Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Affective Neuroscience: behandelpraktijk en lespraktijk

onderdeel B2 van de leergang Affective Neuroscience

tweedaagse cursus
1092.20.01
Nader te bepalen
€ 495,-

inclusief lunches

.
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Affective Neuroscience, en speciaal het werk van Jaak Panksepp en Mark Solms, wordt steeds meer gezien als wetenschappelijke ‘onderlegger’ voor psychodiagnostiek en psychotherapeutische behandelingen.
De workshops van Mark Solms in 2018 en 2019, voor docenten, PT-cursisten en ervaren hulpverleners hebben dit beeld bevestigd.
We zijn dan ook blij om, onder auspiciën van het vLOGO hoofdopleidersoverleg, een leergang aan te kunnen bieden aan ervaren docenten van de BIG-opleidingen tot psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Geïnteresseerde opleiders van de opleiding tot GZ-psycholoog en psychiater zijn eveneens welkom.

De leergang is ontwikkeld door een werkgroep die bestond uit: prof. dr. Greet Vanaerschot, prof. dr. Agnes Scholing, dr. Nelleke Nicolai, drs. Marcel Schmeets, drs. Marie José van Mook, drs. Chantal Peters, drs. Daniel Helderman, drs. Rianne van de Weitgraven en drs. Jan Baars, allen als docenten verbonden aan verschillende BIG-opleidingen.

De leergang bestaat uit 3 cursussen:

A. Affective Neuroscience: introductiecursus
B1. Affective Neuroscience en de vier grote psychotherapiestromingen
B2. Affective Neuroscience: behandelpraktijk en lespraktijk

let op:
De onderdelen van de leergang kunnen als geheel gevolgd worden, maar deelnemers, die (bijvoorbeeld) de eerdere workshop(s) van Solms hebben bijgewoond kunnen als zij dat willen meteen met de verdiepingscursus B1 starten.
Na de introductiecursus volgen er twee verdiepende cursussen: B1 en B2. De verdiepende cursus B1 kan los gevolgd worden, maar is wel voorwaarde voor het deelnemen aan verdiepende cursus B2.

inhoud

dag 1. Affective Neuroscience, verslavingsproblematiek in relatie tot gehechtheid en vroege interactie
Gedurende de eerste dag dag komen de 7 systemen uitgebreid, en in samenhang, aan bod, aan de hand van casuïstiek uit de behandelpraktijk van de docenten.
prof. dr. Greet Vanaerschot, dr. Nelleke Nicolai, drs. Marie José van Mook en drs. Chantal Peters begeleiden deze dag.

dag 2. Affective neuroscience, brein, lichaam en psychotherapie (onderwijs)
Tijdens deze tweede dag vindt een verdere verdieping plaats aan hand door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.
Op deze dag zal ook worden stilgestaan bij de toepassing in de eigen praktijk van het lesgeven aan één van de zes opleidingsinstellingen.
Wat betekent het feit dat we het model van de Affective Neuroscience zien als onderlegger van alle psychotherapiemethoden voor het programma van de BIG-opleidingen?
Wat betekent het voor het specifieke draaiboek van de blokken die de deelnemers in de BIG-opleidingen geven?
Deze dag zal ingeleid worden door dr. Sjoerd Colijn, in zijn rol als voorzitter van het HCO PT, en verder begeleid worden door dr. Nelleke Nicolai, drs. Jan Baars, drs. Carol Wismeijer en drs. Marcel Schmeets

doelgroep

Ervaren docenten van de BIG-opleidingen tot psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Geïnteresseerde docenten van de opleiding tot GZ-psycholoog en psychiater zijn eveneens welkom. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de eendaagse cursus Affective Neuroscience en de vier grote psychotherapiestromingen voorafgaand aan deze cursus gevolgd hebben.

nota bene:

De docenten gaan er vanuit dat cursisten die de Affective neuroscience: Introductiecursus niet gevolgd hebben, voldoende op de hoogte zijn van Panksepp, Solms en de 7 systemen.

deze cursus is het vervolg op:

B1. Affective neuroscience en de vier grote psychotherapiestromingen

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogin aanvraag
Kwaliteitsregister Psychotherapiein aanvraag
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Nelleke Nicolai is psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus.

Lees verder

Greet Vanaerschot is klinisch psycholoog en hoogleraar psychotherapie aan de Universiteit van Antwerpen.

Lees verder

Marie-Jose van Mook is klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH-specialist.

Lees verder

Chantal Peters is klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact