Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

Handboekenlijst en Testlijst Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.

In het document aangeven welke boeken/testen bij de praktijkopleidingsinstelling aanwezig zijn en deze meesturen met de overige documenten voor de visitatie.

Kind & Jeugd:

 

Volwassenen: 

 

Ouderen:

 

Eigendom van RINO Amsterdam, niet verspreiden.

Contact