Coachingscompetenties

De bij de RINO opgeleide coaches zijn specialisten op het gebied van verandering en ontwikkeling, die ontstaan in de context van het individuele professionele gesprek. Net zoals de psychotherapeut is de coach zijn/haar eigen instrument. Belangrijke competenties van de coach zijn dan ook zelfinzicht, gerichtheid op zelfontwikkeling en vormgeven van een coachrelatie.

Stappenplan

Bekijk de stappen in de opleidingsroute Rino Senior Certified Coach.

De oriëntatie op de psychologie/psychotherapie komt aan bod in een aantal specifieke cursussen, zoals Positieve psychologie.

De nieuwste methoden en technieken waarvan professionele hulpverleners gebruikmaken, worden direct vertaald naar de praktijk, zoals bijvoorbeeld in de cursus Oplossingsgericht coachen.

De RINO-cursussen zijn niet alleen gericht op individuele coaching, maar ook op teamcoaching en organisatieadvies.

De RINO-activiteiten voor coaches worden in nauwe aansluiting met de internationale verenigingen ontwikkeld. Zo is onlangs het traject RINO Senior Certified Coach (RINO-SCC) geaccrediteerd door de ICF. Dit opleidingstraject geeft direct toegang tot de registratie bij de ICF als Professional Certified Coach (PCC).

Kerncompetenties

Internationaal bestaat overeenstemming over de kerncompetenties die een coach moet hebben. Ze dienen als leidraad voor de inrichting van de RINO-activiteiten voor coaches.
De kerncompetenties zijn:

 • Zelfinzicht
 • Gerichtheid op zelfontwikkeling
 • Omgaan met het coachcontract
 • Vormgeven van de coachrelatie
 • De cliënt in staat stellen inzicht te verwerven en te leren
 • Doel- en actiegerichtheid
 • Het gebruik van modellen en technieken
 • Evalueren

In 2016 is het boek "De 11 coach competenties in woord en beeld" verschenen, geschreven door Annemarie van der Meer en Marianne van der Pool, beiden docent bij de RINO Amsterdam.

 

Docenten

RINO-docenten van activiteiten op het gebied van coaching en consulting zijn expert op hun (psychotherapeutisch en/of organisatiekundig) vakgebied en daarnaast zeer ervaren coaches.

De eerste Nederlandse coach die bij de ICF als MCC (Master Certified Coach) is geregistreerd, Marianne van der Pool, is een van de hoofddocenten van de leergang Coachen als professie en het RINO PCC-traject.

In alfabetische volgorde zijn de volgende docenten bij de cursussen en opleidingen voor coaches betrokken:

Cursusaanbod

De RINO organiseert een breed scala aan activiteiten op het gebied van coaching en consulting, maar ook o het gebeid van leiderschap & management. Dit varieert van eendaagse workshops tot het meerjarige traject dat leidt tot ICF-registratie als professional certified coach.

Cursussen voor ICF-registratie

Deze cursussen zijn ook afzonderlijk te volgen.

Overige cursussen

RINO SENIOR CERTIFIED COACH

Het modulaire opleidingstraject dat de RINO onder de titel ‘RINO Senior Certified Coach’ heeft ontwikkeld, is sinds maart 2012 geaccrediteerd door de ICF. Na succesvolle afronding van het gehele traject kunnen de deelnemers als PCC (Professional Certified Coach) worden geregistreerd bij de ICF.

Het traject bestaat uit de volgende bouwstenen:

Een specifieke ICF-eis is dat de deelnemers zes individuele sessies ter beoordeling voorleggen, waarbij zij zelf als coach optreden. De RINO organiseert drie sessies binnen de leergang Coachen als professie en drie binnen de module Mentor coaching. Het traject wordt afgesloten met een examen.

Zij die zich vervolgens bij de ICF als PCC willen laten registreren, moeten kunnen aantonen 750 uren gecoacht te hebben, de zogenoemde ‘vlieguren’. Daarnaast zijn ook twee aanbevelingsbrieven nodig.

Voor diegenen die eerder de leergang Coachen als professie hebben gevolgd, is een overgangsregeling gestart. Hierbij kunnen de deelnemers op basis van een persoonlijk studieadvies de aanvullende onderdelen alsnog volgen en daarna examen doen. Om een studieadvies of examen aan te vragen, kunt u gebruikmaken van dit formulier.

De kosten voor het totaaltraject (prijspeil 2015) bedragen € 9.925,-. Wanneer u alle opleidingsonderdelen bij de RINO volgt, worden de kosten voor het examen(€ 650) niet in rekening gebracht. De totale kosten bedragen dan € 9.275,-.

Wanneer er vrijstellingen gelden voor eerder verworven competenties (EVC’s) wordt de korting op het examen naar rato minder.

ICF

De International Coach Federation (ICF) is internationaal het gezaghebbende orgaan op het gebied van coaching. De ICF heeft tevens een Nederlands chapter. Internationale bedrijven vragen steeds meer dat door hen ingeschakelde coaches ICF geregistreerd zijn. De ICF onderscheidt 3 registratieniveaus:
1. Associate Certified Coach (ACC)
2. Professional Certified Coach (PCC)
3.
Master Certified Coach (MCC) 

Voor alle niveaus is het mogelijk zelf de benodigde punten bij elkaar te sprokkelen. Daarnaast kan men een opleiding volgen die, na succesvolle afsluiting, direct tot registratie op één van de niveaus leidt.

Deelnemers die in zijn geheel het traject RINO Senior Certified Coach (RINO-SCC) volgen, dat vanaf januari 2012 is goedgekeurd door de ICF, kunnen direct als PCC geregistreerd worden.

NOBCO

De NOBCO is de beroepsorganisatie van coaches. Zij formuleert haar missie als volgt: De NOBCO wil leidend zijn bij de ontwikkeling van coaching als professie en een bijdrage leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving.

De NOBCO hoopt op een toekomst waarin het vanzelfsprekend is dat:

 • coaching wordt gezien als een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van mensen, zowel binnen als buiten organisaties
 • degene die als coach actief is zich aansluit bij een beroepsorganisatie – bij voorkeur NOBCO/EMCC-NL – en zich als professional laat certificeren, accrediteren of registreren
 • instellingen die coachopleidingen aanbieden ervoor zorgen dat hun opleidingen gecertificeerd zijn – bij voorkeur NOBCO/EMCC-NL – en dit ook uitdragen
 • degene die coaching inzet als HR-instrument, of die voor zichzelf een coach kiest, zich daarvoor alleen tot gecertificeerde coaches wendt

De RINO ondersteunt dit streven en biedt NOBCO geaccrediteerde cursussen aan.

Formulier

Wij vragen u vriendelijk het formulier in te vullen wanneer u:

 1. examen wilt doen in het kader van het RINO Senior Certified Coach traject
 2. een studieadvies wilt aanvragen
 3. voor vrijstellingen in aanmerking wilt komen

 

     

Contact