Coronamaatregelen bij RINO amsterdam

Lees hier onze actuele corona updates

Welkom in Amsterdam! Wij zijn blij dat wij nog steeds onderwijs op locatie kunnen verzorgen op het Leidseplein in Amsterdam. 

We adviseren je om voorafgaand aan je lesdag in Amsterdam een zelftest te doen. In de leslokalen houden we nog steeds rekening met elkaar en zorgen we ervoor dat waar mogelijk de cursusruimte in een ruime opstelling wordt aangeboden. Zo zorgen we er samen voor dat alle lessen op een veilige manier doorgang kunnen vinden. RINO amsterdam stelt, indien gewenst, mondkapjes beschikbaar via de receptie op de 2e etage.

Voor vragen kun je contact opnemen met de coronahelpdesk via coronahelpdesk@rino.nl

De laatste aanpassing aan deze pagina was op 24 oktober 2022.

 • Ik volg een BIG-opleiding

  In principe volg je de lessen voor BIG-opleidingen op locatie op het Leidseplein. Bij corona-gerelateerde klachten, doe je een zelftest. Is deze positief dan kun je de les niet fysiek op de leslocatie volgen. Als je fysiek in staat bent (je fit voelt) om de les digitaal bij te wonen, neem dan contact op met de coronahelpdesk en zet in de cc je praktijkopleider en coördinator bij RINO amsterdam. De Coronahelpdesk zal dan een zoomlink toesturen en de coördinator instructies voor de aanvullende opdracht. Omdat er een verschil is tussen het digitaal toehoren en het actief bijwonen van een les op locatie wordt er gevraagd om het hiaat te compenseren met een aanvullende opdracht. De coronahelpdesk is bereikbaar via coronahelpdesk@rino.nl 

  Wanneer jouw kind(eren) corona heeft / hebben is het mogelijk om de les digitaal bij te wonen, als je in staat bent actief aan de les deel te nemen en je niet geïnterrumpeerd wordt. De aanvullende opdracht geldt dan ook. Evenals de voorwaarden waaraan de e-mail aan de coronahelpdesk moet voldoen. 

  Is er sprake van een niet acute situatie maar zou je de les om moverende, corona-gerelateerde redenen digitaal willen volgen (bijvoorbeeld als er sprake is van werken met kwetsbare doelgroepen), dan kan je contact opnemen met, Martijn Lamberts, hoofd BIG-opleidingen. Te bereiken via: martijnlamberts@rino.nl  
  In samenspraak met de praktijkopleider en in afstemming met de hoofdopleider en coördinator zal dan getracht worden een oplossing te vinden, waarbij wij eenduidig beleid bewaken. 

  Uitgangspunt hierbij is bijvoorbeeld dat de opleideling ook online behandelt, en onderzocht wordt of bijvoorbeeld met hulp van bescherming de les bijwonen wèl mogelijk is. Sowieso ondersteunen we waar nodig uiteraard een maximaal veilige opstelling. 

   

 • Ik volg een opleiding of een cursus

  Afmelden bij ziekte en afwezigheid

  • Voor de opleidingen Schoolpsycholoog, IMH, Seksuologie, Floorplay en onze diverse opleidingsroutes geldt dat beleid omtrent ziekte en onverhoopte afwezigheid via de betreffende opleiding of opleidingsroute wordt gecommuniceerd.
  • Volg je een andere cursus of nascholing bij RINO amsterdam?
   Ziekmeldingen worden doorgegeven via info@rino.nl. Op dit moment geldt dat wij uitgaan van fysiek onderwijs, waarbij we bij ziekte (incl. positieve coronatest) in principe geen online deelnamemogelijkheid bieden.
 • Veiligheidsmaatregelen

  Gezamenlijke verantwoordelijkheid
  We gaan ervan uit dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen voor optimaal onderwijs in deze uitzonderlijke tijd. Dat betekent dat iedereen zich persoonlijk houdt aan de RIVM-richtlijnen en bij gezondheidsklachten thuisblijft. De maatregelen die RINO amsterdam heeft getroffen staan op deze pagina beschreven.

  Veiligheidsinstructies

  Ventilatie en sanitair
  Het algemene advies is om zoveel mogelijk verse buitenlucht toe te voeren als redelijkerwijs mogelijk is. Daarom vragen we docenten waar mogelijk zoveel mogelijk een of meerdere ramen open zetten in de lokalen, tijdens de les en/of in de pauzes. In een aantal lokalen kan dit ook met het ventilatiesysteem worden geregeld.
  In alle leslokalen kan er voldoende geventileerd worden. Het is verschillend per leslokaal hoe dit is geregeld.

  •    In lokalen 2.1, 3.1, 4.1, 4.3 4.4 & 5.1 zijn voldoende ramen aanwezig om op eenvoudige wijze verse lucht binnen te krijgen. Daarnaast is er in deze lokalen een extra mobiele luchtreiniger geplaatst om de luchtkwaliteit optimaal te houden.
  •    In lokalen A.2, A.3 en A.4 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om desgewenst de ramen open te zetten.
  •    In lokalen 5.7, 5.8 & 5.9 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht.

  Voor alle leslokalen geldt dat we regelmatig testen op de toevoer van verse lucht, door middel van CO2-meters.

  Sanitaire voorzieningen
  Alle toiletten worden meerdere malen per dag schoongemaakt. Was voor en na gebruik van het toilet de handen. Maak gebruik van papieren handdoekjes bij het wassen van de handen. Reinig voor en na gebruik van het toilet de toiletbril met desinfectie.

  Koffietijd en lunch
  Bij binnenkomst in het lokaal kun je koffie/thee pakken bij de pantry. De docent kan zelf de pauzetijden bepalen. Alle pantry’s worden elke dag gedesinfecteerd. Ook zijn er desinfectiematerialen aanwezig, zodat je dit als je dit wenst, zelf kunt doen.

  Zelftesten
  Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om het coronavirus te bestrijden. Zelftesten zijn op vrijwillige basis en aanvullend op de bestaande coronamaatregelen. In principe gaan we er dan ook van uit dat docenten en cursisten zelf zorgdragen voor aanschaf van deze tests. Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.
   
  Zelftesten zijn op vrijwillige basis, niemand kan verplicht worden zich te (laten) testen. Het is in voorkomende gevallen ook mogelijk om via RINO amsterdam een test te ontvangen. Stuur een mail naar info@rino.nl, en we sturen per omgaande een zelftest naar je huisadres.

  Het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor de individuele persoon voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat deelnemers, docenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen. Er wordt dus ook niet van instellingen verwacht dat zij hierop controleren.

  Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs. De bedoeling is dat studenten en medewerkers de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf kunnen uitvoeren. Dit betekent dat er iedere 3-4 dagen een test uit voorzorg – dus zonder klachten – kan worden uitgevoerd. Het uitvoeren van preventieve zelftesten is de verantwoordelijkheid van de student en/of medewerker. De zelftests zijn te koop bij supermarkten, drogisterijen en apotheken.
  Als studenten of medewerkers klachten hebben of als nauw contact naar voren komen uit bron-en contactonderzoek moeten zij zich, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

 • Coronahelpdesk

  Heb je een vraag over ons coronabeleid? Dan kun je contact opnemen met de Coronahelpdesk via coronahelpdesk@rino.nl 

  Coronahelpdesk
  Voor vragen kun je contact opnemen met de coronahelpdesk via coronahelpdesk@rino.nl 
  Kun je vanwege coronagerelateerde klachten niet deelnemen aan de les? Heb je na het weekend les en heb je een dringende vraag? Ook dan kun je contact opnemen met de helpdesk. Medewerkers van de corona helpdesk beantwoorden de binnengekomen vragen op:

  •    Ma t/m do: 8.30 – 21.30 uur
  •    Vrij: 8.30 – 17.00 uur
  •    Za: 9.00 – 17.00 uur
  •    Zo: 12.00 – 17.00 uur