Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Adviesgesprekken met ouders, verzorgers en leerkrachten

op motiverende wijze de vaktaal vertalen

tweedaagse cursus
574.19.01
Bij voldoende belangstelling wordt er een datum gepland.
€ 495,-

Inclusief literatuurklapper en lunches

.
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur De data zijn nog niet bekend, u kunt zich wel alvast onder voorbehoud inschrijven.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Adviesgesprekken worden vaak als lastig ervaren. Ze vergen in kort tijdsbestek veel vaardigheden. Het is nodig onderzoeksgegevens te vertalen in voor ouders of verzorgers en leerkrachten begrijpelijke taal. Vaak is het nodig hen te informeren en te motiveren voor verdere behandeling.

doelgroep

Hulpverleners werkzaam in de ambulante en klinische jeudzorg, de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming en de expertisecentra in het onderwijs: psychologen, pedagogen en HBO-plus opgeleide hulpverleners.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om effectieve adviesgesprekken te voeren met ouders/verzorgers en leerkrachten en kunnen zij een veelheid aan informatie (de resultaten van screening en onderzoek en/of indicatiestelling voor behandeling of verwijzing) op een toegankelijke wijze 'vertalen'.

inhoud

In de cursus zal veel geoefend worden met het voeren van adviesgesprekken in allerlei situaties. Uiteraard zullen daarbij theoretische aspecten ruim aan bod komen, maar de cursus zal vooral praktisch van aard zijn.
Centraal staan gesprekstechnieken (motiverende technieken, invoegen, taalgebruik) en de vertaling van diagnostische gegevens (vaktaal) in toegankelijke taal voor ouders/verzorgers en leerkrachten. Ook wordt ingegaan op de specifieke (korte en intensieve) samenwerkingsrelatie.

werkwijze

Naast literatuurbespreking en theoretische inleidingen vinden vooral praktische oefeningen en rollenspelen plaats. Daarbij worden de cursisten uitgenodigd eigen casuïstiek in te brengen.

Accreditaties

K&J - NIPin aanvraag? uren
K&J - NIP herregistratiein aanvraag? uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 uren
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag? uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag? uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dr. Katie-Lee Weille, Phd, ACSW haalde in 1989 haar Masters in de Verenigde Staten, en werkte 10 jaar in de VS en aan de Tavistock Clinic in Londen als psychotherapeut met complexe en getraumatiseerde gezinnen, waarna ze promoveerde in de Psychologie aan de Universiteit van Londen

Lees verder

Lidewei Chavannes is klinisch psycholoog en IMH specialist. Ze werkt bij de opvoedpoli en in een eigen praktijk.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact