ACT in de huisartsenpraktijk

Hoe huisarts en POH-GGZ gedragsverandering in gang kunnen zetten

driedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 1269

Interesselijst

Er zijn veel klachten bij de huisarts waarbij gedragsverandering de belangrijkste interventie is.

Wij bieden een model om de samenwerking tussen huisarts en POH-GGZ op het gebied van gedragsverandering in te richten. Het gaat hier om ACT, Acceptance and Commitment Therapy.

Met het toenemen van de aandacht voor mentale gezondheid en de aandacht voor preventie, denken wij dat een op gedragsverandering gebaseerde ‘behandeling’ een van de belangrijkste interventies in de 1e lijn zou kunnen zijn. Daarom hebben wij een  cursus ontwikkeld die geschikt is voor elke huisarts en POH-GGZ die bereid zijn te investeren in drie dagen scholing. Er is geen verdere vooropleiding nodig.

Wij willen het ACT-gedachtengoed en de implementatie daarvan in de 1e lijn vormgeven omdat wij denken dat dit bijdraagt aan betere kwaliteit, lagere kosten en blije hulpverleners. Met deze scholing willen we je leren om naast het medische antwoord, een contextueel antwoord te kunnen geven aan je patiënt. Zo kun je doorverwijzing of onnodige interventies als pillen of ingrepen voorkomen.

Na afloop van de cursus heb je beter inzicht in de psychologische flexibiliteit van je patiënt maar ook van jezelf! Als huisarts leer je kleine interventies doen om je patiënt beter te begeleiden. Als POH-GGZ leer je hoe je gedragsverandering in gang kunt zetten. Daarnaast besteden we aandacht aan hoe je de samenwerking anders in zou kunnen richten op basis van het Primary Care Behavorial Health Model.(PCBH)

doelgroep:

De 3-daagse training wordt aangeboden aan een gemengde groep van huisartsen en praktijkondersteuners (POH GGZ). ‘Koppels’ uit de praktijk kunnen zich samen inschrijven en ontvangen als koppel €100 korting (zie hieronder **). Er zijn ook ‘losse’ plaatsen. In totaal is er ruimte voor maximaal 16 deelnemers.

doelstelling

Het realiseren van een effectieve en geïntegreerde aanpak van medische en mentale problemen in de huisartsenpraktijk door middel van ACT.

Aan het einde van de training hebben de deelnemers:

 • Kennis van visie op geïntegreerde zorg in de 1e lijn ahv PCBH model;
 • Kennis en mogelijkheden ACT toe te passen in de 1e lijn;
 • Vaardigheden om patiënten te ondersteunen bij het aanleren van ‘gezonde coping’ (gedragsverandering);
  Tools om betere samenwerking tussen huisarts en POH te realiseren;
 • Inzicht in factoren die psychologische flexibiliteit beïnvloeden.

inhoud

 • Visie op geïntegreerde eerstelijnszorg;
 • Tekst en metaforen waarmee ‘de draai’ gemaakt kan worden van werken aan klachten naar vergroten van veerkracht;
 • Het ACT-perspectief op klachten;
 • 6 ACT-coping processen;
 • Ervaringsgerichte werkvormen;
 • PCBH model.

programma

 • Dag 1 Door met actieve werkvormen met elkaar aan de slag te gaan krijg je ervaring met ACT-werkvormen. Daarnaast bespreken we de theorie zodat je een algemeen beeld van ACT, Acceptance en Commitment Therapy krijgt
 • Dag 2 Schuift de aandacht naar het begeleiden van patiënten en zullen we zorgen dat je voldoende basiskennis en -kunde van ACT-processen heeft om in de praktijk te gaan experimenteren. Je krijgt meer zicht op hoe je de patiënt ‘gezonde coping’ kunt aanleren.
  Tussen dag 2 en 3 heb je ruimte om het geleerde in de praktijk toe te passen en ervaringen op te doen.
 • Dag 3; Op grond van ervaringen uit ‘de tussentijd’ zullen we op deze dag jouw kennis van ACT verdiepen.
  We introduceren het Primary Care Behavioural Health (PCBH) model inhoudelijk. Vervolgens verkennen we met elkaar wat er voor nodig is om deze manier van werken structureel in jouw praktijk te organiseren en te ontwikkelen.

werkwijze

In deze training zullen theorie en ervaringsgerichte oefeningen elkaar afwisselen. We oefenen hoe je met een patiënt ‘de draai’ kunt maken van werken aan klachten naar werken aan veerkracht en staan op grond van deze ervaringen stil bij de samenwerkingsmogelijkheden tussen HA en POH-GGZ. 

Dag 1 en 2 staan in het teken van het aanleggen van de ACT basiskennis & kunde waarmee je in de praktijk aan de slag kunt.  (didactisch niveau ‘know’ en ‘know how’).

Dag 3 zal gaan over toepassingsvragen en -mogelijkheden en organisatievragen (didactisch niveau ‘show’ & ‘does’)

Sommige onderdelen zijn individueel gericht – andere zijn gericht op samenwerking tussen de POH en huisarts. We variëren in werkvormen en werkgroepen en hierbij wordt de groep soms gesplitst en zal er voor programmaonderdelen per ‘discipline’ gewerkt worden.

We werken met een standaardprogramma dat we aan kunnen passen aan de wensen van deelnemers om de cursus op maat te maken.      

literatuur

Op de leeromgeving van het RINO komt een basisdocument te staan met daarin een samenvatting van het ACT-gedachtegoed en literatuur & internet tips voor deelnemers die het prettig vinden zich inhoudelijk voor te bereiden.

aanvullende informatie

 • Het is gewenst als de verdeling huisartsen – POH redelijk gelijk is. Koppels kunnen zich inschrijven maar ook individuele huisartsen en POH. Na aanmelding krijg je toegang tot de leeromgeving van RINO
 • Korting voor koppels: graag individueel inschrijven en in het notitieveld de naam van de ander opschrijven. Ieder krijgt €50 korting.

 

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden