Autonomie en Verbondenheid: Het psychoanalytisch Proces

de relatie tussen het psychoanalytisch referentiekader en de DSM systematiek

vier woensdagavonden
409.18.01
€ 445,-
Inclusief aanvullende literatuur en broodjes.
4 woensdagen van 18.30 - 21.30 uur.
12 plaatsen beschikbaar.

In vier bijeenkomsten bespreken we de ontwikkeling van het psychoanalytisch referentiekader. We richten ons daarbij op de relatie met de DSM systematiek en vooral de DSM-5. Focus in de bijeenkomsten zal liggen op de thematiek van autonomie/zelf bepaling versus verbondenheid/inter-persoonlijk functioneren. De psychoanalyse en het psychoanalytisch proces gaat over rĂªverie, reflecteren, fantaseren en leren fantaseren, over innerlijke werkmodellen die ons doen en laten sturen, over veiligheid, over hechten en onthechten, over loslaten om elkaar weer te kunnen (her)vinden. Het gaat over het innerlijk representeren van wat er in de externe realiteit is. Het gaat over hoe de ontwikkeling van mensen verloopt, waardoor ontwikkeling wordt gefaciliteerd dan wel wordt verstoord, Het is de relatie die zich verinnerlijkt. Hoe dat gaat en wat de condities zijn die dat faciliteren of juist verhinderen, daar gaat de psychoanalyse over. Reguleren van emoties en gevoelens is daar bij het woord.

doelgroep

Psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten (in opleiding).

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPin aanvraag? uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend9 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. M.H.M. de Wolf (Thijs) - docenten - 1495190827

Thijs de Wolf is klinisch psycholoog (BIG), psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij promoveerde op een onderzoek naar de aard en kwaliteit van het proces in kortdurende psychoanalytische behandelingen. De Wolf is opleider bij verschillende psychoanalytische verenigingen en hoofdopleider psychotherapieopleidingen aan de postmaster psychotherapie in Amsterdam.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact