Amsterdam Solution Focused Community

ontmoetingsplaats rond oplossingsgericht werken

bijeenkomst van drie uur
751.19.01
€ 25,-
1 avond van 18.30 - 21.30 uur. Inloop vanaf 18.00.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
19 Nov 2019

De Amsterdam Solution Focused Community (ASFC) is een platform voor GZ-professionals met een focus op oplossingsgerichte methodiek. Twee keer per jaar organiseert de ASFC een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten volgen deelnemers workshops, wisselen ze ervaringen uit, praten ze over actuele ontwikkelingen en over verschillende perspectieven van het oplossingsgerichte denken. De community heeft de vorm van een “self organising group”. Het streven is om elke volgende bijeenkomst te laten organiseren door een aantal leden van de deelnemersgroep.

De volgende ASFC bijeenkomst staat gepland op 16 april 2019. Het is weer een afwisselend programma waarin onder andere ruimte is om te netwerken, nieuws, kennis en ervaringen te delen en een workshop te volgen.

doelgroep

ASFC is interessant voor hulpverleners uit verschillende werkgebieden: GGZ, coaching, scholen, maatschappelijk werk en ziekenhuizen.

workshops

workshop 1: Oplossingsgerichte gespreksvoering bij SOLK

Juist bij jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) is ruimte voor het bespreken en erkennen van de klachten een belangrijke stap. Maar hoe verder? Het gevolgenmodel (de Roos, van Rood) is een bekend en veelgebruikt diagnostisch instrument om de in stand houdende gevolgen van klachten in kaart te brengen. Echter, een probleemgericht model. Kunnen we dit instrument dan wel gebruiken binnen het oplossingsgerichte werk? Zo ja, hoe dan?

De workshop wordt gegeven door Jessica Alders. Jessica heeft de afgelopen 15 jaar met veel plezier gewerkt in de kinderrevalidatie waar zij zich gesprecialiseerd heeft in het werken met kinderen en jongeren met onverklaarde lichamelijke klachten. Sinds een aantal maanden werkt Jessica in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Naast het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met SOLK, komt zij hier ook in aanraking met een breder spectrum aan somatische klachten waar psychologische diagnostiek en/of behandeling geïndiceerd is.

Workshop 2: Oplossingsgericht werken met de klas: Werken Aan Wat Werkt in de klas

Deze workshop gaat over een oplossingsgerichte methode om klas en mentor/docenten te coachen. In deze workshop wordt met name ingegaan op de toepassing van deze methode in het voortgezet onderwijs (gebaseerd op de readers ‘Oplossingen in de klas’ van Insoo Kim Berg en Lee Shilts, 2006).
Deze methode is een voor zowel docenten als leerlingen veilige methode om verandering te bewerkstelligen, vanwege de oplossingsgerichte basishouding.
De werkwijze beoogt samen met de mentor/docenten de klas te coachen hun eigen oplossingen te vinden. De oplossingsgerichte basishouding is overdraagbaar aan docenten en toepasbaar in diverse situatie waarin problemen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan in of met een klas.
Het gaat er niet om oplossingen aan te dragen of op te leggen, ook niet om de klas of docent bewust te maken van wat er niet goed gaat (dat weten zij vaak zelf ook wel). Waar het wel om gaat is om samen met de docent en de klas uit te zoeken wat de gewenste situatie is waar ze naar toe willen, wat al werkt en te focussen op wat goed gaat.

Deze workshop wordt gegeven door Monique Harperink. Zij is kinder- en jeugdpsycholoog en schoolpsycholoog. Zij heeft een brede achtergrond in het werken met jeugd in het regulier en speciaal onderwijs, in residentiele behandelcentra voor LVG, op het gebied van individuele- en groepsbehandeling als beleidsadvies.Sinds 2012 biedt Moniquej kortdurende behandeling vanuit haar praktijk voor jeugdpsychologie JePsy en sinds 2018 schoolpsychologische diensten vanuit ‘JePsy op school’. Monique heeft een grote affiniteit met en diverse opleidingen gedaan in de oplossingsgerichte therapie. Met name op pubers/adolescenten en de verbinding tussen zorg en onderwijs, en tussen leerling, ouders en school.

het idee achter AFSC

Na het succes van het symposium "De oplossingsgerichte Proeverij" begin 2012, zijn een aantal oplossingsgerichte docenten (onder wie Esther de Wolf, [Carla Welink->/docent/mw-drs-ctk-welink-carla] en [Mark Crouzen->/docent/dhr-drs-mpm-crouzen-mark]) en RINO amsterdam gaan brainstormen over een plek waar oplossingsgericht werkende collega's elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. Daaruit is het idee ontstaan van de "Amsterdam Solution Focused Community".

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E. de Wolf (Esther) - docenten - 1683426481

Esther de Wolf is GZ psycholoog, psychotherapeut (BIG) en supervisor en opleider VKJP.

Lees verder
Dhr. drs. M.P.M. Crouzen (Mark) - docenten - 935731700

Mark Crouzen is klinisch psycholoog/psychotherapeut, momenteel werkzaam bij het Diakonessenhuis te Utrecht en in eigen praktijk voor oplossingsgerichte therapie, training en coaching.

Lees verder
Mw. drs. C.T.K. Welink (Carla) - docenten - 1941321558

Carla Welink is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt bij de GGZ Noord Holland Noord in Hoorn waar ze ook praktijkopleider van de psychotherapeuten is.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact