Coronamaatregelen bij RINO amsterdam

Lees hier onze actuele corona updates

 

Welkom terug in Amsterdam! Wij zijn blij dat wij weer onderwijs op locatie kunnen verzorgen op het Leidseplein in Amsterdam. 

We adviseren we je om een mondkapje te dragen in de algemene ruimten binnen onze leslocatie. Ook adviseren we je om voorafgaand aan je lesdag in Amsterdam een zelftest te doen. In de leslokalen houden we nogsteeds rekening met elkaar en zorgen we ervoor dat de cursusruimte in een ruime opstelling wordt aangeboden. Zo zorgen we er samen voor dat alle lessen op een veilige manier doorgang kunnen vinden. RINO amsterdam stelt mondkapjes beschikbaar bij de entree en via de receptie op de 2e etage. Voor vragen kun je contact opnemen met de coronahelpdesk  via coronahelpdesk@rino.nl

De laatste aanpassing aan deze pagina was op 22 februari 2022.

 • Ik volg een BIG-opleiding


  Welkom terug op het Leidseplein in Amsterdam! Vanaf 28 februari volg je de lessen voor BIG-opleidingen weer op locatie op het Leidseplein. Alleen indien je corona-gerelateerde klachten hebt, kun je de les niet fysiek op de leslocatie volgen. In dat geval kun je contact opnemen met de coronahelpdesk en wordt er beoordeeld of het voor jou mogelijk is om de les online te volgen. De coronahelpdesk is bereikbaar via coronahelpdesk@rino.nl

  Indien de docent vanwege corona-gerelateerde klachten niet in staat is om de les te verzorgen, dan zoeken we samen met de docent naar een passende oplossing. Als jouw les niet op het Leidseplein kan plaatsvinden, geven we je dat uiterlijk een dag voor de betreffende lesdag door.

  Mondkapjes

  Wij adviseren je om een mondkapje te dragen in de algemene ruimten. Met name in het trappenhuis zijn de gangen erg smal.

  Afstand
  In de leslokalen houden we nog steeds rekening elkaar en zorgen we ervoor dat de cursusruimte in een ruime lesopstelling wordt aangeboden.

  Zelftesten
  Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan onderwijs op de leslocatie.

  Online onderwijs
  We vragen je om bij het volgen van een online les actief betrokken te zijn bij de fysieke les, dit is belangrijk om de gewenste leeropbrengst te realiseren.

  Vragen?
  Voor vragen kun je contact opnemen met de coronahelpdesk via coronahelpdesk@rino.nl 

  Heb je direct na het weekend een lesdag en heb je een dringende vraag? Ook dan kun je contact opnemen met de coronahelpdesk. 

  Medewerkers van de coronahelpdesk beantwoorden de binnengekomen vragen op:

  •    Ma t/m do: 8.30 – 21.30 uur
  •    Vrij: 8.30 – 17.00 uur
  •    Za: 9.00 – 17.00 uur
  •    Zo: 12.00 – 17.00 uur

 • Ik volg een nascholing of opleiding

   

  Een mix tussen fysiek en online onderwijs

   

  De coronapandemie leert ons veel op het gebied van onderwijs. We hebben de waarde gezien van fysiek lesgeven en krijgen. We hebben ook de voordelen gezien van online onderwijs. Hybride onderwijs zien we als een noodzakelijke variant op fysiek onderwijs wanneer er maatregelen zijn vanuit de overheid in het kader van corona. Wij volgen hierin de landelijke maatregelen en de richtlijnen voor hoger onderwijs, opgesteld door de Rijksoverheid. 

  In de toekomst bieden we een mix van fysiek en online onderwijs. Op de website zal dan per cursus worden aangegeven of de cursus online, fysiek of deels online /deels fysiek wordt aangeboden.

  Online óf deels online/deels fysiek 
  Er zijn cursussen waarbij gebleken is dat die zich uitstekend lenen voor online onderwijs. In goed overleg met de docenten hebben we ervoor gekozen om een aantal cursussen enkel online aan te bieden (dus ongeacht de geldende maatregelen). Wanneer een cursus online wordt aangeboden, staat dit vermeld op de website bij de betreffende cursus. Er zijn ook cursussen die deels online/deels fysiek worden aangeboden, dat wil zeggen: online dagdelen en dagdelen die fysiek worden aangeboden (ongeacht de maatregelen).

  Fysiek op het Leidseplein in Amsterdam
  Welkom terug in Amsterdam! Fijn dat we onze cursussen en opleidingen weer fysiek kunnen aanbieden. De enige reden om de les online vanuit huis te volgen (er is dan sprake van hybride onderwijs) is als er sprake is van corona gerelateerde klachten. Dat houdt concreet in dat je een positieve testuitslag hebt. Indien je de les door ziekte niet kunt bijwonen, verzoeken we je dit aan ons door te geven via coronahelpdesk@rino.nl  

  Indien de docent een positieve testuitslag heeft, dan neemt de docent contact op met de coronahelpdesk. In overleg met de docent wordt de les veranderd in een fysieke les waarin de docent online lesgeeft, een volledige online les waar de cursisten ook online deelnemen óf wordt gekozen voor het verplaatsen van de les.

  Er zijn enkele cursussen waarbij we, in overleg met de docenten, hebben besloten dat die volledig fysiek zijn (en dus geen hybride variant kennen). Dat betekent dat als je niet aanwezig kunt zijn vanwege een positieve test, je ook niet online aan kunt sluiten. Als dit het geval is, gelden de algemene maatregelen rondom ziekte en vervangende opdrachten.

  Bij een onverhoopte verandering van fysiek naar online onderwijs blijven onze annuleringsvoorwaarden van toepassing (www.rino.nl/voorwaarden).
   

  Hybride onderwijs en Zoom

  Ons onderwijs is, indien mogelijk binnen de geldende maatregelen en de gekozen aanpak, een mix van fysiek en online onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is: fysiek als basis, online waar nodig.

  We kiezen voor een hybride lesvorm alleen als dat door afwezigheid van meerdere deelnemers vanwege een coronabesmetting niet anders kan. Het kan immers voorkomen dat deelnemers vanwege een positieve testuitslag niet in staat zijn om de opleidingsdag op onze leslocatie aan het Leidseplein te volgen.

  Onder hybride lesgeven verstaan wij dat het grootste gedeelte van de groep fysiek op locatie aanwezig is, en dat een gedeelte van de groep dezelfde les online volgt (via Zoom). Je volgt de les online enkel in het geval dat je een positieve testuitslag hebt.

  In dat geval bieden we ons onderwijs hybride aan en maken we gebruik van Zoom Education.

  Over de veiligheid van Zoom, delen we het volgende met je:

  "RINO amsterdam maakt voor online onderwijs gebruik van Zoom. RINO amsterdam heeft grondig onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijke partij naar de privacy en security aspecten van Zoom en getoetst of het gebruik van Zoom in overeenstemming is met haar eigen privacy beleid.
  Met heldere richtlijnen voor het gebruik van Zoom voor medewerkers, docenten en cursisten en op basis van de toetsing vooraf en naleving van de richtlijnen, maken wij met vertrouwen gebruik van Zoom."

       

 • Veiligheidsmaatregelen

   

  Gezamelijke verantwoordelijkheid
  We gaan ervan uit dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen voor optimaal onderwijs in deze uitzonderlijke tijd. Dat betekent dat iedereen zich persoonlijk houdt aan de RIVM-richtlijnen en bij gezondheidsklachten thuisblijft. De maatregelen die RINO amsterdam heeft getroffen staan op deze pagina beschreven.

  Protocol en Veiligheidsinstructies

   

  Ventilatie en sanitair
  Het algemene advies is om zoveel mogelijk verse buitenlucht toe te voeren als redelijkerwijs mogelijk is. Daarom vragen we docenten waar mogelijk zoveel mogelijk een of meerdere ramen open zetten in de lokalen, tijdens de les en/of in de pauzes. In een aantal lokalen kan dit ook met het ventilatiesysteem worden geregeld.
  In alle leslokalen kan er voldoende geventileerd worden. Het is verschillend per leslokaal hoe dit is geregeld.

  •    In lokalen 2.1, 3.1, 4.1, 4.3 4.4 & 5.1 zijn voldoende ramen aanwezig om op eenvoudige wijze verse lucht binnen te krijgen. Daarnaast is er in deze lokalen een extra mobiele luchtreiniger geplaatst om de luchtkwaliteit optimaal te houden.
  •    In lokalen A.2 en A.3 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om desgewenst de ramen open te zetten.
  •    In lokalen 5.7, 5.8 & 5.9 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht.

  Voor alle leslokalen geldt dat we regelmatig testen op de toevoer van verse lucht, door middel van CO2-meters.

  Sanitaire voorzieningen
  Alle toiletten worden meerdere malen per dag schoongemaakt. Was voor en na gebruik van het toilet de handen. Maak gebruik van papieren handdoekjes bij het wassen van de handen. Reinig voor en na gebruik van het toilet de toiletbril met desinfectie.

  Entree en liftgebruik
  Bij het betreden van ons pand staat op een banner beschreven welke regels er gelden in het pand. Je belt aan bij de schuifdeur en kunt daarna gelijk je handen reinigen bij de desinfectie-zuil die in de gang staat opgesteld. In de gang en elders in het pand geldt (net als in het verkeer): rechtshouden. 

  De grootste ruimtes bevinden zich op de 5e etage (5.7 en 5.8) en het nieuwste gedeelte (A.2 en A.3). We kunnen ons voorstellen dat je liever met de lift gaat, maar in de lift mag maar 1 persoon. We adviseren je dan ook via de trap naar de lesruimte te lopen, daarbij lettend op 1,5 meter afstand tussen jou en je eventuele voorganger.

  Ontstaat er een opstopping voor de lift? Regel dan onderling dat de personen die wachten ruimte creeren om te passeren.

  -    

  De hal

  De lift

   

  Trappenhuis
  Door het hele pand is door middel van pijlen en bordjes een routing aangegeven. Waar mogelijk is dit eenrichtingsverkeer. In de lift geldt een maximum van 1 persoon. Op de vloer is met lijnen aangegeven wat 1,5 meter afstand is. Alle contactpunten (zoals deurklinken, trapleuningen, kranen, lichtknopjes) worden meerdere keren per dag gereinigd.

  In het trappenhuis staan de (klap)ramen open, waardoor er ook voldoende toevoer van verse lucht is.

  Iedereen die ons pand kent weet dat het trappenhuis smal is. Het is het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van je voorganger en als iemand je tegemoet komt uit te wijken naar de deuropening die je op (bijna) elke verdieping vindt. In het trappenhuis en de algemene ruimten adviseren we om een mondkapje te dragen.

   

  Lesruimte
  De zalen worden in de ochtend opengezet, om goed te ventileren. De tafels staan in een ruimere opstelling dan voorheen. Met de facilitair medewerker kan worden overlegd welke ruimten beschikbaar zijn om uiteen te gaan in subgroepen. Alle ruimtes zijn voorzien van hygienische schoonmaakdoekjes en handgel.

  Kom niet eerder dan 10 minuten vóór de les op de locatie en vertrek direct na de lesdag. Houd afstand van elkaar en reinig regelmatig je handen. De gangen in ons pand zijn smal, we adviseren je om een mondkapje te dragen in de algemene ruimten. Zo zorgen we ervoor dat alle lessen op een veilige manier doorgang kunnen vinden.

  Koffietijd en lunch
  Bij binnenkomst in het lokaal kun je koffie/thee pakken bij de pantry. De docent kan zelf de pauzetijden bepalen. Alle pantry’s worden elke dag gedesinfecteerd. Ook zijn er desinfectiematerialen aanwezig, zodat je dit als je dit wenst, zelf kunt doen.

  Lunch(pakket)
  Als er bij jouw cursus een lunch inbegrepen is, dan is de verpakking van deze lunch ook aangepast conform de coronamaatregelen. Elke cursist krijgt een eigen lunchpakket. Ook tijdens de lunch geldt: houd afstand van elkaar.
   

 • Mondkapjes | afstand houden | zelftesten


  Mondkapjes en ruime opstelling leslokalen
  Wij adviseren je om een mondkapje te dragen in de algemene ruimten. Met name in het trappenhuis zijn de gangen erg smal.
  RINO amsterdam stelt mondkapjes beschikbaar bij de entree en via de receptie op de 2e etage.

  In de leslokalen houden we nog steeds rekening elkaar en zorgen we ervoor dat de cursusruimte in een ruime lesopstelling wordt aangeboden.

  Zelftesten
  Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om het coronavirus te bestrijden. Zelftesten zijn op vrijwillige basis en aanvullend op de bestaande coronamaatregelen. In principe gaan we er dan ook van uit dat docenten en cursisten zelf zorgdragen voor aanschaf van deze tests. Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.
   
  Zelftesten zijn op vrijwillige basis, niemand kan verplicht worden zich te (laten) testen. Het is in voorkomende gevallen ook mogelijk om via RINO amsterdam een test te ontvangen. Stuur een mail naar info@rino.nl, en we sturen per omgaande een zelftest naar je huisadres.

  Het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor de individuele persoon voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat deelnemers, docenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen. Er wordt dus ook niet van instellingen verwacht dat zij hierop controleren.

  Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs. De bedoeling is dat studenten en medewerkers de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf kunnen uitvoeren. Dit betekent dat er iedere 3-4 dagen een test uit voorzorg – dus zonder klachten – kan worden uitgevoerd. Het uitvoeren van preventieve zelftesten is de verantwoordelijkheid van de student en/of medewerker. De zelftests zijn te koop bij supermarkten, drogisterijen en apotheken.
  Als studenten of medewerkers klachten hebben of als nauw contact naar voren komen uit bron-en contactonderzoek moeten zij zich, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

 • Coronahelpdesk

   

  Heb je een vraag over ons coronabeleid? Hier vind je onze FAQ pagina. Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kun je contact opnemen met de Coronahelpdesk via coronahelpdesk@rino.nl 

  Coronahelpdesk
  Voor vragen kun je contact opnemen met de coronahelpdesk via coronahelpdesk@rino.nl 
  Kun je vanwege coronagerelateerde klachten niet deelnemen aan de les? Heb je na het weekend les en heb je een dringende vraag? Ook dan kun je contact opnemen met de helpdesk. Medewerkers van de corona helpdesk beantwoorden de binnengekomen vragen op:

  •    Ma t/m do: 8.30 – 21.30 uur
  •    Vrij: 8.30 – 17.00 uur
  •    Za: 9.00 – 17.00 uur
  •    Zo: 12.00 – 17.00 uur
   

 • Landelijk en regionaal

   

  We baseren onze aanpak op de geldende landelijke en regionale maatregelen ten de richtlijnen van het RIVM te vinden op:

  •    de website van de Rijksoverheid
  •    de website van Gemeente Amsterdam
  •    de website van het RIVM
  •    Veelgestelde vragen over het coronavirus en het hoger onderwijs
  •    Veelgestelde vragen over zelftesten in het hoger onderwijs