RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.


Bij RINO amsterdam kun je verschillende BIG-opleidingen volgen: de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Bij elke opleiding zijn er verschillende varianten, differentiaties en uitvoeringen. Kijk in het menu welke opleidingen RINO amsterdam aanbiedt.
 

De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam is één van de zes opleidingsinstellingen die door de minister is aangewezen voor het opleiden van GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.

In de stichting participeren

 • Mevrouw prof. dr. Marrie Bekker, opleiding GZ-psycholoog
 • Mevrouw prof. dr. Marleen Rijkeboer, opleiding klinisch psycholoog en opleiding psychotherapeut en mevrouw dr. Loes Marquenie (plv hoofdopleider opleiding klinisch psycholoog)
 • Mevrouw prof. dr. Marleen Rijkeboer (opleiding psychotherapeut) en mevrouw dr. Marjon Nadort (plv. hoofdopleider opleiding psychotherapeut)
 • Mevrouw prof. dr. Heleen Bakker (opleiding schoolpsycholoog) en mevrouw dr. Hanneke Visser (plv. hoofdopleider opleiding schoolpsycholoog)

RINO amsterdam

 • mw. dr. L.M. Pondman, inhoudelijk directeur
 • dhr. drs. D. Blekman, zakelijk directeur
 • mw. drs. A.C. van Wees, coördinator GZ-opleiding Volwassenen
 • mw drs. F.J. Troupin, coördinator GZ-opleiding Volwassenen
 • mw A.M. Wisman MA , coördinator GZ-opleiding Volwassenen
 • mw. drs. F.J.E. van Renswoude, coördinator GZ-opleiding K&J
 • mw. drs. S.N. van Kooten, coördinator GZ-opleiding Ouderen
 • mw. F. Spelbos MSc,  coördinator opleiding Psychotherapeut
 • mw. drs. W. Werkman, coördinator opleiding Klinisch Psycholoog
 • mw R. Oudakker MSc, coördinator opleiding Psychotherapeut
 • mw W. Dijkink MSc, opleidingsmedewerker BIG-opleidingen

Samenstelling van het algemeen bestuur van de Stichting PDO GGZ Amsterdam

Namens de Vrije Universiteit:

 • De heer drs. Martin van Aken RC MBA (penningmeester, lid DB)
 • Mevrouw dr. Leonore de Wit


Namens de Universiteit van Amsterdam:

 • De heer prof. dr. Arnoud Arntz (voorzitter, lid DB)
 • De heer prof. dr. Jan Henk Kamphuis


Namens de praktijkinstellingen:

 • Mevrouw dr. Christine Brouwer–Dudok de Wit
 • Mevrouw drs. Elsbeth de Ruijter
 • De heer drs. Paul de Bot
 • De heer dr. Chaim Huyser

 

Namens RINO amsterdam:

 • De heer drs. Davy Blekman (lid DB)

De zes stichtingen overleggen regelmatig met elkaar in vLOGO (Vereniging Landelijk Overleg van GGZ Opleidingen).

 

Bekijk de examenreglementen en andere voorwaarden.

Contact