Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen

van 5 tot 12 jaar

tweedaagse cursus
165.19.01
€ 515,-

inclusief lunch en literatuurklapper.

.
2 dagen van 9.30-16.30 uur.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Ruim 1 procent van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. Inmiddels is de term autisme redelijk bekend en hebben de meeste mensen wel een beeld van wat autisme is. Het stellen van de diagnose bij kinderen blijft echter complex.

In deze cursus leert men welke diagnostische middelen ingezet kunnen worden om tot een geïntegreerde beschrijvende diagnose en classificatie te komen. Aan de hand van casusmateriaal is er veel aandacht voor klinische observatie. Daarna komt het adviestraject en de impact van de stoornis op het hele gezin uitgebreid aan bod. We bespreken hoe een behandelplan op maat te maken en dit uit te voeren.
Deze cursus maakt gebruik van bestaande protocollen en de ervaring van de docenten uit de klinische praktijk.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, orthopedagogen NVO-G (in opleiding), GZ-psychologen BIG, Klinisch psychologen BIG en psychotherapeuten.
Algemene kennis van de ontwikkeling van kinderen en psychopathologie bij kinderen wordt verondersteld. De cursus sluit goed aan bij deelnemers die werkzaam zijn in een setting waarin zij te maken hebben met de diagnostiek en/of behandeling van kinderen met autisme.

doelstelling

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis over autisme. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van de verschillende diagnostische onderzoeken en in staat een goed adviestraject vorm te geven. Ze zijn tevens in staat om een behandelplan op te stellen en zijn op de hoogte van de behandelmogelijkheden en onmogelijkheden.

inhoud

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • neurocognitieve verklaringsmodellen van autisme;
 • diagnostiek bij kinderen met een vermoeden van ASS: ontwikkelingsanamnese, vragenlijsten, kindobservatie (waaronder de ADOS, schoolobservatie, gezinsonderzoek);
 • autisme en de DSM-IV en V;
 • differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit;
 • autisme bij meisjes;
 • rouw, acceptatie en verwerking;
 • psycho-educatie
 • behandeling op maat.

werkwijze

Er wordt gewerkt met:

 • literatuur studie
 • theoretische inleidingen
 • voorbeelden uit de praktijk
 • analyse van observaties (zowel van beeldmateriaal ingebracht door de docenten als inbreng van eigen casuïstiek van de deelnemers)
 • rollenspellen
 • opdrachten in subgroepen

toetsing

Toetsing zal plaatsvinden middels een casus die de cursisten moeten inleveren of presenteren.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend8 punten
K&J - NIPtoegekend12 uren
behandeling 8 uren
diagnostiek 4 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
diagnostiek 8 uren
behandeling 4 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E.A.C. Brood (Eline) - docenten - 311287455

Eliine Brood is GZ-psycholoog en klinisch psycholoog. Eline is werkzaam als klinisch psycholoog bij het regionaal centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Hilversum. Ze is inhoudelijk coordinator van het ontwikkelingsstoornissen team (voor kinderen met het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis tussen de 4 en 20). Ook is zij co-opleider Basiscursus Systeemtherapie bij Centrum Autisme.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact