Advanced PLAY

Play and Language for Autistic Youngsters

two-day workshop
570.18.01
Nader te bepalen
€ 475,-
Lunches are included.
You can registrer if you are interested. If we have enough candidates we can announce the dates. 2 day workshop 9.30 am till 4.30 pm

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Rick Solomon has developed a practical version of the DIR (Developmental, Individual Differences, Relationship-based) theoretical model of Greenspan and Wieder. He began his PLAY Project ten years ago in Michigan in the United States with the goal of implementing a cost effective program in a state with few resources, where many families need help. To that purpose professionals are trained, who in turn advise parents in all sorts of ways and in everyday situations in development-oriented play with their child.

In this Advanced PLAY workshop, participants apply their knowledge of the Floortime/FloorPlay method and the six developmental stages to the case studies which are introduced by the docent and the participants themselves.

who should attend

This workshop is suitable for professionals who work with children and youths in various setting and parents of children with special needs. It is especially relevant for those parents who want to practice the FloorPlay method not only with their own child but also with children of other parents in a semi-professional manner. English is the language of instruction in this workshop. .

objectives

After the workshop the participants will:

have considerable insight into the most important aspects of the six milestones in early development;
be able to diagnostically illuminate, on the basis of an insight into the developmental course of the child, the complex problematic that is grounded in the intricate interplay of physical, psychological and social factors;
be able to apply the model from the Skill Sequence to the case studies (video presentations) presented and recommend precisely the activities, methods and techniques that would help in the development of that child;
be able to comprehensively apply the objectives stated above to the case studies they themselves will contribute.

 

program

On both days of the workshop Rick Solomon will work with both his own cases and cases presented by the participants.
 

Nederlandse cursusbeschrijving

Rick Solomon heeft de Floortime-methode, zoals die ontwikkeld is door Greenspan en Wieder, op een specifieke manier uitgewerkt. Hij is 15 jaar geleden in Michigan, USA, gestart met het 'PLAY Project' met als doel efficiënte kortdurende hulp op te zetten in een staat waar met weinig middelen veel gezinnen geholpen moeten worden. Daartoe worden hulpverleners getraind, die op hun beurt ouders begeleiden bij het ontwikkelingsgericht spelen met kun kind, op allerlei manieren in de dagelijkse situaties.
In deze workshop passen de deelnemers hun kennis over de FloorPlay-methode en de zes ontwikkelingsfasen toe op de casuïstiek die door de docent en de deelnemers zelf wordt ingebracht.

doelgroep

De workshop is geschikt voor hulpverleners die met kinderen en jeugdigen werken in verschillende settings. De workshop is ook relevant voor ouders van kinderen die speciale aandacht nodig hebben, met name ook die ouders die de methode FloorPlay niet alleen met hun eigen kind, maar ook met kinderen van andere ouders op een semi-professionele wijze willen toepassen.

Engels is de voertaal in deze workshop.

verwachte voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vertrouwd zijn met de basis van de FloorPlay methode en het ontwikkelingsmodel dat door Greenspan is ontwikkeld, op basis van eerdere deelname aan andere cursussen uit de opleidingsroute tot FloorPlay expert.

doelstelling

Na het doorlopen van de workshop hebben de deelnemers een behoorlijk inzicht in de belangrijkste aspecten van de zes mijlpalen in de vroege ontwikkeling. Complexe problematiek op basis van een ingewikkeld samenspel van fysieke, psychologische en sociale factoren kunnen ze diagnostisch verhelderen op basis van een inzicht in het ontwikkelingsverloop van het kind. Zij zijn in staat om het model van de Skill Sequence toe te passen op de gepresenteerde casuïstiek (videopresentaties) en voor het betreffende kind precies die activiteiten, methodes en technieken adviseren, die het kind verder helpen in de ontwikkeling. Ze hebben dit alles uitgebreid kunnen toepassen op door henzelf ingebrachte casuïstiek.

werkwijze

Rick Solomon werkt gedurende beide dagen zowel met zijn eigen casuistiek als met casuistiek die door de deelnemers wordt ingebracht. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursus de uitnodiging om hun casuistiek op videoclip up te loaden, zodat Solomon ze kan bekijken en beoordelen waar in de cursus ze het beste aan bod kunnen komen. De opbouw loopt van de lagere ontwikkelingsniveaus naar de hogere en van minder complex naar meer complex, bij voorbeeld omdat er op het gebied van ouderschap meerdere kwesties/dilemma’s spelen.

NOTA BENE

We hebben nog geen nieuwe data afgesproken voor deze intensieve workshop Advanced Play.
Als u zich inschrijft voor de cursus, houden we u graag op de hoogte!

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 uren
diagnostiek 2 uren
behandeling 10 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
NVO - OGtoegekend12 uren
diagnostiek 2 uren
behandeling 10 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren
Stichting ADAP (logopedisten)toegekend13,5 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. R. Solomon (Rick) - docenten - 230736548

Rick Solomon heeft de Floortime methode, zoals die ontwikkeld is door Greenspan en Wieder, op een specifieke manier uitgewerkt.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact