RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.


Bij RINO amsterdam kun je verschillende BIG-opleidingen volgen: de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Bij elke opleiding zijn er verschillende varianten, differentiaties en uitvoeringen. Kijk in het menu welke opleidingen RINO amsterdam aanbiedt.
 

De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam is één van de zes opleidingsinstellingen die door de minister is aangewezen voor het opleiden van GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.

In de stichting participeren

RINO amsterdam

 • mw. dr. L.M. Pondman, inhoudelijk directeur
 • dhr. drs. D. Blekman, zakelijk directeur
 • mw. drs. A.C. van Wees, coördinator GZ-opleiding Volwassenen
 • mw drs. F.J. Troupin, coördinator GZ-opleiding Volwassenen
 • mw A.M. Wisman MA , coördinator GZ-opleiding Volwassenen
 • mw. drs. F.J.E. van Renswoude, coördinator GZ-opleiding K&J
 • mw. drs. S.N. van Kooten, coördinator GZ-opleiding Ouderen
 • mw. F. Spelbos MSc,  coördinator opleiding Psychotherapeut
 • mw. drs. W. Werkman, coördinator opleiding Klinisch Psycholoog
 • mw R. Oudakker MSc, coördinator opleiding Psychotherapeut
 • mw W. Dijkink MSc, opleidingsmedewerker BIG-opleidingen

Samenstelling van het stichtingsbestuur

Namens de Vrije Universiteit

 • Drs. Martin van Aken RC MBA (penningmeester, lid DB)
 • Dr. Leonore de Wit


Namens de Universiteit van Amsterdam

 • Prof. Dr. Arnoud Arntz (voorzitter, lid DB)
 • Prof. Dr. Jan Henk Kamphuis


Namens de praktijkinstellingen

 • Dr. Christine Brouwer – Dudok de Wit
 • Drs. Marijke van Putten
 • Drs. Paul de Bot
 • Dr. Chaim Huyser

Namens de RINO amsterdam

 • Drs. Davy Blekman (lid DB)

De zes stichtingen overleggen regelmatig met elkaar in de vLOGO (Vereniging Landelijk Overleg van GGZ Opleidingen).

 

Bekijk de examenreglementen en andere voorwaarden.

Contact