CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld

bij As-I en As-II stoornissen

tweedaagse cursus
460.18.02
€ 550,-
Inclusief lunches en literatuurklapper.
Twee dagen van 9.30 - 16.30 uur
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Een negatief zelfbeeld maakt kwetsbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek, samengaan met een negatief zelfbeeld en dat het negatieve zelfbeeld de behandeling van die stoornissen nogal eens ondermijnt. Bij de behandeling van deze stoornissen is het verstevigen van het zelfbeeld een nuttige en soms noodzakelijke aanvulling.

toelichting

Veel cliënten, zowel in de eerste als in de tweede lijn kampen met problemen van een negatief zelfbeeld. Zij voelen zich de mindere, vinden zichzelf dom of onbenullig of hebben het gevoel er niet bij te horen. Niet dat ze daar vierentwintig uur per dag mee bezig zijn, maar het achterliggende zelfschema steekt bij allerlei gewone dagelijkse gebeurtenissen opeens de kop op. Dat leidt tot negatieve emoties zoals verdriet en angst. Mensen met een negatief zelfbeeld ontwikkelen strategieën om niet met dat nare negatieve gevoel over zichzelf geconfronteerd te worden. Ze blijven op de achtergrond, nemen weinig initiatieven op het gebied van relaties, studie en werk. Het omgekeerde komt ook voor: hard werken en perfectionisme als overlevingsstrategie.

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, vaktherapeuten en verpleegkundig specialisten.

doelstelling

Na afloop kunnen de deelnemers:

zelfbeeldproblematiek herkennen en taxeren;
verschillende cognitieve interventies toepassen;
gedragsverandering stimuleren;
problemen oplossen die zich in de behandeling voordoen.

inhoud

theoretische achtergronden: de cognitieve verwerking van informatie;
taxatie van zelfbeeldproblematiek;
interventies gericht op het opbouwen van een positief zelfbeeld;
interventies gericht op het remmen van de activatie van het negatieve zelfbeeld
interventies gericht op gedragsverandering;
valkuilen en problemen;
toepassing in groepen
toepassen in e-health.

werkwijze

Theoretische inleidingen, videodemonstraties en veel praktische oefenen, aan de hand van casuïstiek van docenten en cursisten.

literatuur

Het volgende boek dient vooraf gelezen te worden: de Neef M., (2010). Negatief Zelfbeeld. Amsterdam: Boom.->http://www.boompsychologie.nl/product/368/Negatief-zelfbeeld?h=104]

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend12 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend18 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Registerpleintoegekend19,25 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)in aanvraag? punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend12 uren
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)toegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M. de Neef (Manja) - docenten - 72103182

Manja de Neef is GZ-psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut.

Lees verder
Mw. dr. M. Fournier (Marijda) - docenten - 1814500469

Marijda Fournier werkt als gedragstherapeut, zowel in individueel verband als met groepen.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact