Autonomie en Verbondenheid: Het psychoanalytisch Proces

de relatie tussen het psychoanalytisch referentiekader en de DSM systematiek

vier woensdagavonden
409.18.01
€ 445,-
Inclusief aanvullende literatuur en broodjes.
4 woensdagen van 18.30 - 21.30 uur.

In vier bijeenkomsten bespreken we de ontwikkeling van het psychoanalytisch referentiekader. We richten ons daarbij op de relatie met de DSM systematiek en vooral de DSM-5. Focus in de bijeenkomsten zal liggen op de thematiek van autonomie/zelf bepaling versus verbondenheid/inter-persoonlijk functioneren.

Het psychoanalytisch proces

De psychoanalyse en het psychoanalytisch proces gaat over rêverie, reflecteren, fantaseren en leren fantaseren. Over innerlijke werkmodellen die ons doen en laten sturen, over veiligheid en onveiligheid, over hechten en onthechten en over loslaten om elkaar weer te kunnen (her)vinden. Het gaat over het innerlijk representeren van wat er in de externe realiteit is. Het gaat over hoe de ontwikkeling van mensen verloopt, waardoor ontwikkeling wordt gefaciliteerd dan wel wordt verstoord. Het is de relatie die zich verinnerlijkt. Hoe dat gaat en wat de condities zijn die dat faciliteren of juist verhinderen, daar gaat de psychoanalyse over.

Leerdoelen

Inzicht in de thematiek van autonomie en verbondenheid door de ontwikkeling van het psychoanalytisch denkkader heen. Dit in relatie tot de verschillende deeltheorieën. Bij zichzelf kunnen zijn zonder de ander te verliezen en bij de ander zijn zonder zichzelf kwijt te raken.
Inzicht in “Gehechtheid en Intersubjectiviteit”, kennismaken met de verschillende gehechtheidstijlen en consequenties onder meer in termen van affect regulatie voor het therapeutisch handelen.
Inzicht in het onderscheid tussen descriptieve en structurele diagnostiek in relatie tot de DSM-5. Twee verschillende vormen van pathologie: representatie- en processtoornissen. Mentaliseren en Epistemisch vertrouwen.
Wat zijn de gevolgen van wat we bespraken voor het oedipuscomplex, door Freud geformuleerd als de kern van de neurose? Het Oedipus complex revisited.

Doelgroep

Psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten (in opleiding).

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend12 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend16,5 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend9 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. M.H.M. de Wolf (Thijs) - docenten - 203941206

Thijs de Wolf is klinisch psycholoog (BIG), psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij promoveerde op een onderzoek naar de aard en kwaliteit van het proces in kortdurende psychoanalytische behandelingen. De Wolf is opleider bij verschillende psychoanalytische verenigingen en hoofdopleider psychotherapieopleidingen aan de postmaster psychotherapie in Amsterdam.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact