Behandeling van zedendelinquenten – up to date

De dynamische risicofactoren herkaderd in het licht van de gehechtheidstheorie en de zelfregulatietheorie

eendaagse cursus
798.19.02
€ 245,-

inclusief lunch

.
eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De behandeling van zedendelinquenten (maar ook seksverslaving) moet steunen op de What Works- principes, waarbij de dynamische risicofactoren geacht worden behandeldoelen te zijn. De dynamische risicofactoren zijn echter risicovoorspellers en in de huidige formulering onvoldoende geschikt om een behandeling op te zetten.

Op deze cursusdag worden de intimiteits- en de zelfregulatieproblematiek als twee hoofdfuncties van seksuele delictpleging (en van seksverslaving) nader belicht en uitgewerkt.

zelfinzicht vergroten en motiveren tot gedragsverandering

De nadruk in deze cursus ligt vooral op therapeutvaardigheden binnen het kader van goed psychologisch handelen. In contrast met de huidige praktijk, waar vermindering van risico op recidive het hoofddoel is, staan in deze cursus de problemen van cliënten centraal. De behandeling gaat niet alleen over risico maar over het ontwikkelen en bevorderen van gezond sociaal en seksueel functioneren en het verbeteren van iemands zelfregulatie. Daarbij wordt niet uitgegaan van een algemeen aanbod van vaardigheidstraining geldend voor alle zedendelinquenten maar van een individueel opgesteld programma gebaseerd op holistische theorie en functieanalyse. Er wordt rekening gehouden met het feit dat over het algemeen cliënten aan het begin van de behandeling niet gereed genoeg zijn om deel te nemen en in veel gevallen gebukt gaan onder schaamte- en schuldgevoelens. Aandacht wordt daarom besteed aan hoe cliënten te valideren, het zelfinzicht te vergroten en te motiveren tot gedragsverandering.

doelgroep

GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, masterpsychologen en sociotherapeuten, die met zedendelinquenten werken.

inhoud cursus

Seksualiteit in het kader van problemen met intimiteit

De gehechtheidstheorie onderbouwt het idee dat een deel van de zedendelinquenten hun relationele problemen compenseren met seksueel misbruik ter bevrediging van hun intimiteitsbehoefte. De gehechtheidstheorie wordt in het kort uitgelegd en toegepast op volwassen onveilige gehechtheidspatronen en op het versterken bij cliënten van hun sociale bindingen

Seksualiteit in het kader van zelfregulatie

Nauw verwant aan de gehechtheidstheorie stelt de zelfregulatietheorie dat zedendelinquenten op basis van hun ongunstige kindertijd en jeugdervaringen tekort schieten in hun vermogen tot zelfregulatie waardoor zij voor hun problemen in het dagelijks leven verkeerde oplossingen zoeken in seksuele activiteiten maar in meer of mindere mate ook andere activiteiten als middelengebruik, crimineel gedrag, overmatig eten enzovoort, om hun verstoord gevoel van evenwicht te herstellen. Het programma gaat nader in op het leren valideren van disregulatie en op het onderzoeken en wijzigen van disfunctionele copingstijlen.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend5 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. B. ten Hag (Bernard) - docenten - 1758653070

Bernard ten Hag is psychotherapeut en supervisor VGCt. Hij is jarenlang werkzaam in de forensische psychiatrie en is gespecialiseerd in het behandelen van zedendelinquenten.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact