Resultaten 1-10 van de 21

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)

een integratieve behandelvorm voor traumaproblematiek

17 Mei 2017 - 10 Nov 2017
(cursorische opleiding tot basistherapeut BEPP)
Deze cursus is reeds gestart.

De basistherapeut BEPP kan BEPP toepassen bij cliënten met PTSS bij wie één of enkele levensgebieden (DSM, As IV) niet in tact zijn en er sprake is van enige co-morbiditeit op as I of II.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Pesso-therapie

werken vanuit het lichaam en de ervaring

13 Jan 2017 - 01 Dec 2018
(tweejarige geïntegreerde opleiding)
Deze cursus is reeds gestart.

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata

Bewegings- en lichaamsgeorienteerde interventies

bij posttraumatische stress stoornis (PTSS)

21 Sep 2017 - 26 Okt 2017
(driedaagse cursus)
7 plaatsen beschikbaar.

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers meer oog voor de bewegings- en lichaamsgeoriënteerde aspecten van PTSS. Ze zijn in staat enige bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies te integreren in de eigen methode van werken bij mensen met een trauma.

EMDR vervolgcursus

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma

06 Sep 2017 - 16 Nov 2017
(vierdaagse cursus)
Inschrijven onder voorbehoud

U leert EMDR toepassen bij meer complexe psychopathologie en binnen een ingewikkelder therapeutische proces. De indicaties voor behandeling met EMDR worden uitgebreid.

Psychotrauma en ouderen

diagnostiek, behandelvormen en comorbiditeit

14 Sep 2017 - 15 Sep 2017
(tweedaagse cursus)
12 plaatsen beschikbaar.

Na deze cursus hebben deelnemers kennis van de diagnostiek, behandelvormen en comorbiditeit met betrekking tot psychotrauma in het algemeen en die bij ouderen in het bijzonder. Zij weten wat de algemene problematiek is met betrekking tot veroudering en relevante factoren in de behandeling van ouderen....

EMDR basiscursus

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma

14 Sep 2017 - 09 Nov 2017
(vierdaagse cursus)
Inschrijven onder voorbehoud

De cursus is gericht op de toepassing van het basisprotocol bij volwassenen in al zijn facetten. Na afronding is men in staat om relatief ongecompliceerde PTSS te behandelen.

Hartritme-biofeedback

neurofysiologische ondersteuning bij stress en depressiepreventie

12 Sep 2017 - 10 Okt 2017
(driedaagse cursus)
10 plaatsen beschikbaar.

De driedaagse opleiding levert het HeartQ-certificaat op, waarmee je hartcoherentie professioneel mag toepassen bij leerlingen, cliënten en patiënten in onderwijs, GGZ, bedrijfsgezondheidszorg en profitsector. Dit certificaat geldt niet alleen in Nederland, België en Luxemburg, maar ook in Duitsland en...

Psychotrauma: basiscursus

kenmerken, diagnostiek en behandeling

14 Sep 2017 - 30 Nov 2017
(zesdaagse opleiding)
14 plaatsen beschikbaar.

Na afloop van de opleiding zullen de deelnemers beschikken over een brede basiskennis van psychotrauma en haar manifestaties, trauma kunnen zien in relatie met systeem en cultuur, op de hoogte zijn van behandelingsmogelijkheden en in teamverband op een trauma-afdeling kunnen werken.

Specialistische cursus groepspsychotherapie NVGP

Interpersoonlijke groepspsychotherapie

Cursus wordt gepland in Winter 2018
(42-uurs cursus NVGP)
16 plaatsen beschikbaar.

Na de cursus beschikt de cursist over meer specialistische groepstherapeutische kennis; beschikt de cursist over meer specialistische groepstherapeutische vaardigheden; is de cursist zich meer bewust van zijn eigen stijl en rol als groepstherapeut; is de cursist zich meer bewust van

Pesso-therapie

werken vanuit het lichaam en de ervaring

Cursus wordt gepland in Najaar 2018
(tweejarige geïntegreerde opleiding)
17 plaatsen beschikbaar.

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen.

Contact