RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.

BORDERLINE, wat moet ik ermee?

Meet the experts

online zomerRINO workshop van een halve dag
1116.20.01
€ 95,-

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Mensen met een borderline stoornis hebben vaak moeite met het aangaan van stabiele relaties, waaronder hulpverleningsrelaties. Ook komt het voor dat ze geen duidelijk beeld hebben van hun eigen identiteit. Impulsiviteit, met intense wisselende emoties, suïcidale gedachten en/of zelfbeschadigend gedrag zorgen voor moeilijkheden in de interactie met anderen. Zij zijn vaak gevoeliger, sensitiever voor emoties, voor impulsen en prikkels van buitenaf en van binnenuit dan andere mensen. Dat betekent dat zij heftiger reageren als er een prikkel komt en dat het langer duurt totdat zij weer tot rust zijn gekomen. Zij kunnen hun emoties moeilijker verwerken en aanpassen aan wat de situatie van hen vraagt. Om deze emoties te beheersen, hebben zij geleerd om deze te uiten in gedrag, meestal in destructieve dan wel suïcidale gedragingen.

De omgang met cliënten met borderline problematiek vormt een basaal dilemma in de keuze tussen ingrijpen of niet. Denk aan het omgaan met het wisselende appèl op hulp, het omgaan met risicovol gedrag en gedragingen worden vaak als opzettelijk of uitdagend geïnterpreteerd. Dialectische gedragstherapie behandelt onder andere dit dilemma en ziet dit gedrag als coping om met de werkelijkheid om te gaan. DGT is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met chronische suïcidaliteit en ernstige emotionele disregualatie. Het is gebaseerd op een dialectische houding waarbij therapeut en patiënt gelijkwaardig samenwerken. DGT helpt mensen op weg naar een leven dat zinvol is en de moeite waard is om te leven.

doelgroep

De workshop is relevant voor alle hulpverleners die meer willen weten over een borderline persoonlijkheidsstoornis: klinisch werkers, sociotherapeuten, vak therapeuten, GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, POH’s GGZ, huisartsen, schoolpsychologen en klinisch psychologen.

doelstelling

  1. Het geeft je meer inzicht en kennis in gedragspatronen van mensen met borderline problematiek;
  2. Het geeft je in vogelvlucht een overzicht in dialectische gedragstherapie en daarmee inzicht in de eigen reactiepatronen van de deelnemers en aangrijpingspunten in de omgang met mensen met een borderline stoornis;
  3. Het geeft je de mogelijkheid om te oefenen.

Deze workshop is drieledig;

  1. Het geeft je meer inzicht en kennis in gedragspatronen van mensen met borderline problematiek;
  2. Het geeft je in vogelvlucht een overzicht in dialectische gedragstherapie en daarmee inzicht in de eigen reactiepatronen van de deelnemers en aangrijpingspunten in de omgang met mensen met een borderline stoornis;
  3. Het geeft je de mogelijkheid om te oefenen.

docenten

Deze workshop wordt verzorgd door Anne Huntjens, psycholoog, psychotherapeut, en Karlijn Smits, landelijk coördinator van Stichting Borderline, ervaringsdeskundige, spreker & trainer.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. A. Huntjens (Anne) - docenten - 1396925698

Anne Huntjens is psychotherapeut, SPV'er en DGT-therapeut en -docent.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact