 09.00 - 16.30 uur.
Startdata
-
302.23.01
€ 6.750,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 05 oktober 2023 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 06 oktober 2023 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 09 november 2023 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 10 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 07 december 2023 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 08 december 2023 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 11 januari 2024 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 12 januari 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 08 februari 2024 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 09 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 07 maart 2024 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 08 maart 2024 van 09:30 tot 20:30
Accreditaties
ICF - International Coach Federation toegekend 0 ?
NIP - A&O | A&G toegekend 150 punten
A&O - kennis 80 punten
A&O - vaardigheden 70 punten
NOBCO - Nederlandse Orde van Beroepscoaches in aanvraag -
Geuzinge en Groeneveld
(Waverly House) | Waver 25 - | OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De behoefte in organisaties om individuen voor kortere of langere tijd te laten coachen neemt de laatste jaren sterk toe. Organisaties investeren daarmee in hun ‘human capital’. Het helpt hen de capaciteiten van hun leiders en specialisten beter te benutten en te vergroten.

Deze twaalfdaagse leergang biedt verdieping voor mensen die al enige jaren ervaring hebben met gespreksvoering als belangrijk onderdeel van hun rol en deze willen onderbouwen en uitbreiden met professionele coachcompetenties. Het referentiekader is de internationale kennis en know how van coaching, aangevuld met verdiepende inzichten uit de psychotherapie – met name systeemtheoretisch en psychodynamisch. De leergang zelf doorloopt alle stappen van een coachproces in zijn verschillende aspecten en fasen. De leergang is onderdeel van het programma RINO Senior Certified Coach dat erkend is door de International Coaching Federation (ICF).

doelgroep

De leergang 'Coachen als professie I’ is toegesneden op coaches, organisatieadviseurs, A&O-psychologen, HR- en MD-managers, (bedrijfs)artsen, psychiaters, reïntegratieadviseurs en andere ervaren professionals die al enige jaren ervaring hebben met gespreksvoering. Zij kunnen deze verdieping benutten om hun senioriteit op dit gebied verder uit te bouwen.Cursisten zeggen bij aanmelding vaak: “Ik coach wel, maar doe het intuïtief. Ik wil er een goede theoretische onderbouwing bij hebben". En: “Ik wil graag feedback op mijn manier van coachen; ik wil het coachvak echt leren".

doelstelling

Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • een coachproces van begin tot eind vorm te geven;
 • de kerncompetenties voor coaches, zoals geformuleerd door de International Coaching Federation, toe te passen;
 • bewust om te gaan met de eigen rol in coachrelaties;
 • inter- en intrapsychische aspecten van de thematiek te onderscheiden en te verbinden;
 • effectief op diversiteit (gender, cultuur, normen en waarden) in het coachproces in te spelen;
 • de context van de werksituatie en organisatie in het proces te betrekken;
 • een scala aan (nieuwe)interventiemethodieken te benutten;
 • zorgvuldig onderscheid te maken tussen supervisie, consultatie, psychotherapie en coaching;
 • (nog) meer plezier te beleven aan het voeren van coachgesprekken;
 • meer zelfvertrouwen als coach te beleven en uit te stralen.

inhoud

In elke tweedaagse module ligt de nadruk op oefenen met de coachcompetenties en brengen de docenten modellen, technieken en kennis in vanuit de internationale coachliteratuur. Daarnaast kent elke module specifieke aandachtspunten. In de vijfde en zesde module worden deze door een gastdocent ondersteund. De specifieke aandachtspunten per module:

 • Setting the stage.
 • Wat werkt in coaching? Psychotherapie- en coachingseffectonderzoek.
 • Input vanuit de psychotherapie. Overdracht en tegenoverdracht.
 • Systeemtheorie in coaching.
 • Diversiteit in coaching. Coaching in een interculturele context.
 • Het coachingsproces van begin tot eind. Executive coaching.

De beide hoofddocenten, Annemarie van der Meer en Jetske van Heusden, zijn tijdens de hele opleiding aanwezig.

werkwijze

In het programma wordt het coachproces in zijn verschillende aspecten en fasen als leidraad genomen. Vanaf de start van de opleiding wordt een geïntegreerd kader aangereikt. Er is een centrale plaats ingeruimd voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces als coach van de deelnemers. Omdat er veel wordt geoefend, vragen we van iedere deelnemer de bereidheid om eigen coachvragen in te brengen. Theorie, toepassing en verwerking zullen elkaar steeds afwisselen.

locatie

De leergang vindt plaats in Ouderkerk aan de Amstel in The Waverly House, een prettige en inspirerende locatie, gelegen aan de Waver op 15 minuten van Schiphol, 10 minuten van de A2 en A9, 20 minuten van Amsterdam en 40 minuten Utrecht. Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij ‘The Waverly House’ te overnachten.

toelichting

Een uitgebreide beschrijving is te vinden op de opleidingspagina van de route.

Wilt u nog enige inhoudelijke toelichting van de hoofddocenten dan mag u uw naam en telefoonnummer mailen naar Hein Lautenbag.

accreditatie

De leergang Coachen als Professie is onderdeel van de route RINO Senior Certified Coach ICF die erkend is door de International Coaching Federation (ICF) als Accredited Coach Training Program (ACTP) is geaccrediteerd. Na succesvolle afronding van Coachen als professie I beschik je als deelnemer over de opleidingsvereisten voor de ICF certificatie tot Associate Certified Coach (ACC).

icf