Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met accent op Kinderen & Jeugdigen GZ

100-uurs Basiscursus VGCt

1042.19.03
€ 3.250,-

LET OP: De data in 2020 moeten nog gepland worden. De aangegeven einddatum is een verwachte einddatum.

.
Verdieping: verwacht 7 maandagen in mei / juni 2020 Gedrag: verwacht 5 maandagen in het najaar 2020

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In deze praktische cursus cognitieve- en gedragstherapie maken de deelnemers kennis met de gedragstherapeutische manier van denken en doen. Centraal in de cursus staat de systematische, op leertheorie gefundeerde, analyse van klachten en probleemgedrag en het ontwerpen van daarop aansluitende behandelplannen. Een aantal basistechnieken wordt intensief geoefend.

Deze cursus wordt gegeven binnen de GZ-opleiding waarvoor enkele plekken opengesteld zijn voor mensen buiten deze opleiding.

Deze cursus is onderdeel van de BIG-opleiding Gezondheidszorgpsycholoog en wordt gedeeltelijk toegankelijk gesteld voor mensen van buiten de GZ-opleiding.

Doelstelling

De cursisten zijn aan het eind van deze basiscursus voldoende thuis te zijn in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en hebben voldoende kennis van een aantal basale cognitief gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze cognitieve gedragstherapieën van middelmatige zwaarte uit te voeren.

Doelgroep

Masterpsychologen die werkzaam zijn in de GGZ en behandelingen uitvoeren met kinderen en jeugdigen, minimaal 12 uur per week. Het is van belang om eigen casuïstiek in te brengen tijdens de cursus.

Aan de cursus zijn de volgende vooropleidingseisen verbonden:

  • Universitaire master klinische psychologie óf
  • Universitaire master orthopedagogiek

N.B. Deelname aan deze cursus vormt geen garantie voor toelating tot de GZ-opleiding.

Inhoud

Deze cursus vormt de basis voor de opleiding tot gedragstherapeut en is speciaal ontwikkeld voor cursisten die met kinderen en jeugdigen werken. DVD-materiaal en casusvoorbeelden zijn zowel op volwassenen als op kinderen en jeugdigen gebaseerd. Veel aandacht wordt besteed aan het oefenen van de leertheoretische technieken, waarbij gestart wordt met de oorspronkelijke doelgroep (volwassenen) en daarna de specifieke toepassing daarvan bij kinderen, jeugdigen en gezinnen wordt besproken. De fasen van het gedragstherapeutisch proces vormen de leidraad voor deze cursus.

Vanuit deze basis wordt de specifieke toepassing bij kinderen, jeugdigen en hun gezinnen uitgebreid toegelicht en geoefend.
De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren. Tijdens de opleiding zullen cursisten opdrachten uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover rapporteren tijdens de cursusbijeenkomsten (casuïstiek inbreng).

Werkwijze

In deze basiscursus ligt het accent op de theoretische en technische principes van de gedragstherapie. De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in de praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten.

In het verdiepende deel van de basiscursus ligt het accent op zowel theoretische als technische principes van de cognitieve gedragstherapie toegepast op verschillende stoornissen. De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten een actieve inbreng van casuïstiek uit de praktijk verwacht waarmee ze de verschillende opdrachten kunnen oefenen tijdens de cursusbijeenkomsten.

Door het opzetten van een cognitieve casusconceptualisatie voor een eigen cliënt worden de cursisten snel wegwijs in de eerste fasen van het gedragstherapeutisch proces. Iedere bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van de casusconceptualisatie. Door het observeren het gedrag, het uitvragen van de klacht, het maken van analysen, het omschrijven van behandelingsdoelen en de daarbij behorende behandelingstechnieken wordt inzicht gegeven in het proces dat iedere hulpverlener meemaakt. Gezien het korte tijdsbestek waarin dit proces plaatsvindt, betekent dat het leereffect een aanzet geeft tot beginnend inzicht in het gedragstherapeutisch handelen.

Aan te schaffen literatuur

-J.M. Cladder, M.W.D. Nijhoff-Huijsse, G.A.L.A. Mulder: Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, (zevende gewijzigde druk, 2009) ISBN 978 90 265 2222 2
-Prins, P.J.M, Bosch, J.D. & Braet C. (tweede herziene druk, 2011) Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen.
-Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S. & Hamelink, H. (2010). Cognitieve therapie, de basisvaardigheden. ISBN 9789085065999
-Bögels, S.M & Oppen, P. van (2011) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Tweede, geheel herziene druk. ISBN 9789031383092
-Braet, C. & Bogels, S. (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten 1 en 2. Amsterdam: Boom. ISBN 9789089534576 (de set); ISBN 9789089532053 (deel 1); ISBN 9789461050168 (deel 2).
-Keijzers, Van Minnen, Verbraak, Hoogduin & Emmelkamp (red) (2017) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1 en deel 2. ISBN deel 1: 9789089537133. ISBN deel 2: 9789089537140.
-Korrelboom K., E. ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. ISBN 9789046903810

Toetsing en beoordeling

-Literatuurpresentatie en bespreking
-Kennis en vaardigheid worden getoetst. Tijdens de cursus krijgen de cursisten opdrachten mee om theoretische vraagstukken te behandelen vanuit de klinische werkzaamheden. Zij worden tevens beoordeeld (zelfbeoordeling, feedback van medecursisten en docent) op hun inbreng in subgroepen en in de plenaire cursusonderdelen.
-Behandelverslag waarin het gedragstherapeutisch proces met een eigen cliënt is beschreven. Dit verslag dient de volgende onderdelen te omvatten: een adequate beschrijving van de probleeminventarisatie, een holistische theorie en relevante functieanalyse en betekenisanalyse, een behandelplan met voorgestelde behandelinterventies, de weergave van de metingen en registraties, een verslag van de uitvoering van de behandeling en tenslotte een reflectie op het therapeutisch handelen en het therapeutisch proces.

Accreditatie

Deze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie is erkend door de VGCt als onderdeel van hun opleidingstraject. Voor meer informatie kijk op:www.vgct.nl

Aanmeldingsprocedure

Bij aanmelding moet je aantonen dat je één van de gevraagde vooropleidingen hebt gevolgd en werkzaam bent in de GGZ. Dit kan d.m.v. een kopie van je bul en werkgeversverklaring.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.K. Nuhoff- den Hollander (Charlotte) - docenten - 1232321586

Charlotte Nuhoff- den Hollander is zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog en psychotherapeut, supervisor VGCt.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact