Nieuwe corona-maatregelen vanaf 13 november 2021. Lees meer informatie.

Ventilatie en sanitair

Het algemene advies is om zoveel mogelijk verse buitenlucht toe te voeren als redelijkerwijs mogelijk is. Daarom vragen we docenten waar mogelijk zoveel mogelijk een of meerdere ramen open zetten in de lokalen, tijdens de les en/of in de pauzes. In een aantal lokalen kan dit ook met het ventilatiesysteem worden geregeld.

In alle leslokalen kan er voldoende geventileerd worden. Het is verschillend per leslokaal hoe dit is geregeld.

  • In lokalen 2.1, 3.1, 4.1, 4.3 4.4 & 5.1 zijn voldoende ramen aanwezig om op eenvoudige wijze verse lucht binnen te krijgen. Daarnaast is er in deze lokalen een extra mobiele luchtreiniger geplaatst om de luchtkwaliteit optimaal te houden.
  • In lokalen A.2 en A.3 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om desgewenst de ramen open te zetten.
  • In lokalen 5.7, 5.8 & 5.9 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht.

Voor alle leslokalen geldt dat we regelmatig testen op de toevoer van verse lucht, door middel van CO2-meters.

Sanitaire voorzieningen

Alle toiletten worden meerdere malen per dag schoongemaakt. Was voor en na gebruik van het toilet de handen. Maak gebruik van papieren handdoekjes bij het wassen van de handen. Reinig voor en na gebruik van het toilet de toiletbril met desinfectie.

Entree en liftgebruik

Bij het betreden van ons pand staat op een banner beschreven welke regels er gelden in het pand. Je belt aan bij de schuifdeur en kunt daarna gelijk je handen reinigen bij de desinfectie-zuil die in de gang staat opgesteld. In de gang en elders in het pand geldt (net als in het verkeer): rechtshouden. 

De grootste ruimtes bevinden zich op de 5e etage (5.7 en 5.8) en het nieuwste gedeelte (A.2 en A.3). We kunnen ons voorstellen dat je liever met de lift gaat, maar in de lift mag maar 1 persoon. We adviseren je dan ook via de trap naar de lesruimte te lopen, daarbij lettend op 1,5 meter afstand tussen jou en je eventuele voorganger.

Ontstaat er een opstopping voor de lift? Regel dan onderling dat de personen die wachten ruimte creeren om te passeren.

De entree

De hal

De lift

 

Trappenhuis

Door het hele pand is door middel van pijlen en bordjes een routing aangegeven. Waar mogelijk is dit eenrichtingsverkeer. In de lift geldt een maximum van 1 persoon. Op de vloer is met lijnen aangegeven wat 1,5 meter afstand is. Alle contactpunten (zoals deurklinken, trapleuningen, kranen, lichtknopjes) worden meerdere keren per dag gereinigd.

In het trappenhuis staan de (klap)ramen open, waardoor er ook voldoende toevoer van verse lucht is.

Iedereen die ons pand kent weet dat het trappenhuis smal is. Het is het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van je voorganger en als iemand je tegemoet komt uit te wijken naar de deuropening die je op (bijna) elke verdieping vindt. In het trappenhuis en de algemene ruimten is het verplicht om een mondkapje te dragen.

Lesruimte

De zalen worden in de ochtend opengezet, om goed te ventileren. De tafels staan in een ruimere opstelling dan voorheen. Met de facilitair medewerker kan worden overlegd welke ruimten beschikbaar zijn om uiteen te gaan in subgroepen. Alle ruimtes zijn voorzien van hygienische schoonmaakdoekjes en handgel.

Kom niet eerder dan 10 minuten vóór de les op de locatie en vertrek direct na de lesdag. Houd in de algemene ruimten, zoals het trappenhuis en de entree, altijd 1,5 meter afstand van elkaar en reinig regelmatig je handen. Bij verplaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht.

Mondkapjes dragen

Draag een mondkapje wanneer je je verplaatst in ons pand. Dit geldt voor alle bezoekers. Tijdens de les, in het leslokaal mogen de mondkapjes af zodra je plaatsneemt. RINO amsterdam stelt mondkapjes beschikbaar bij de entree en via de receptie op de 2e etage.

Zelftesten

Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om het coronavirus te bestrijden. Zelftesten zijn op vrijwillige basis en aanvullend op de bestaande coronamaatregelen. In principe gaan we er dan ook van uit dat docenten en cursisten zelf zorgdragen voor aanschaf van deze tests. Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.
 
Zelftesten zijn op vrijwillige basis, niemand kan verplicht worden zich te (laten) testen. Het is in voorkomende gevallen ook mogelijk om via RINO amsterdam een test te ontvangen. Stuur een mail naar info@rino.nl, en we sturen per omgaande een zelftest naar je huisadres.

Het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor de individuele persoon voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat deelnemers, docenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen. Er wordt dus ook niet van instellingen verwacht dat zij hierop controleren.

Op de pagina Testen bij klachten en Zelftesten vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

Koffietijd en lunch

Bij binnenkomst in het lokaal kun je koffie/thee pakken bij de pantry. We willen je vragen na gebruik het apparaat te desinfecteren met de aanwezige spullen. De docent kan zelf de pauzetijden bepalen. Behalve in de leslokalen waar de gang/pantry gedeeld wordt met andere leslokalen. Daar hangt in het lokaal een flyer met de verplichte pauzetijden. Alle pantry’s worden meerdere malen per dag gedesinfecteerd. Ook zijn er desinfectiematerialen aanwezig, zodat je dit als je dit wenst, zelf kunt doen.

Lunch(pakket)
Als er bij jouw cursus een lunch inbegrepen is, dan is de verpakking van deze lunch ook aangepast conform de coronamaatregelen. Elke cursist krijgt een eigen lunchpakket. Ook tijdens de lunch geldt: houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Gezondheidsklachten?

Heb je gezondheidsklachten?

Bij klachten die passen bij het corona-virus mag je niet naar RINO amsterdam komen en blijf je thuis. Ook als iemand uit jouw huishouden ziek is. Geef dit tijdig aan ons door, liefst via mail en bij voorkeur naar je contactpersoon bij RINO amsterdam en/of via info@rino.nl.

Wij vragen iedereen die klachten heeft die passen bij het corona-virus, om niet naar RINO amsterdam te komen. Ook niet als de uitslag van een eventuele test negatief is. Elke deelnemer met Covid-gerelateerde gezondheidsklachten krijgt de mogelijkheid om via Zoom online mee te doen met de lesdag.

Wat te doen bij een positieve coronatest?

We hebben contact gezocht met de GGD om te informeren naar de manier van handelen mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een postieve uitslag op een coronatest onder medewerkers, cursisten of docenten. In dat geval zoeken we direct contact met de GGD, die op haar beurt de situatie in kaart brengt. In overleg met de positief geteste persoon, de GGD en RINO amsterdam worden daarna de daaruit voortvloeiende stappen genomen.

Landelijke richlijnen bij gezondheidsklachten

Bekijk de Landelijke richlijnen op de website van de Rijksoverheid

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.

Laat je testen als je 1 of meerdere van deze klachten hebt. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook jouw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben jouw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

 

     

Contact