Ons onderwijs is een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Beroepsgeheim

regelgeving, uitzonderingen en praktijk

Dagdeel offline, dagdeel online
1084.20.02
€ 235,-
Twee woensdagen van 13.30-16.30 uur

Deels offline RINO amsterdam | deels online | ZOOM

Wat is het doel van het beroepsgeheim? In welke gevallen mag je zonder toestemming van de patiënt met anderen, bijvoorbeeld andere zorgverleners, familie van de patiënt of politie, over hem spreken? Het beroepsgeheim is vastgelegd in verschillende wetten maar ook in gedrags- en beroepscodes. Het is een belangrijk patiëntenrecht dat ervoor dient dat iedereen zich zonder vrees voor openbaarmaking van zijn geheimen tot een zorgverlener moet kunnen wenden en dat de persoonlijke levenssfeer wordt beschermd.

Door schokkende maatschappelijke gebeurtenissen zoals grootschalige fraude in de zorg of het schietincident in Alphen aan den Rijn staat het beroepsgeheim regelmatig ter discussie. In mei 2019 was er discussie over het feit dat de ggz-kliniek waar de van 3 moorden verdachte Thijs H. behandeld werd niet meteen de politie belde toen hij met bloed op zijn kleren terugkeerde.
In deze tijd van het Coronavirus zijn er ook juridische vragen over het beroepsgeheim. Covid-19 besmettingsgevaar kan voldoende reden zijn om het beroepsgeheim te doorbreken. De criteria voor de ggz-professional om het beroepsgeheim te mogen, moeten en kunnen doorbreken, ook verwoord in de richtlijn ggz en corona, blijven echter gelijk.

Een tuchtklacht heeft veel impact op de aangeklaagde zorgverlener en zorgverleners willen een tuchtzaak daarom graag voorkomen. Relatief veel tuchtzaken over zorgverleners in de ggz betreffen schending van het beroepsgeheim of een onjuiste rapportage. In deze zaken wordt meestal een tuchtmaatregel opgelegd.

doelgroep

Gz-psycholoog, psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog, Verpleegkundig specialist, psychiater en orthopedagoog.

doelstelling

Na afloop van de cursus kun je de wet- en regelgeving over het beroepsgeheim en de uitzonderingen op het beroepsgeheim benoemen. Je kunt het beroepsgeheim toepassen in een casus en reflecteren op tuchtuitspraken over schending van het beroepsgeheim.

inhoud

Met het behandelen van (eigen) casus en tuchtuitspraken wordt de praktische toepassing van wet- en regelgeving inzichtelijk gemaakt. Criteria en stappenplannen helpen bij het interpreteren en afwegen voor het doorbreken van het beroepsgeheim. Aan bod komen de criteria voor conflict van plichten, het stappenplan bij kindermishandeling en huiselijk geweld en een algemeen stappenplan voor juridisch-ethische dilemma’s

Als je zelf een dilemma rondom het beroepsgeheim hebt meegemaakt of hierover een vraag hebt, dan kun je deze uiterlijk een week voor de workshop aan de docent mailen (info@houthealthcare.nl). De vraag/het dilemma zal dan tijdens de les worden besproken.

onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in deze bijeenkomst aan bod:

  1. Bronnen en beginselen van het gezondheidsrecht;
  2. Wet- en regelgeving rondom geheimhoudingsplicht, het verschoningsrecht en doorbreking van het beroepsgeheim;
  3. Criteria en stappenplannen voor het interpreteren en afwegen van het doorbreken van het beroepsgeheim;
  4. Bespreken van verschillende vragen en casus rondom beroepsgeheim uit de beroepspraktijk (waaronder die door deelnemers ingebracht);
  5. Bespreken van tuchtuitspraken rondom beroepsgeheim en onjuiste verklaring.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend9 punten
Kwaliteitsregister Psychotherapietoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr.ir. F.A.G. Hout (Erik) - docenten - 245556949

Dr.ir.Erik Hout is docent gezondheidsrecht en begeleider praktijkgericht gezondheidszorgonderzoek.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact