Module 1 - Laag IQ in de GGZ

Laag IQ in de GGZ

Docent: Drs. E. Aldenkamp

Deelnemers krijgen op deze dag meer zicht op wat het betekent om een laag IQ te hebben en wat het betekent om met psychische klachten en een laag IQ binnen de GGZ te zijn. We oefenen met een passende bejegening en gespreksvoering. Om de diagnostiek van de psychiatrische problemen goed te doen zal eerst het lage IQ ( zwakbegaafdheid of de verstandelijke beperking) herkend moeten worden. Daarnaast bespreken we de punten die nog meer in acht moeten worden genomen bij de psychiatrische diagnostiek. Eigen casuïstiek kan zeker ingebracht worden.

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Module 2 - Psychische stoornissen

Psychische stoornissen bij mensen met een laag IQ

Docent: Dr. J. Wieland

Mensen met een laag IQ (IQ < 85) hebben een verhoogd risico op zo ongeveer alle psychiatrische stoornissen. Bijna 1 op de 5 nieuwe patiënten in de GGZ heeft een IQ onder de 85. Toch wordt dit lagere IQ vaak niet of pas veel te laat herkend. Deelnemers leren op deze dag wat een lager IQ (zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking) betekent voor de presentatie en diagnostiek van psychische stoornissen. Hoe vaak komen de verschillende psychische stoornissen voor? Waar moet u bedacht op zijn bij het uitvragen van psychische klachten? Welke uitdagingen ervaart u in de diagnostiek bij deze groep patiënten?

We bespreken hoe uitvoerig de diagnostiek moet zijn afhankelijk van de complexiteit, ernst en interactie van de psychische stoornis en het lagere IQ.  Na het volgen van deze cursus weet u wat de aandachtspunten zijn bij de diagnostiek van verschillende psychische stoornissen bij mensen met een lager IQ. U weet hoe u rekening moet houden met de interactie tussen de psychische stoornis en het lage IQ en voelt zich zekerder bij de classificatie van de verschillende psychische aandoeningen.

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Module 3 - Psychiatrisch onderzoek

Psychiatrisch onderzoek bij patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking.

Docent: Dr. J. Wieland

Het psychiatrisch onderzoek heeft een belangrijke plaats in de diagnostiek van psychische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking. De basis van het psychiatrisch onderzoek wordt gevormd door de anamnese en de observaties. Maar hoe interpreteert u de klachten van uw zwakbegaafde patiënt? En wat ziet u als u naar een licht verstandelijk beperkte patiënt kijkt?

Tijdens deze middag leren deelnemers hoe zij psychische klachten en symptomen kunnen uitvragen bij hun patiënten met een lager IQ en hoe zij bepaalde gedragingen beter kunnen begrijpen. We gaan in op de aandachtspunten in het psychiatrisch onderzoek bij patiënten met een lager IQ en staan stil bij de verschillende belangrijke onderdelen van het psychiatrische onderzoek; status mentalis, maar ook aandachtspunten in het somatische onderzoek en bij het uitvragen van medicatie en intoxicaties komen aan bod.

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Module 4 - Emotie Regulatie Training

Emotie Regulatie binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ

Docent: Drs. A. van den Brink

Oplopende spanning, uitgelaten blijdschap, ontploffingen van boosheid, passiviteit als gevolg van somberheid. Emotie regulatie problemen komen veel voor, soms gerelateerd aan psychiatrische aandoeningen, soms als gevolg van ontoereikende coping. Veel trainingen die helpen om meer controle te krijgen over emoties zijn cognitief te moeilijk voor zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten. De ERT training zoals die bij Rivierduinen (Centrum Kristal) is ontwikkeld, is aangepast aan deze doelgroep.

Een zeer praktische training, waarin u manieren aangereikt krijgt om met het werkboek 'Controle over emoties' aan de slag te gaan met uw zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten die kampen met emotie regulatie problemen. Zowel individueel als in groepen bruikbaar.

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Module 5 - Complexe PTSS

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

Docent: Drs. E. Aldenkamp

Een (complexe) posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een veel voorkomende psychiatrische diagnose bij mensen met een laag IQ (zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking).  In deze cursus leert u meer over de diagnosestelling bij deze doelgroep en over de passende behandelwijze.

Jarenlang was het gebruik van het driefase model bij complex trauma ( stabiliseren, verwerken, integreren) best practise bij de behandeling van CPTSS. Op dit moment is er een levendige discussie vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap of dit model inderdaad de enige keuze is.
U wordt meegenomen in een model waarin het stabiliseren en het verwerken niet na elkaar plaats vindt maar naast elkaar staat. Tijdens deze cursus maakt u kennis met een aan de doelgroep en deze visie aangepaste stabilisatiemodule Stabiliseren is samen Balanceren

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Module 6 - Persoonlijkheidsstoornissen

Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor zwakbegaafde/licht verstandelijk beperkte cliënten

Docent: Drs. A. van den Brink

De gevolgen van een borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen groot zijn, voor de cliënt en vor de behandelaren. Wanneer de cliënt zwakbegaafd is, betekent dit nogal eens dat reguliere behandelopties afvallen, omdat ze te moeilijk zijn. Om dit gat op te vangen, is bij Rivierduinen (Centrum Kristal) een groepsbehandeling ontwikkeld die is afgeleid van de Dialectische Gedragstherapie (DGT), aangepast aan zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten. Wilt u als behandelaar deze groepsbehandeling opzetten en gaan aanbieden? Volg dan deze tweedaagse training.

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Boek - Beperkt begrepen

Bij BSL is in 2017 het boek Behandeling van patienten met een laag IQ in de GGZ - beperkt begrepen verschenen, gescshreven door de docenten van deze leergang, allen verbonden aan Poli+: Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp en Annemarie van den Brink.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Alle cursussen op het gebied van LVB

Hieronder vindt u een lijst met nascholingscursussen op het gebied van LVB.

 

     

Resultaten 1-9 van de 9

Bejegening bij Triple diagnose

wanneer naast psychiatrie en verslaving ook LVB speelt

11 Okt 2017 - 11 Okt 2017
(eendaagse training)
Inschrijven onder voorbehoud

Na het voltooien van de training hebben de deelnemers basiskennis over triple diagnose. Zij herkennen LVB snel en weten welke interventies er voor deze doelgroep ingezet kunnen worden en beschikken over de vaardigheden en kennis om met cliënten in gesprek te gaan.

Psychiatrie en verstandelijke beperking

basiscursus voor de VGzorg en maatschappelijk werk

09 Mrt 2018 - 09 Mrt 2018
(eendaagse cursus)
14 plaatsen beschikbaar.

U krijgt handvatten om psychiatrische diagnoses om te zetten in een begeleidingswijze en attitude die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening.

Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor zwakbegaafden

Training voor DGT-geschoolde behandelaars werkzaam binnen de GGZ

Cursus wordt gepland in Voorjaar 2018
(tweedaagse cursus)
14 plaatsen beschikbaar.

U leert hoe u binnen uw eigen organisatie een groepsbehandeling kunt opzetten voor uw cliënten met een verstandelijke beperking en een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Aan het eind van de tweede dag bent u in staat om samen met uw collega een training te starten.

Laag IQ in de GGZ

veel hogere prevalentie dan gedacht

Cursus wordt gepland in Voorjaar 2018
(eendaagse cursus)
14 plaatsen beschikbaar.

Aan het eind van de cursus bent u in staat om gedrag van volwassen patiënten met een combinatie van psychiatrische problematiek en een verstandelijke beperking beter te herkennen. U weet hoe u uw bejegening kunt aanpassen aan deze cliënten. Ook wordt u duidelijk in welke situaties u dient door te...

Emotie Regulatie Training (ERT)

voor mensen met een verstandelijke beperking

Cursus wordt gepland in Voorjaar 2018
(eendaagse cursus)
14 plaatsen beschikbaar.

Het doel van de cursus is om vertrouwd te raken met de door Kristal ontwikkelde module Emotie Regulatie Training (ERT). De nadruk ligt op het aanreiken van een set concrete vaardigheden. Deze module is specifiek bestemd voor cliënten die op zwakbegaafd/licht verstandelijk beperkt niveau functioneren....

Cursus wordt gepland in Voorjaar 2018
(eendaagse cursus)
13 plaatsen beschikbaar.

Vanuit onze jarenlange ervaring met deze doelgroep, weten wij dat bij mensen met een verstandelijke beperking en PTSS de eerste fase van de trauma-behandeling (de zogenoemde stabilisatiefase) zorgvuldige aandacht behoeft. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de stabilisatiemodule. Aan het eind van de...

Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor zwakbegaafden

Training voor DGT-geschoolde behandelaars werkzaam binnen de GGZ

13 Nov 2017 - 27 Nov 2017
(tweedaagse cursus)
13 plaatsen beschikbaar.

U leert hoe u binnen uw eigen organisatie een groepsbehandeling kunt opzetten voor uw cliënten met een verstandelijke beperking en een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Aan het eind van de tweede dag bent u in staat om samen met uw collega een training te starten.

06 Nov 2017 - 06 Nov 2017
(eendaagse cursus)
12 plaatsen beschikbaar.

Vanuit onze jarenlange ervaring met deze doelgroep, weten wij dat bij mensen met een verstandelijke beperking en PTSS de eerste fase van de trauma-behandeling (de zogenoemde stabilisatiefase) zorgvuldige aandacht behoeft. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de stabilisatiemodule. Aan het eind van de...

Emotie Regulatie Training (ERT)

voor mensen met een verstandelijke beperking

30 Okt 2017 - 30 Okt 2017
(eendaagse cursus)
Inschrijven onder voorbehoud

Het doel van de cursus is om vertrouwd te raken met de door Kristal ontwikkelde module Emotie Regulatie Training (ERT). De nadruk ligt op het aanreiken van een set concrete vaardigheden. Deze module is specifiek bestemd voor cliënten die op zwakbegaafd/licht verstandelijk beperkt niveau functioneren....

Contact