Online onderwijs tot 1 september. Na de zomervakantie een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Babyobservatie

losse module in 20 bijeenkomsten

1080.20.01
€ 1.500,-
20 dinsdagen van 09.30 - 12.30 uur. Alleen 1 september 2020 zal plaatsvinden bij RINO amsterdam, Leidseplein 5. Vanaf oktober zijn de bijeenkomsten in Den Haag.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Scope Psychotherapie | Bezuidenhoutseweg 1 | 'S-GRAVENHAGE

Van de tweejarige opleiding tot Infant Mental Health Specialist, bij RINO amsterdam, maakt de babyobservatie een integraal deel uit. Zij die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond kunnen zich bij de DAIMH (Dutch Association Infant Mental Health) als IMH-specialist registreren.
Registratie als IMH-specialist van de DAIMH staat ook open voor diegenen die niet een geïntegreerde opleiding hebben gevolgd maar op een andere manier aan alle eisen voldoen. Deze mogelijkheid eindigt juni 2022.
RINO amsterdam biedt vanaf september 2020 de babyobservatie ook als losse module aan.
Deze module is vooral relevant voor diegenen die aan de theoretische en praktische eisen voldoen voor de registratie als IMH-specialist, maar de babyobservatie nog niet hebben gedaan.

opleidingseisen IMH-specialist DAIMH

Een IMH-specialist heeft tenminste 1300 uren opleiding gevolgd, die is gespreid over tenminste twee jaren. De opleidingsuren zijn als volgt verdeeld:

  • 180 uren theoretisch en praktisch onderwijs op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul- tot zesjarigen
  • 160 uren babyobservatie en de uitwerking daarvan
  • 60 uren werkbespreking/ supervisie van de baby-observaties in een kleine groep
  • 180 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten waaronder een afsluitend werkstuk
  • 720 uren praktijkervaring op het werkgebied van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul- tot driejarigen
    Klik hier voor het aanvraagformulier registratie IMH-specialist DAIMH

inhoud van de losse module babyobservatie

De module bestaat uit de hierboven genoemde 160 uren babyobservatie in de thuissituatie, gedurende een periode van twee jaar, één uur per week, behoudens vakanties, en uit 60 uur bespreking van deze observaties (aan de hand van verslagen) in een groep van 5 of 6 deelnemers.
Deze 60 uur observatiebespreking wordt aangeboden in 20 dagdelen van 3 uur.
In de eerste bijeenkomst wordt stilgestaan bij de plek van de babyobservatie in de het curriculum tot IMH-specialist en het belang van de babyobservatie voor de professionele ontwikkeling.
Ook worden er praktische zaken besproken, zoals het vinden van een baby t.b.v. de observaties.
Voorafgaand aan de toelating tot de module vindt een (telefonisch) selectiegesprek plaats.

doelgroep

De module babyobservatie is toegankelijk voor GZ-psychologen, kinderartsen, kinderpsychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen NIP, orthopedagogen (met minimaal BBR-diagnostiek), consultatiebureauartsen en voor professionals met een relevante HBO-vooropleiding.
Aan belangstellenden wordt aangeraden zich goed op de hoogte te stellen van de eisen die de DAIMH stelt aan het lidmaatschap als IMH-specialist.

begeleiding

De observatiebesprekingen worden begeleid door drs. Peter Wullems, klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH-specialist. Hij is werkzaam in een eigen praktijk, Scope Psychotherapie, in Den Haag, waar de module plaatsvindt. Vanaf station Den Haag Centraal loopt u er in vier minuten naar toe.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Peter Wullems is klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH-specialist. Hij is werkzaam in een eigen praktijk, Scope Psychotherapie, in Den Haag

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact