Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen

Contextuele diagnostiek en persoonsgerichte behandeling  

tweedaagse cursus
242.21.02
€ 450,-

Inclusief lunch en literatuur

.
2 aaneengesloten dagen van 09.30 - 16.30 uur

Onderwijslocatie | Offline of online | RINO AMSTERDAM OF ZOOM

Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt niet altijd als zodanig of juist te vaak gediagnosticeerd bij volwassenen met moeilijkheden op het gebied van sociale interactie. Er wordt zowel gesproken van onder- als overdiagnostiek. Daarnaast ervaren volwassenen met ASS vaak grote problemen in het dagelijks leven: gevoel van anders zijn, er niet bij horen, spanningen in contact, geen aansluiting vinden bij mensen om hen heen, werkproblemen.

cliëntgericht referentiekader

In deze cursus wordt u als psychodiagnosticus een actueel theoretisch en praktijkkritisch-casuïstisch perspectief op werkwijze en houding in de contextuele psychodiagnostiek van ASS geboden, opdat u met zorgvuldigheid ASS, eventuele comorbiditeit dan wel een differentiële diagnose kan overwegen bij volwassenen. Tevens krijgt u als therapeut een directief therapeutisch en cliëntgericht  referentiekader aangereikt van waaruit u de behandeling van volwassen cliënten met ASS  bewust en weloverwogen kan indiceren en vormgeven.

doelgroep en doelstelling

Doelgroep: (Klinisch) (neuro-)psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters.

Na afloop van de cursus heeft u zicht op het psychodiagnostiektraject bij volwassenen met ASS en kan u daarmee in de praktijk aan de slag: hoe verschillende onderdelen van de psychodiagnostiek uit te voeren en toe te passen. U weet welke behandelingen het meest geschikt zijn bij ASS en u heeft kennis van het vormgeven van een behandeling van ASS vanuit een psychotherapeutisch denkkader.

inhoud

 • ASS in gedrag en denken;
 • richtlijn (contextuele) psychodiagnostiek ASS bij volwassenen;
 • casuïstiek: bespreking psychodiagnostiek (waaronder vragenlijsten);
 • differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit;
 • specifieke autisme-instrumenten waaronder de NIDA;
 • onderscheid ASS en overige DSM-stoornissen;
 • ASS en mentaliseren, empathie, hechting, persoonlijkheid;
 • behandeling: verschillende behandelvormen geschikt voor mensen met een ASS;
 • bejegening en begeleiding: de therapeutische relatie, contactmogelijkheden bij een ASS, aansluiten en versterken bij een ASS;
 • kwaliteiten en competenties van de hulpverlener als bijdrage aan een geslaagde behandeling.

werkwijze

 • bespreking theorie en praktijk
 • discussie
 • beeldmateriaal
 • opdrachten in (sub)groepen
 • literatuurstudie

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. R. Vuijk (Richard) - docenten - 1939660597

Richard Vuijk is klinisch psycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact