Coach & organisatieadviseur

De RINO onderscheidt zich van andere aanbieders van cursussen en opleidingen op het gebied van coaching, leiderschap en organisatie door onze oriëntatie op de psychologie en de psychotherapeutische referentiekaders.
Al dertig jaar staat de RINO bekend als instelling voor nascholing en opleiding voor professionals die werken in de (geestelijke) gezondheidzorg. Sinds meer dan tien jaar organiseert de RINO bovendien een breed aanbod aan nascholings- en opleidingsactiviteiten voor coaches, consultants en organisatieadviseurs.

RINO-docenten die een rol spelen bij de workshops, cursussen en opleidingen voor coaches en consultants zijn specialisten in het psychotherapeutisch vakgebied. Bovendien weten zij precies hoe ze therapeutische concepten en technieken moeten toepassen in de context van organisaties en bedrijven.

  • RINO SENIOR CERTIFIED COACH

   geaccrediteerde leergang om een professionele coach te worden
   Deze leergang in professioneel coachen is ontwikkeld door RINOamsterdam. State of the art coachtheorie wordt geintegreerd aangeboden met expertise uit de psychologie en psychotherapie. Deelnemers oefenen de kerncompetenties voor coaches die theoretisch worden onderbouwd. De leergang is erkend door de International Coaching Federation (ICF) geaccrediteerde opleiding, een zogenaamd Accredited Coach Training Program (ACTP). Na succesvolle afsluiting (inclusief het examen) voldoe je aan alle opleidingseisen voor de ICF certificatie als Professional Certified Coach (PCC). DE ICF PCC certificatie geldt wereldwijd als keurmerk voor professinoeel coachen.

   Het RINO certificaat laat natuurlijk al zien dat je een gedegen coachopleiding hebt gevolgd. Wanneer je na afronding van ons programma ook de PCC certificatie bij de ICF wilt behalen, moet je nog een schriftelijke kennistoets bij de ICF doen en aantonen dat je minstens 500 uur cliënten hebt gecoacht.  Deze uren gaan tellen als je begint met de coachopleiding. Ook de NOBCO/EMCC en het NIP erkennen de opleidingsuren. 

   voor wie? 
   Cursisten zeggen bij aanmelding vaak: "ik coach wel, maar doe het intuitief. Ik wil er een goede theoretische onderbouwing bij hebben". En: ïk wil graag feeedback op mijn manier van coachen". Het gaat dikwijls om leidinggevenden, zelfstandig gevestigde coaches, bedrijfsartsen, organisatie adviseurs enandern die veel gesprekken voeren in het werk. Ook is het programma geschikt voor psychiaters en psychologen die coachen en/of supervisie geven en het coachvak echt willen leren.

    

   docenten
   Alle docenten zijn ervaren coaches en/of psychotherapeuten. Kijk bij de verschillende onderdelen van het traject voor een nadere persoonsbeschrijving en specialisatie.

    

   opbouw
   Het volledige programma bestaat uit meerdere onderdelen. Je kunt het programma in zijn geheel volgen of er afzonderlijke onderdelen uit kiezen.

   Vaak is de start de 12-daagse leergang Coachen als professie I. Deze leergang kan je ook als zelfstandige opleiding volgen. Dat betekent dat je na afronding van Coachen als professie I al voldoet aan alleopleidingseisen voor het eerste niveau van certificatie bij ICF, namelijk Associate Certified Coach (ACC).

   Na Coachen als professie I kan je op twee manieren doorgaan met het programma:

   A. De overige modules van het RINO Senior Certified Coach traject volgen. Te weten: de vierdaagse cursus Oplossingsgericht coachen: verdieping, de tweedaagse cursus Positieve psychologie  en de module Mentor coaching van 3 x 1,5 dagdeel. Je neemt dan aan verschillende opleidingsgroepen deel. Je kunt aan deze modules deelnemen in de volgorde die je het beste past. Ook kan je de cursussen Oplossingsgericht coachen: verdieping en Positieve psychologie als op zichzelf staande cursussen volgen of voorafgaande aan Coachen als professie I. Alleen mentor-coaching dient in principe op het laatst plaats te vinden, daar dit een voorbereiding is op het examen.

   B. Coachen als professie II.  Bij Coachen als professie II  zijn bovengenoemde modules geïntegreerd in één leergang, in één opleidingsgroep. De leergang is bedoeld voor degenen die hun PCC certificatie willen behalen en/of hun coachvaardigheden verder willen ontwikkelen en verdiepen. Dit niveau van PCC wordt internationaal erkend als dat van een goede, professionele coach. Je kunt pas deelnemen aan Coachen als professie II, wanneer je Coachen als professie I hebt afgerond.

   proeve van bekwaamheid
   Nadat je route A dan wel B hebt gevolgd, kan je bij de RINOamsterdam de proeve van bekwaamheid voor PCC afleggen. Dit houdt in dat je onze docenten een opname van een coachgesprek doet toekomen met een transcript van dit gesprek. Zij zijn door de ICF als assessor opgeleid en beoordelen of dit gesprek aan de eisen voor PCC voldoet. Zoals gezegd moet je voor de ICF certificatie tot PCC dan nog de schriftelijke kennistoets bij ICF maken (wanneer je die nog niet eerder hebt gemaakt) en minimaal 500 cliëntenuren kunnen aantonen, tellend vanaf het begin van je eerste coachopleiding.

   Het traject tot RINO Senior Certified Coah bestaat uit de volgende bouwstenen:

    

   kosten
   De actuele kosten staan vermeld in de verschillende cursusbeschrijvingen. Voor de eerste keer deelname aan de proeve van bekwaamheid worden geen kosten in rekening gebracht.  In het geval het nodig is om het examen een tweede keer te doen, dan zijn de kosten € 300,00

   overgangsregeling
   Heb je al eerder de leergang Coachen als professie I gevolgd? Dan is er een overgangsregeling. Op basis van een persoonlijk studieadvies kan je de aanvullende onderdelen alsnog volgen en daarna examen doen. Vul om een studieadvies of examen aan te vragen het formulier in.

  • Coachingscompetenties

   De bij de RINO opgeleide coaches zijn specialisten op het gebied van verandering en ontwikkeling, die ontstaan in de context van het individuele professionele gesprek. Net zoals de psychotherapeut is de coach zijn/haar eigen instrument. Belangrijke competenties van de coach zijn dan ook zelfinzicht, gerichtheid op zelfontwikkeling en vormgeven van een coachrelatie.

   Stappenplan

   Bekijk de stappen in de opleidingsroute Rino Senior Certified Coach.

   De oriëntatie op de psychologie/psychotherapie komt aan bod in een aantal specifieke cursussen, zoals Positieve psychologie.

   De nieuwste methoden en technieken waarvan professionele hulpverleners gebruikmaken, worden direct vertaald naar de praktijk, zoals bijvoorbeeld in de cursus Oplossingsgericht coachen.

   De RINO-cursussen zijn niet alleen gericht op individuele coaching, maar ook op teamcoaching en organisatieadvies.

   De RINO-activiteiten voor coaches worden in nauwe aansluiting met de internationale verenigingen ontwikkeld. Zo is onlangs het traject RINO Senior Certified Coach (RINO-SCC) geaccrediteerd door de ICF. Dit opleidingstraject geeft direct toegang tot de registratie bij de ICF als Professional Certified Coach (PCC).

   Kerncompetenties

   Internationaal bestaat overeenstemming over de kerncompetenties die een coach moet hebben. Ze dienen als leidraad voor de inrichting van de RINO-activiteiten voor coaches.
   De kerncompetenties zijn:

   • Zelfinzicht
   • Gerichtheid op zelfontwikkeling
   • Omgaan met het coachcontract
   • Vormgeven van de coachrelatie
   • De cliënt in staat stellen inzicht te verwerven en te leren
   • Doel- en actiegerichtheid
   • Het gebruik van modellen en technieken
   • Evalueren

   In 2016 is het boek "De 11 coach competenties in woord en beeld" verschenen, geschreven door Annemarie van der Meer en Marianne van der Pool, beiden docent bij de RINO Amsterdam.

   Image

    

  • Docenten

   RINO-docenten van activiteiten op het gebied van coaching en consulting zijn expert op hun (psychotherapeutisch en/of organisatiekundig) vakgebied en daarnaast zeer ervaren coaches.

   De eerste Nederlandse coach die bij de ICF als MCC (Master Certified Coach) is geregistreerd, Marianne van der Pool, is een van de hoofddocenten van de leergang Coachen als professie en het RINO PCC-traject.

   In alfabetische volgorde zijn de volgende docenten bij de cursussen en opleidingen voor coaches betrokken:

  • Cursusaanbod

   De RINO organiseert een breed scala aan activiteiten op het gebied van coaching en consulting, maar ook o het gebeid van leiderschap & management. Dit varieert van eendaagse workshops tot het meerjarige traject dat leidt tot ICF-registratie als professional certified coach.

   Cursussen voor ICF-registratie

   Deze cursussen zijn ook afzonderlijk te volgen.

   Overige cursussen

  • ICF

   De International Coach Federation (ICF) is internationaal het gezaghebbende orgaan op het gebied van coaching. De ICF heeft tevens een Nederlands chapter. Internationale bedrijven vragen steeds meer dat door hen ingeschakelde coaches ICF geregistreerd zijn. De ICF onderscheidt 3 registratieniveaus:
   1. Associate Certified Coach (ACC)
   2. Professional Certified Coach (PCC)
   3.
   Master Certified Coach (MCC) 

   Voor alle niveaus is het mogelijk zelf de benodigde punten bij elkaar te sprokkelen. Daarnaast kan men een opleiding volgen die, na succesvolle afsluiting, direct tot registratie op één van de niveaus leidt.

   Deelnemers die in zijn geheel het traject RINO Senior Certified Coach (RINO-SCC) volgen, dat vanaf januari 2012 is goedgekeurd door de ICF, kunnen direct als PCC geregistreerd worden.

  • NOBCO

   De NOBCO is de beroepsorganisatie van coaches. Zij formuleert haar missie als volgt: De NOBCO wil leidend zijn bij de ontwikkeling van coaching als professie en een bijdrage leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving.

   De NOBCO hoopt op een toekomst waarin het vanzelfsprekend is dat:

   • coaching wordt gezien als een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van mensen, zowel binnen als buiten organisaties
   • degene die als coach actief is zich aansluit bij een beroepsorganisatie – bij voorkeur NOBCO/EMCC-NL – en zich als professional laat certificeren, accrediteren of registreren
   • instellingen die coachopleidingen aanbieden ervoor zorgen dat hun opleidingen gecertificeerd zijn – bij voorkeur NOBCO/EMCC-NL – en dit ook uitdragen
   • degene die coaching inzet als HR-instrument, of die voor zichzelf een coach kiest, zich daarvoor alleen tot gecertificeerde coaches wendt

   De RINO ondersteunt dit streven en biedt NOBCO geaccrediteerde cursussen aan.

  • Formulier

   Wij vragen u vriendelijk het formulier in te vullen wanneer u:

   1. examen wilt doen in het kader van het RINO Senior Certified Coach traject
   2. een studieadvies wilt aanvragen
   3. voor vrijstellingen in aanmerking wilt komen