Affectfobietherapie - basiscursus

Kortdurende integratieve psychotherapie volgens het model van McCullough

vierdaagse cursus
498.19.01
€ 945,-

Inclusief lunches

.
4 dagen van 9:30 - 16.30 uur
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Een therapeut heeft in de behandeling met veel keuzemomenten, zoals: wat laat ik liggen en waar ga ik op door? Het formuleren van een kernconflict geeft leidraad en systematiek in de behandeling.
In deze cursus wordt gewerkt met het integratieve therapiemodel van Leigh McCullough. In de behandeling wordt angst voor onderliggende activerende gevoelens, de zogenaamde affectfobie, behandeld door geleidelijke blootstelling aan deze gevoelens. Deze methode is vooral geschikt voor cliënten met angst, depressie en cluster C problematiek.
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers klachten vertalen in een innerlijk conflict en zijn in staat afweermechanismen te herkennen en te bewerken. Tevens kunnen zij de methoden van affectbewerking en angstregulering hanteren en de methode om innerlijke beelden te herstructureren.

In AFT zijn experiëntiële en cognitief gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. De basis van AFT is het psychodynamisch model. McCullough, de ontwerper van AFT, vertaalde de innerlijke spanning tussen activerende en remmende gevoelens - in de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict - in de gedragstherapeutische term affectfobie. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de person (zoals ruimtes, tunnels of spinnen), maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in de persoon: een interne fobie.
AFT is gebaseerd op het idee dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een angst voor gevoelens: een affectfobie. AFT richt zich op de onderliggende oorzaak van de symptomen.

de methode

AFT gebruikt als psychodynamisch werkmodel de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Dit conflict brengt de afweer in stelling. Doel van AFT is de afgeweerde gevoelens weer toe te laten en deze te leren hanteren. Daarnaast is AFT erop gericht het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van de anderen te veranderen. Dit helpt de patiënt open te staan voor eigen gevoelens en die van anderen.

doelgroep

Psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen en psychiaters en zij die daarvoor in opleiding zijn.

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers klachten vertalen in een innerlijk conflict. Zij zijn in staat afweermechanismen te herkennen en te bewerken. Tevens kunnen zij de methoden van affectbewerking en angstregulering hanteren en de methode om innerlijke beelden te herstructureren.

inhoud

  • iinleiding in de theorie van McCullough;
  • indicatiestelling AFT;
  • formuleren van kernconflict en behandelfocus;
  • doelen van de behandeling;
  • herkennen en opgeven van de afweer;
  • toepassen van angstregulatie;
  • contact krijgen met de afgeweerde gevoelens en gevoelens tot uitdrukking brengen;
  • opbouwen van gevoel van eigenwaarde;
  • vergroten van de ontvankelijkheid voor eigen wensen en die van anderen.

werkwijze en toets

Theoretische inleidingen, DVD demonstraties, literatuurstudie, praktische oefeningen en rollenspellen. De eindtoets bestaat uit een casusbeschrijving met een uitgewerkte conflict- en personendriehoek.

aan te schaffen literatuur

Affectfobietherapie in de praktijk. Dam, Quin van (2016). Hogrefe Uitgevers: Amsterdam.

om alvast te lezen

affectfobietherapie

Na deze cursus kunt u doorgaan met de opleiding Affectfobie Therapie. In deze opleiding staan de vaardigheden voor het behandelen van affectfobie volgens het model van McCullough centraal. De opleiding is door de NvPP geaccrediteerd.

Ook hebben wij een cursus AFT in groepstherapie in ons aanbod. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u kijken op: AFT in groepstherapie.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend36 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend44 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratiein aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact