Online onderwijs tot 1 september. Na de zomervakantie een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Basiscursus NVGP 'Tweede helft'

3 daagse aanvulling tot basiscursus NVGP

1099.20.01
€ 725,-

Inclusief lunch.

.
3 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Zo gauw mensen in een groep bij elkaar komen gaan er krachten spelen. Die zijn op zich niet positief of negatief, maar ze hebben begeleiding nodig om ten voordele van de individuen in die groep te werken. Én in therapeutische groepen kunnen groepskrachten het effect van therapie versterken, mits ze professioneel beheerd worden.

Doelstelling

In postdoc-opleidingen GGZ wordt les gegeven in groepsprocessen, maar soms voldoen die cursussen qua aantal uren niet aan de NVGP-eisen om als basiscursus te gelden. Een basiscursus (30 uur) plus een supervisie-reeks van 25 keer leidt naar het lidmaatschap NVGP als groepstherapeut.

Deze, NVGP-erkende, cursus leidt, samen met de eerder gevolgde groepsdynamica-lessen, tot het diploma ‘basiscursus NVGP’.

Doelgroep

Professionals in de GGZ die minstens 12 uur onderwijs in groepsdynamica hebben genoten (niet langer dan 10 jaar geleden) en dit willen aanvullen tot een volwaardige basiscursus NVGP.

Bij inschrijven dient u de gegevens (draaiboek, periode, aantal uur) van de door u eerder gevolgde cursus op te sturen. Na goedkeuring van deze uren kunt u zich inschrijven voor dit aanvullende deel.

Leerdoelen

-Begrip ontwikkelen voor en zicht krijgen op processen in groepen
-Vaardigheden aanleren om in verschillende groepssituaties professioneel te handelen
-Kennis krijgen van verschillende groepsdynamische concepten, zoals cohesie, ontwikkelingsfasen, normen, rollen, en deze leren te gebruiken in praktische situaties
-Ervaren van en oefenen in procesbegeleiding en procesversnelling

Na afloop van de cursus kan de cursist
-Omgaan met verschillende professionele groepsdynamische situaties
-Variëren in repertoire ten aanzien van educatieve, gestructureerde en meer procesmatige groepssituaties met patiënten
-Invloed uitoefenen op interactierepertoires van groepsdeelnemers en zichzelf
-Een groepsaanbod ontwerpen

Literatuur

Er wordt gewerkt aan de hand van het boek: Haas, W de (2008, 2012, 2014, 2016). Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg. Soest: Nelissen. ISBN 9789024417988

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. J.D. de Ruiter (Hans) - docenten - 1304203841

De heer drs. J.D. (Hans) de Ruiter is GZ-psycholoog (BIG), psychotherapeut (BIG), en groepspsychotherapeut en opleider-(leer)supervisor-leertherapeut (NVGP, NVP)

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact