GZ-psycholoog-voor-psychotherapeuten

GZ-psycholoog voor psychotherapeuten

In het kort

De opleiding GZ-psycholoog voor psychotherapeuten biedt professionals met een registratie tot psychotherapeut de mogelijkheid verdere kennis en vaardigheden in de diagnostiek op te doen om zo de registratie tot GZ-psycholoog te behalen. De opleiding is een generalistische opleiding die zich richt op zowel volwassen als kinderen en jeugdigen. De registratie tot GZ-psycholoog biedt vervolgens toegang tot de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Informatie over de opleiding vindt u in de onderstaande tabbladen of in de

 

 • Algemeen

  De RINO Amsterdam en RINO Groep Utrecht bieden in 2021 de GZ-opleiding voor Psychotherapeuten gezamenlijk aan. De volgende groep zal, bij voldoende interesse, in april 2023 starten in bij de RINO Groep.

  U kunt zich als 'belangstellend' aanmelden voor de opleiding door een e-mail te sturen aan Florine Troupin (florinetroupin@rino.nl). Er zal contact met u worden opgenomen.

  Doelgroep

  De opleiding staat open voor kandidaten met een afgeronde master in de psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen en de BIG-registratie psychotherapeut. Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg draagt voor de praktijkopleiding.

  Erkenning

  De opleiding tot GZ-psycholoog leidt tot opname in het gelijknamige BIG-register.

 • Programma

  De opleiding GZ-psycholoog voor psychotherapeuten is gericht op het verwerven van generalistische kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek en overige taken.

  Het cursorisch onderwijs is praktijkgericht en duurt anderhalf jaar. Naast het cursorisch onderwijs wordt u geacht literatuurstudie en opdrachten uit te voeren.

  Het aantal uren cursorisch onderwijs dat u dient te volgen is 210 uur (200 uur diagnostiek, 10 uur overige taken). Voor ongeveer 70% is dit gericht op volwassenen en ouderen, en voor ongeveer 30% op kinderen en jeugdigen. 

  Praktijk

  Het praktijkdeel van de opleiding duurt minimaal anderhalf jaar en bestaat uit:

  • Twee tot vier dagen (16 tot 32 uur) per week praktijkwerkzaamheden gerelateerd aan diagnostiek (totaal 1395 uur)
  • Supervisie over deze praktijkwerkzaamheden (totaal 45 uur)

  De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in praktijkopleidingsinstellingen die door de hoofdopleider zijn erkend en daartoe zijn aangewezen. Dit zijn GGZ-instellingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor verslaving, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening, forensische instellingen en eerstelijnspraktijken die een erkenning hebben voor het uitvoeren van de GZ-opleiding.

  De werkervaring wordt opgedaan onder supervisie. De taken worden onderverdeeld in psychodiagnostiek (80%) en overige taken (20%).

  Supervisie

  Gedurende de hele opleiding vindt 45 uur supervisie plaats over diagnostiek. De praktijkopleidingsinstellingen voorzien hierin.

 • Organisatie

  De opleiding tot GZ-psycholoog voor psychotherapeuten wordt aangeboden door de de RINO Amsterdam en de RINO Groep.  De lesdagen vinden plaats op de woensdagen bij de RINO Amsterdam, aan het Leidseplein.

  Hoofdopleider

  De hoofdopleider van de opleiding bij de RINO Amsterdam is mw. prof. dr. Marrie Bekker.

  Coördinatie

  De coördinator van de opleiding is mw. drs. F.J. Troupin.

  Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding, neem dan contact op met de coördinator.

 • Aanmelden

  Algemene informatie

  Voorwaarde voor toelating is een afgeronde master in de psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, en een BIG-registratie psychotherapeut. De opleiding tot psychotherapeut dient als regel binnen een periode van zeven jaar voorafgaand aan de aanmelding te zijn voltooid. Uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling van de hoofdopleider.

  Kandidaten worden niet individueel getoetst op de vooropleidingseisen AMvB GZ-psycholoog. Bij toelating tot de opleiding psychotherapeut zijn de kandidaten individueel getoetst op een lijst van specifieke academische vakken die in ruime mate overeenkomt met de vooropleidingseisen AMvB GZ-psycholoog.

  Voor zover het gaat om niet overeenkomende vakken en voor zover de universitaire vooropleiding niet in deze vakken voorzag, kan ervan worden uitgegaan dat de opleiding tot psychotherapeut hierin in voldoende mate heeft voorzien. Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg draagt voor de praktijkopleiding.

  U kunt zich als 'belangstellend' aanmelden voor de opleiding door een e-mail te sturen aan Florine Troupin. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

  Kosten

  Voor de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten die start in april 2022 bedragen de kosten voor het cursorisch programma €8.500,- (210 uur).
  Hier komen de kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur bij. Veel van deze (hand)boeken zijn waarschijnlijk al aanwezig in de bibliotheek van uw instelling.
  De kosten voor werkbegeleiding (45 uur), supervisie (45 uur) en literatuur zijn voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

  Betaling geschiedt in termijnen, via automatische incasso.