BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis

10% van de Nederlanders structureel of incidenteel actief

1 dag van 9.30 - 17.00 uur
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 974

Interesselijst

BDSM is een buitengewone of parafiele  (seksuele) voorkeur die meestal  geen problematische of psychiatrische oorsprong heeft. Recent onderzoek toont aan dat bij BDSM-praktijken niet méér misstanden en grensoverschrijdingen plaatsvinden dan daarbuiten. Desondanks bestaan er, ook bij hulpverleners, veel misvattingen over vermeende onderliggende psychopathologie, traumatisering, seksuele- of  persoonlijkheidsstoornissen.

Aangetoond  is dat de helft van de BDSM-cliënten problemen ervaren na het benoemen van hun voorkeur, ofwel deze juist verzwijgen of het contact met professionele hulpverleners mijden, uit angst voor stigmatisering. Hierdoor blijven de wel degelijk reële psychische en medische risico´s bij het praktiseren van BDSM buiten beeld.
Het feit dat minstens 10%  van de bevolking incidenteel of structureel actief  is in BDSM betekent dat u als hulpverlener een reële kans heeft iemand met deze voorkeur in uw spreekkamer te krijgen.

doelgroep

Seksuologen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkenden, GGD artsen/-verpleegkundigen, huisartsen, medewerkers jeugdzorg/ RvK.

doelstelling

Na afloop van deze workshop:

  • Heeft u kennis over mythes en misvattingen rond BDSM;
  • Kunt u signalen van gezonde- en ongezonde BDSM praktijken herkennen;
  • Kunt u onderscheid maken tussen parafilie en een parafiele stoornis.
  • bent u bekend met de juridische aspecten rond BDSM.