Beperkt Begrepen

Een laag IQ in de GGZ: beperkt begrepen.
Een modulair scholingsaanbod van RINO amsterdam en Poli+ .

De cursussen in de modulaire opleidingsroute 'Een laag IQ in de GGZ: beperkt begrepen gaan over een groep kwetsbare patiënten. Een groep, die soms onopgemerkt in zorg is binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Maar soms ook al op voorhand wordt doorverwezen naar specialistische centra. Het gaat om patiënten met psychische klachten en een laag IQ (zwakbegaafdheid en een verstandelijke beperking). Een aantal van hen zal hoog gespecialiseerde behandeling nodig hebben. Een ander deel van hen kan effectief behandeld worden in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Mits er aandacht is voor de gevolgen van het lage IQ voor diagnostiek en behandeling. De opleidingsroute vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen. Alle modules kunnen ook los gevolgd worden.

Boek - Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ

Bij Bohn, Stafleu & van Loghum is in 2017 het boek Behandeling van patienten met een laag IQ in de GGZ - beperkt begrepen verschenen, geschreven door de docenten van deze leergang, allen verbonden aan Poli+: Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp en Annemarie van den Brink.

Opleidingsroute

De opleidingsroute bestaat uit verschillende modules. Bekijk het overzicht en lees per cursus de informatie.
16 Feb 2018 - 16 Feb 2018
(eendaagse cursus)
129.18.01
3 accreditaties
13 plaatsen beschikbaar.
En
01 Mrt 2018 - 01 Mrt 2018
(eendaagse cursus)
038.18.01
4 accreditaties
14 plaatsen beschikbaar.
En
12 Feb 2018 - 12 Feb 2018
(cursus van een halve dag)
041.18.01
3 accreditaties
10 plaatsen beschikbaar.
En
19 Feb 2018 - 19 Feb 2018
(eendaagse cursus)
131.18.01
4 accreditaties
6 plaatsen beschikbaar.
En
15 Mrt 2018 - 15 Mrt 2018
(eendaagse cursus)
133.18.01
2 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
En
14 Mei 2018 - 14 Mei 2018
091.18.01
3 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
En
10 Sep 2018 - 24 Sep 2018
(tweedaagse cursus)
132.18.01
2 accreditaties
14 plaatsen beschikbaar.
Contact