Ons onderwijs is een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Affectfobietherapie - basisopleiding

Integratieve behandeling van angst, depressie en Cluster C persoonlijkheidsstoornissen

vierdaagse deels online cursus
498.21.01
€ 935,-

Inclusief lunch op de eerste lesdag

.
4 dagen van 9:30 - 16.30 uur. De eerste lesdag is op locatie in Amsterdam, de andere lesdagen zijn online via Zoom.
Inschrijven onder voorbehoud

Deels offline RINO amsterdam | deels online | ZOOM

De Affectfobietherapie (AFT), is een integratieve behandeling, die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). AFT wordt toegepast als basis GGZ- (BGGZ) en als specialistische GGZ (SGGZ) behandeling.

In AFT zijn experiëntiële en cognitief gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. De basis van AFT is het psychodynamisch model. McCullough, de ontwerper van AFT, vertaalde de tegenstelling tussen de gevoelens en de daarmee geassocieerde angst - in de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict - in de gedragstherapeutische term affectfobie. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes, tunnels of spinnen, maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in de persoon: een interne fobie.
AFT is gebaseerd op het idee dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een angst voor gevoelens: een affectfobie. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld voortkomen uit een diepliggende angst of affectfobie voor persoonlijk contact of voor intimiteit. AFT richt zich op de onderliggende oorzaak of de bron van de symptomen.

de methode

De methodiek van AFT wordt gekenmerkt door de hantering van de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Dit conflict brengt de afweer in stelling. Doel van AFT is de afgeweerde gevoelens weer toe te laten en deze te leren hanteren. Daarnaast is AFT erop gericht het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van de anderen te veranderen. Dit helpt de patiënt open te staan voor eigen gevoelens en die van anderen.

doelgroep

Psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen en psychiaters en zij die daarvoor in opleiding zijn.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers vertrouwd met de conflict- en personendriehoek van Malan. Zij kunnen klachten vertalen in een innerlijk conflict en zijn in staat afweermechanismes te herkennen en te bewerken. Tevens kunnen zij de methoden van gevoelsbewerking en angstregulering hanteren. Bovendien zijn de cursisten in staat om de patiënt te helpen bij de herstructurering van het zelfbeeld en het beeld van anderen.

inhoud

  • inleiding in de theorie van McCullough;
  • indicatiestelling AFT;
  • formuleren van kernconflict en behandelfocus;
  • doelen van de behandeling;
  • herkennen en opgeven van de afweer;
  • toepassen van angstregulatie;
  • contact krijgen met de afgeweerde gevoelens en gevoelens tot uitdrukking brengen;
  • opbouwen van gevoel van eigenwaarde;
  • vergroten van de ontvankelijkheid voor eigen wensen en die van anderen.

werkwijze en toets

Theoretische inleidingen, DVD demonstraties, literatuurstudie, praktische oefeningen en rollenspellen. De eindtoets bestaat uit een casusbeschrijving met een uitgewerkte conflict- en personendriehoek.

aan te schaffen literatuur

Dam, Quin van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Hogrefe Uitgevers: Amsterdam.

om alvast te lezen

affectfobietherapie

Na deze cursus kunt u doorgaan met de opleiding Affectfobie Therapie. In deze opleiding staan de vaardigheden voor het behandelen van affectfobie volgens het model van McCullough centraal. De opleiding is door de NvPP geaccrediteerd.

Ook hebben wij een cursus AFT in groepstherapie in ons aanbod. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u kijken op: AFT in groepstherapie.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend36 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend44 punten
Kwaliteitsregister Psychotherapietoegekend24 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend22 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend10 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. R.E.W. Quadvlieg (Ruth) - docenten - 754160992

Ruth Quadvlieg is gz-psycholoog en psychotherapeut. Ze is integratief opgeleid en werkt zowel gedragstherapeutisch, cliëntgericht als psychodynamisch. Sinds 2017 is zij tevens Supervisor NVP.

Lees verder

Anouk Turksma is klinisch psycholoog, psychotherapeut en relatietherapeut bij De Nieuwe Dreef

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact