Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

Op deze pagina lees je de stand van zaken over ons onderwijs in coronatijd. Op de tabbladen onderaan deze pagina vind je verwijzingen naar nieuwsberichten en landingspagina's binnen onze site. Daar vind je informatie over hoe wij omgaan met en gehoor geven aan de richtlijnen en maatregelen die gelden.

Na de zomervakantie volledige bezetting lokalen Leidseplein

Gedurende de coronacrisis hebben wij steeds de richtlijnen voor het hoger onderwijs gevolgd. Ook bij de start van het nieuwe studiejaar in september blijven we dit doen. Vanaf maandag 23 augustus, de start van het nieuwe studiejaar, streven we naar een volledige bezetting van onze lokalen. Lees het nieuwsbericht: Ons onderwijs na de zomervakantie.

Tot 23 augustus handhaven we de huidige situatie met één kleine wijziging: Vanaf volgende week is het dragen van een mondkapje in de gangen niet meer verplicht. Wel liggen er door het hele pand mondkapjes zodat deze voor iedereen beschikbaar zijn als het niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te bewaren. Voor cursisten en docenten die dat willen zijn zelftests beschikbaar. Zij kunnen deze opvragen via: info@rino.nl.  

Leidraad bij onze aanpak zijn de scenario’s voor het hoger onderwijs zoals opgesteld door de Rijksoverheid. 

We hebben een Veelgestelde vragen pagina ingericht waarop vragen en antwoorden staan over:

De laatste aanpassing aan deze pagina was op 1 juli

We baseren onze aanpak op de geldende landelijke en regionale maatregelen ten de richtlijnen van het RIVM te vinden op:

Vanaf maandag 23 augustus, de start van het nieuwe studiejaar, streven we naar een volledige bezetting van onze lokalen.  

Voor onze BIG-opleidingen geldt dat álle lessen plaatsvinden op het Leidseplein en er geen mogelijkheid meer is om de lessen vanuit huis te volgen.  

Voor al onze overige opleidingen en cursussen bieden we een optimale mix tussen offline & online onderwijs. Dit wordt in nauw overleg met de docent(en) vormgegeven. 

Let op: Indien de overheid besluit dat er aanvullende of strengere maatregelen nodig zijn, dan volgen we dat beleid. Dat kan betekenen dat in bepaalde periodes ons onderwijs weer gedeeltelijk of volledig online aangeboden wordt.  

Op de pagina GGZ onderwijs en hulpverlening in coronatijd vind je informatie over online onderwijs in tijden van corona.

Op de pagina Coronamaatregelen vind je informatie over maatregelen die gelden als offline onderwijs conform de richtlijnen mogelijk is.

In de tot nu toe geplaatste nieuwsberichten kun je teruglezen wat onze aanpak is (geweest). De kans bestaat dat daar inmiddels verouderde informatie op staat.

Ons onderwijs na zomervakantie n.a.v. persconferentie 18 juni

Voorzichtige eerste stappen offline onderwijs n.a.v. persconferentie 20 april 20211

Hoger onderwijs in coronatijd n.a.v. persconferentie 13 april, 23 maart, 8 maart en 23 februari 2021

Onderwijs volledig online tijdens lockdown n.a.v. persconferenties op 2 februari, 12 januari en 14 december 2020

Aantal contactmomenten beperken door online onderwijs n.a.v. persconferentie 4 november 2020

Online onderwijs zo lang als het nodig is n.a.v. persconferentie 13 oktober 2020

Opnieuw overstap offline online  n.a.v. persconferentie 28 september 2020

Onderwijs na zomervakantie: online als basis, offline waar nodig

Lessen Leidseplein weer van start

Nog even volhouden n.a.v. persconferentie 2 september 2020

Onderwijs wordt combinatie van offline en online onderwijs

Volop enthousiaste berichten over online onderwijs

Contact