Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 14

Opleiding Schoolpsycholoog

tweejarige postacademische opleiding

De tweejarige postacademische opleiding schoolpsycholoog leidt psychologen en (ortho)pedagogen op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs.

ZomerRINO 2018

opleiding en inspiratie in de zomermaanden

Kom je ook naar de ZomerRINO? Ontdek nieuwe onderwerpen binnen of buiten je eigen vakgebied. Heb je de smaak te pakken? Dan kun je een verdiepende cursus volgen uit ons reguliere aanbod.

Kijken bij de kinderrechter

de rechten van het kind in theorie en praktijk

09 Jul 2018 - 09 Jul 2018
(zomerRINOworkshop van een halve dag)

Hebt u in uw hulpverleningspraktijk te maken met echtscheidingszaken, omgangsrechtzaken, jeugdstrafrechtzaken of andere zaken waarbij juridische interventies een rol spelen, kom dan naar deze boeiende middag en neem een ‘Kijkje bij de kinderrechter’.

Transdiagnostische factoren en vaktherapie

een veelbelovende ontwikkeling voor de GGZ

11 Jul 2018 - 11 Jul 2018
(eendaagse zomerRINO workshop)

In deze workshop willen de docenten samen met de deelnemers onderzoeken in hoeverre de transdiagnostische benadering binnen vakherapie bruikbaar is en voor de toekomst wellicht een veelbelovend model is.

12 Jul 2018 - 13 Jul 2018
(tweedaagse zomerRINO workshop)

Na afloop van de workshop kunnen deelnemers gericht aan de slag met affaires/ontrouw binnen partnerrelatietherapie. Tevens is er zicht op hoe (veranderde)seksualiteit duidelijk plek kan krijgen bij deze problematiek.

13 Jul 2018 - 13 Jul 2018
(workshop van een halve dag)

De workshop is relevant voor alle hulpverleners die meer willen weten over zelfbeschadiging: GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, POH’s GGZ, huisartsen, schoolpsychologen en klinisch psychologen.

Werkt u als gezondheidszorgpsycholoog met ouderen, of maakt u binnenkort de overstap naar de ouderenzorg? Dan is deze profielopleiding uitermate geschikt om uw expertise op het gebied van ouderenpsychologie verder te ontwikkelen en te actualiseren.

Radicalisering van jongeren

signaleren en handvatten voor hulpverleners

18 Jul 2018 - 18 Jul 2018
(eendaagse zomerRINO workshop)

De doelstelling van deze workshop is om kennis rondom (islamitische) radicalisering te vergroten, bewustzijn van de dilemma’s bij het signaleren van radicalisering te bevorderen en het geven van handvatten voor hoe hulpverleners het beste met (mogelijk) radicaliserende jongeren om kunnen gaan.

Seksuoloog opleiding

Tweejarige multidisciplinaire postacademische opleiding

De opleiding seksuoloog is een tweejarige multidisciplinaire postacademische seksuologie opleiding waarmee u het theoretische deel van de opleiding tot Seksuoloog NVVS kunt behalen.

Werken met de DSM-5

toepassing in de eigen werksetting

11 Sep 2018 - 02 Okt 2018
(vierdaagse cursus)

Opbouw en hantering van het DSM 5 systeem en vergelijking met de DSM-IV.

Contact