Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Affectfobie therapie (AFT) en vaktherapie

Tweedaagse cursus

tweedaagse cursus
1083.20.02
€ 495,-

Inclusief lunch

.
2 dagen van 9:30 - 16:30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
02 Mrt 2022

De Affectfobietherapie (AFT) is een vorm van kortdurende psychodynamische psychotherapie en wordt in de ambulante en semi-ambulante Nederlandse GGZ steeds meer toegepast.
AFT is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve - of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In de behandeling worden experientiele en gedragstherapeutische technieken geïntegreerd.
In een AFT-behandeling wordt angst voor onderliggende activerende gevoelens, de zogenaamde affectfobie, behandeld door geleidelijke blootstelling aan de gevreesde gevoelens.
Gezien de interpersoonlijke aard van het model, de focus op affect en de hier-en-nu oriëntatie is AFT heel geschikt om toe te passen in de groepstherapie.

In deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens AFT-principes en uitgedaagd om op basis van een affectfobie therapiekader vaktherapeutische interventies toe te passen. Het AFT denkkader wordt uiteengezet en toegepast bij zowel individuele AFT als in een groepssetting.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor vaktherapeuten (psychomotorisch therapeuten, muziektherapeuten, dramatherapeuten en muziektherapeuten), medewerkers van een deeltijdbehandeling, en psychotherapeuten of GZ-psychologen cq regiebehandelaars die vaktherapeuten aansturen.

doelstelling

Aan het eind van de cursus beschikken de deelnemers over basiskennis ten aanzien van de AFT en hebben zij geëxperimenteerd met het werken vanuit het Affect fobie kader. Zij zijn in staat dit te integreren in hun eigen vaktherapie. Cursisten kunnen binnen het kader van AFT multidisciplinair samenwerken.

inhoud

  • uitgangspunten AFT, zoals de conflictdriehoek (Malan), de personendriehoek en het herstructureren van de afweer en het affect;
  • AFT-technieken (waaronder exposure, responspreventie en systematische desensitisatie) vertalen naar vaktherapeutische arrangementen;
  • rol van de therapeut.

werkwijze

In de cursus wordt de theorie afgewisseld met oefenen in de praktijk van de vaktherapie.

Accreditaties

Register Vaktherapietoegekend15 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Cora Versteeg is psychotherapeut, groepstherapeut, supervisor IPT en vrijgevestigd psychotherapeut te Amsterdam.

Lees verder
Mw. drs. A. Bakker (Annemieke) - docenten - 1017588069

Annemieke Bakker is geregistreerd psychomotorisch therapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact