Module 1 - Laag IQ in de GGZ

Laag IQ in de GGZ

Docent: Drs. E. Aldenkamp

Deelnemers krijgen op deze dag meer zicht op wat het betekent om een laag IQ te hebben en wat het betekent om met psychische klachten en een laag IQ binnen de GGZ te zijn. We oefenen met een passende bejegening en gespreksvoering. Om de diagnostiek van de psychiatrische problemen goed te doen zal eerst het lage IQ ( zwakbegaafdheid of de verstandelijke beperking) herkend moeten worden. Daarnaast bespreken we de punten die nog meer in acht moeten worden genomen bij de psychiatrische diagnostiek. Eigen casuïstiek kan zeker ingebracht worden.

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Module 2 - Psychische stoornissen

Psychische stoornissen bij mensen met een laag IQ

Docent: Dr. J. Wieland

Mensen met een laag IQ (IQ < 85) hebben een verhoogd risico op zo ongeveer alle psychiatrische stoornissen. Bijna 1 op de 5 nieuwe patiënten in de GGZ heeft een IQ onder de 85. Toch wordt dit lagere IQ vaak niet of pas veel te laat herkend. Deelnemers leren op deze dag wat een lager IQ (zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking) betekent voor de presentatie en diagnostiek van psychische stoornissen. Hoe vaak komen de verschillende psychische stoornissen voor? Waar moet u bedacht op zijn bij het uitvragen van psychische klachten? Welke uitdagingen ervaart u in de diagnostiek bij deze groep patiënten?

We bespreken hoe uitvoerig de diagnostiek moet zijn afhankelijk van de complexiteit, ernst en interactie van de psychische stoornis en het lagere IQ.  Na het volgen van deze cursus weet u wat de aandachtspunten zijn bij de diagnostiek van verschillende psychische stoornissen bij mensen met een lager IQ. U weet hoe u rekening moet houden met de interactie tussen de psychische stoornis en het lage IQ en voelt zich zekerder bij de classificatie van de verschillende psychische aandoeningen.

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Module 3 - Psychiatrisch onderzoek

Psychiatrisch onderzoek bij patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking.

Docent: Dr. J. Wieland

Het psychiatrisch onderzoek heeft een belangrijke plaats in de diagnostiek van psychische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking. De basis van het psychiatrisch onderzoek wordt gevormd door de anamnese en de observaties. Maar hoe interpreteert u de klachten van uw zwakbegaafde patiënt? En wat ziet u als u naar een licht verstandelijk beperkte patiënt kijkt?

Tijdens deze middag leren deelnemers hoe zij psychische klachten en symptomen kunnen uitvragen bij hun patiënten met een lager IQ en hoe zij bepaalde gedragingen beter kunnen begrijpen. We gaan in op de aandachtspunten in het psychiatrisch onderzoek bij patiënten met een lager IQ en staan stil bij de verschillende belangrijke onderdelen van het psychiatrische onderzoek; status mentalis, maar ook aandachtspunten in het somatische onderzoek en bij het uitvragen van medicatie en intoxicaties komen aan bod.

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Module 4 - Emotie Regulatie Training

Emotie Regulatie binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ

Docent: Drs. A. van den Brink

Oplopende spanning, uitgelaten blijdschap, ontploffingen van boosheid, passiviteit als gevolg van somberheid. Emotie regulatie problemen komen veel voor, soms gerelateerd aan psychiatrische aandoeningen, soms als gevolg van ontoereikende coping. Veel trainingen die helpen om meer controle te krijgen over emoties zijn cognitief te moeilijk voor zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten. De ERT training zoals die bij Rivierduinen (Centrum Kristal) is ontwikkeld, is aangepast aan deze doelgroep.

Een zeer praktische training, waarin u manieren aangereikt krijgt om met het werkboek 'Controle over emoties' aan de slag te gaan met uw zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten die kampen met emotie regulatie problemen. Zowel individueel als in groepen bruikbaar.

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Module 5 - Complexe PTSS

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

Docent: Drs. E. Aldenkamp

Een (complexe) posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een veel voorkomende psychiatrische diagnose bij mensen met een laag IQ (zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking).  In deze cursus leert u meer over de diagnosestelling bij deze doelgroep en over de passende behandelwijze.

Jarenlang was het gebruik van het driefase model bij complex trauma ( stabiliseren, verwerken, integreren) best practise bij de behandeling van CPTSS. Op dit moment is er een levendige discussie vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap of dit model inderdaad de enige keuze is.
U wordt meegenomen in een model waarin het stabiliseren en het verwerken niet na elkaar plaats vindt maar naast elkaar staat. Tijdens deze cursus maakt u kennis met een aan de doelgroep en deze visie aangepaste stabilisatiemodule Stabiliseren is samen Balanceren

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Module 6 - Persoonlijkheidsstoornissen

Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor zwakbegaafde/licht verstandelijk beperkte cliënten

Docent: Drs. A. van den Brink

De gevolgen van een borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen groot zijn, voor de cliënt en vor de behandelaren. Wanneer de cliënt zwakbegaafd is, betekent dit nogal eens dat reguliere behandelopties afvallen, omdat ze te moeilijk zijn. Om dit gat op te vangen, is bij Rivierduinen (Centrum Kristal) een groepsbehandeling ontwikkeld die is afgeleid van de Dialectische Gedragstherapie (DGT), aangepast aan zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten. Wilt u als behandelaar deze groepsbehandeling opzetten en gaan aanbieden? Volg dan deze tweedaagse training.

Meer informatie en inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Boek - Beperkt begrepen

Bij BSL is in 2017 het boek Behandeling van patienten met een laag IQ in de GGZ - beperkt begrepen verschenen, gescshreven door de docenten van deze leergang, allen verbonden aan Poli+: Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp en Annemarie van den Brink.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle cursussen op het gebied van LVB

Alle cursussen op het gebied van LVB

Hieronder vindt u een lijst met nascholingscursussen op het gebied van LVB.

 

     

Contact