Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 61-70 van de 303
Datum nog niet bekend
(eendaagse training)

In deze introductie cursus Dubbele Diagnose en IDDT voor psychiaters en psychologen komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van neurobiologie aan de orde, de gevolgen voor gedrag en de mogelijkheden van psychologische interventies. Vervolgens wordt verkend wat dat betekent voor de praktijk:...

Autonomie en Verbondenheid: Het Psychoanalytisch Proces

de relatie tussen het psychoanalytisch referentiekader en de DSM systematiek

14 Nov 2018 - 12 Dec 2018
(vier woensdagavonden)

In vier bijeenkomsten bespreken we de ontwikkeling van het psychoanalytisch referentiekader. We richten ons daarbij op de relatie met de DSM systematiek en vooral de DSM-5.

Problematische gehechtheid bij LVB

Problematische gehechtheid bij LVB kinderen van 4 tot 12 jaar

08 Nov 2018 - 29 Nov 2018
(twee daagse )

Problematische gehechtheid en trauma bij LVB kinderen van 4 tot 12 jaar

7 belangrijke thema’s in de vaktherapie

werken vanuit een thematische ordening

Nader te bepalen
(vierdaagse cursus)

Er wordt actief gewerkt aan het vergroten van de competenties 'begeleiden & behandelen' en 'conceptueel denken & handelen'.

Het individu aan/en het werk (module 1)

individuele diagnostiek en individuele interventies

04 Sep 2018 - 09 Okt 2018
(vierdaagse module)

De leergang A&O/A&G biedt een overzicht over de stand van zaken van het vak op de meest voorkomende werkterreinen van de A&O/A&G psycholoog

12 Dec 2018 - 14 Dec 2018
(3-day workshop)

The WMCI and its two coding schemes can be used with caregivers from pregnancy to any child age.

Cursus wordt gepland in Najaar 2018
(alléén incompany aan te vragen)

De doelstelling van de cursus is leren integreren van de behandeling van psychiatrische en verslavingsproblematiek en het leren vermijden van valkuilen door het hanteren van een op persoonlijk herstel en rehabilitatie gerichte werkwijze.

Supervisorencursus - bijscholing NVP

herregistratie supervisor NVP

27 Aug 2018 - 27 Aug 2018
(eendaagse cursus)

Na afloop van deze bijscholing zijn de deelnemers zich meer bewust van de eigen kwaliteiten en valkuilen. Zij laten het supervisieproces beter aansluiten bij de leercontext en bij de leerstijl van de supervisant. Zij geven aan het supervisieproces meer structuur en maken bewuster gebruik van...

Motiverende gespreksvoering

samen werken aan gedragsverandering

02 Nov 2018 - 16 Nov 2018
(tweedaagse cursus)

Deze workshop beoogt een aantal handvatten te geven voor de gespreksvoering, waardoor de kans groter wordt dat de cliënt tot gedragsverandering komt.

Psychoanalytische theorieën en hun relevantie voor de professional

Een psychoanalytisch perspectief op coaching: masterclass 1

12 Mrt 2019 - 12 Mrt 2019
(eendaagse masterclass)

Deze masterclass biedt inzicht in en kennis over de 6 hoofd theorieën van de psychoanalyse, te weten: Drift-conflicttheorie, Egopsychologie, Objectrelatietheorie, Zelfpsychologie, Attachmenttheorie, Mentalisatietheorie.

Contact