Affectfobietherapie (AFT) en vaktherapie

Tweedaagse cursus

Startdata
- (vol)
1083.22.02
€ 495.00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 28 september 2022 om 09:30
Donderdag 13 oktober 2022 om 09:30
Accreditaties
Register Vaktherapie toegekend 14 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De Affectfobietherapie (AFT) is een vorm van kortdurende psychodynamische psychotherapie en wordt in de ambulante en semi-ambulante Nederlandse GGZ steeds meer toegepast. AFT is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve - of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In de behandeling worden experientiele en gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. In een AFT-behandeling wordt angst voor onderliggende activerende gevoelens, de zogenaamde affectfobie, behandeld door geleidelijke blootstelling aan de gevreesde gevoelens. Gezien de interpersoonlijke aard van het model, de focus op affect en de hier-en-nu oriëntatie is AFT heel geschikt om toe te passen in de groepstherapie.

In deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens AFT-principes en uitgedaagd om op basis van een affectfobie therapiekader vaktherapeutische interventies toe te passen. Het AFT denkkader wordt uiteengezet en toegepast bij zowel individuele AFT als in een groepssetting.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor vaktherapeuten (psychomotorisch therapeuten, muziektherapeuten, dramatherapeuten en muziektherapeuten), medewerkers van een deeltijdbehandeling, en psychotherapeuten of GZ-psychologen cq regiebehandelaars die vaktherapeuten aansturen.

doelstelling

Aan het eind van de cursus beschikken de deelnemers over basiskennis ten aanzien van de AFT en hebben zij geëxperimenteerd met het werken vanuit het Affect fobie kader. Zij zijn in staat dit te integreren in hun eigen vaktherapie. Cursisten kunnen binnen het kader van AFT multidisciplinair samenwerken.

inhoud

  • uitgangspunten AFT, zoals de conflictdriehoek (Malan), de personendriehoek en het herstructureren van de afweer en het affect;
  • AFT-technieken (waaronder exposure, responspreventie en systematische desensitisatie) vertalen naar vaktherapeutische arrangementen;
  • rol van de therapeut.

 

Alvast iets lezen?

 

werkwijze

In de cursus wordt de theorie afgewisseld met oefenen in de praktijk van de vaktherapie.