Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 10

Werkt u als gezondheidszorgpsycholoog met ouderen, of maakt u binnenkort de overstap naar de ouderenzorg? Dan is deze profielopleiding uitermate geschikt om uw expertise op het gebied van ouderenpsychologie verder te ontwikkelen en te actualiseren.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Alles weten over Passend Onderwijs

in samenwerking met Eduquality

08 Mrt 2019 - 08 Mrt 2019
(eendaagse cursus)

Via de invoering van de wet op de zorgplicht per 2014 probeert het Ministerie te bereiken dat kinderen en jongeren met beperkingen zoveel als mogelijk thuisnabij onderwijs krijgen in het reguliere onderwijs. Vanuit die visie is Passend Onderwijs dan ook geen bezuinigingsoperatie.

Overige startdata
Wordt gepland 1e helft 2020Inschrijven is vrijblijvend.

Psychoanalytische theorieën en hun relevantie voor de professional

Een psychoanalytisch perspectief op coaching: masterclass 1

12 Mrt 2019 - 12 Mrt 2019
(eendaagse masterclass)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Deze masterclass biedt inzicht in en kennis over de 6 hoofd theorieën van de psychoanalyse, te weten: Drift-conflicttheorie, Egopsychologie, Objectrelatietheorie, Zelfpsychologie, Attachmenttheorie, Mentalisatietheorie.

ACT! voor gevorderden

voor (vak)therapeuten die hun kennis willen opfrissen, toetsen en verdiepen

18 Mrt 2019 - 19 Mrt 2019
(twee-daagse verdiepingscursus)

Deze inspirerende twee-daagse verdiepingscursus beoogt een ondersteunende en inspirerende leeromgeving te zijn voor (vak)therapeuten die hun kennis en kunde op het gebied van ACT! willen opfrissen, toetsen en verdiepen.

04 Apr 2019 - 13 Jun 2019
(vijfdaagse leergang)

Na afloop van de leergang zijn de deelnemers in staat om, met betrekking tot kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen: - de dood, het sterven en de rouw te bespreken; - te zien hoe hun eigen ervaringen met de dood/ doodsangst een rol spelen; - naar dood en sterven te kijken vanuit een...

Leertherapie in een groep

reflecteren op het eigen therapieproces

13 Apr 2019 - 06 Jul 2019
(25 of 50 uur)

Leertherapie in een groep

Overige startdata
14 Sep 2019

Communicatie- en denkstijlen bij samenwerking

over vanzelfsprekendheden, ergernissen, begrip en de humor

07 Mei 2019 - 07 Mei 2019
(eendaagse cursus)

Tijdens deze training krijg je praktische handvaten hoe je de ander beter kan bereiken en begrijpen. Ook krijg je zicht op je eigen vanzelfsprekende beoordeling en de consequenties daarvan.

Affectfobietherapie - inleiding

Kortdurende integratieve psychotherapie volgens het model van McCullough

10 Mei 2019 - 21 Jun 2019
(vierdaagse cursus)

In deze cursus wordt gewerkt met het model van Leigh McCullough dat voortborduurt op de driehoeken van Malan.

Suicidepreventie: bouwen aan hoop

Oplossingsgericht werken bij suïcidaliteit

11 Mei 2019 - 25 Mei 2019
(tweedaagse cursus)

Hoe bouw je als behandelaar aan hoop en hoe optimaliseer je het contact met patiënten wanneer zij een einde aan hun leven willen maken? Deze tweedaagse cursus over suïcidepreventie richt zich op oplossingsgerichte gespreksvoering in (crisis)gesprekken, waarbij het bouwen aan hoop de leidraad vormt.

Autonomie en Verbondenheid: Het Psychoanalytisch Proces

de relatie tussen het psychoanalytisch referentiekader en de DSM systematiek

13 Nov 2019 - 04 Dec 2019
(vier woensdagavonden)

In vier bijeenkomsten bespreken we de ontwikkeling van het psychoanalytisch referentiekader. We richten ons daarbij op de relatie met de DSM systematiek en vooral de DSM-5.

Contact