Affective Neuroscience

de nieuwste ontwikkelingen

cursusdag voor deelnemers aan alle psychotherapieopleidingen
1044.19.01
€ 125,-
Inclusief lunch.
Eendaagse workshop van 10.00 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Op maandag 18 februari 2019 verzorgt Professor Mark Solms een lesdag over Affective Neuroscience. Professor Mark Solms heeft een grote internationale reputatie op dit gebied en zal tijdens deze lesdag doceren over de meest recente ontwikkelingen op dit vlak.

De voertaal bij de masterclass is Engels.

doelgroep

Alle deelnemers aan de BIG-opleidingen tot psychotherapeut in Nederland.

inhoud

Professor Mark Solms zal tijdens deze dag doceren over de meest recente kennis met betrekking tot:

de gelaagdheid van het emotionele brein;
de zeven aangeboren basale emotionele behoeften;
emotioneel en cognitief leren;
consolidatie en reconsolidatie;
de (on)mogelijkheden van het ongedaan maken van pathologische geheugensporen;
en als belangrijkste: de implicaties van dit alles voor psychotherapie

Tijdens de dag worden video-opnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden in het onderwijs van psychotherapie opleidingen in Nederland.

locatie

De cursusdag zal waarschijnlijk plaats vinden bij de RINO groep in Utrecht.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mark Solms is a South African psychoanalyst and neuropsychologist.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact