Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

Appreciative Inquiry

voor coaches, trainers, managers en HRD-adviseurs

2 dagdelen en 2 dagen
244.21.01
€ 625,-

Inclusief (online)literatuur.

.
Dinsdag 18 en 25 mei zijn online van 10.00 - 13.00 uur, 8 en 22 juni fysiek van 10.00 - 17.00 uur.

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Wil je écht beweging krijgen in je organisatie?
Heb je van Appreciative Inquiry gehoord en wil je hier meer van weten?
Wil je je repertoire als procesbegeleider vergroten met inspirerende werkvormen?
Zoek je hiervoor een frisse, doeltreffende online training, met een goede balans tussen theorie en praktijk?
Schrijf je dan in voor de training Appreciative Inquiry (A.I.)!

Een compacte, praktijkgerichte en inspirerende training voor project,- proces,- programmaleiders, beleidsadviseurs, HR adviseurs & professionals, zoals coaches, trainers en teambegeleiders.
In de training ligt de nadruk op het ontwerpen en begeleiden van AI- veranderprocessen, het voeren van waarderende gesprekken en coaching.
Hoe kun je AI in jouw dagelijkse praktijk toepassen?
Door het zelf aan den lijve te ondervinden in een ervaringsgericht leerproces. Door kennis te maken met werkvormen en procesvaardigheden die je in je eigen praktijk kan toepassen. En door vraagstukken uit je werk in te brengen om met de andere deelnemers samen van te leren.

onderwerpen die aan de orde komen

 • Hoe boor ik de energie aan in mijn organisatie of coachee?
 • Hoe past AI in mijn organisatie, in bestaande projecten en (team) coaching?
 • Hoe maak ik de verbinding en organiseer ik draagvlak?
 • Hoe krijg ik de verhalen en motieven van mensen boven tafel?

na deze training heb je input gekregen en vaardigheden ontwikkeld die helpen om

 • Positieve energie bij jezelf en bij anderen aan te boren;
 • Jouw doel te bereiken met de focus op de sterke kanten van de organisatie en collega’s;
 • Je medewerkers/collega’s/coachees te motiveren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid;
 • Mensen te mobiliseren en laten participeren in de richting van de gewenste verandering;
 • Het effect van je interventies te borgen.

programma dag 1 (online) - Appreciative Inquiry: de basis

 • De fundamenten en de 6 principes;
 • De waarderende grondhouding;
 • Oefenen met waarderende interviews;
 • De methodiek: de 5 d cyclus;
 • 5 d cyclus toepassen op een vraagstuk uit jouw werkpraktijk/leven;
 • Starten met AI: thema’s kiezen;
 • Conclusies voor jouw praktijk en afsluiting.

programma dag 2 - Waarderend Coachen & waarderende gesprekken

 • Waarderend interview ontwerpen;
 • Evidence based coaching (of intervisie) en bespreking van de literatuur;
 • Vergelijking van bekende an coachmodellen en het AI model;
 • Storytelling/Waarderend gesprek over je beste coachervaring(en);
 • Oefenen met waarderend coachen;
 • Conclusies voor jouw praktijk en afsluiting;

programma dag 3 - Waarderende team building en AI in groepen

 • Waarderende team coaching: ATB;
 • Teammodel stappen;
 • Oefenen met de Wall of Wonder;
 • Waarderend trainen en opleiden - Wat bekent dat voor jou?;
 • De AI principes toepassen bij het leren in groepen;
 • Oefenen met Waarderende conflict hantering;
 • Korte evaluatie en afsluiting.

Accreditaties

A&O - NIP herregistratietoegekend29 punten
A&O - NIP registratietoegekend29 punten
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)toegekend18 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.H. Reijerse (Cora) - docenten - 2011039820

Cora Reijerse is opgeleid als cliëntgerichte en systeemgerichte psychotherapeut en heeft zich gespecialiseerd in Appreciative Inquiry, een verandermanagement benadering.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact