Opleiding IMH Specialist

Bij de RINO Amsterdam kunt u de tweejarige opleiding Infant Mental Health volgen.

In de tweejarige opleiding Infant Mental Health van de RINO wordt aan alle fasen aandacht besteed, van conceptie tot en met de kleuterleeftijd. Binnen de opleiding komen zowel actuele ontwikkelingen in de theorievorming aan de orde als ook klinische vaardigheden. Centraal staat het op een systematische manier leren kijken naar baby’s in relatie met hun ouders/gezin. De hiervoor gebruikte methodiek is de baby-observatie: het wekelijks observeren van een baby in de thuissituatie. De eigen attitude en beleving van de observator zijn een belangrijke factor in het observatieproces.
De opleiding Infant Mental Health sluit aan bij de meest recente internationale inzichten én bij de Nederlandse organisatie van het zorgaanbod voor ouders en jonge kinderen. Om die reden wordt de opleiding ook steeds doorontwikkeld en geactualiseerd. De opleiding is erkend door de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en leidt tot het specialistisch lidmaatschap van deze vereniging.

Meer informatie over de opleiding Infant Mental Health


 

 

 

   Nascholing

Nascholing IMH

Naast de specialistische opleiding IMH opleiding, biedt RINO Amsterdam verschillende cursussen aan op het gebied van IMH:

 

     

Resultaten 1-10 van de 20
980.16.01
10 accreditaties
Infant Mental Health: de opleiding
502.16.02
8 accreditaties
De psychopathologie van (zeer) jonge kinderen komt in deze cursus uitgebreid aan de orde.
980.18.01
10 accreditaties
Infant Mental Health: de opleiding
350.17.02
9 accreditaties
Na afloop van deze cursus weten de deelnemers hoe kinderen de ziekte begrijpen, hoe ze daarop reageren en wat ze nodig hebben. Er is aandacht voor de impact op het gezin als geheel. Tevens komt de vraag aan bod in hoeverre men als hulpverlener kan bijstaan en wat dat betekent voor het hulpverlenen....
252.17.01
De 'I Feel Pictures' Test is een instrument dat een belangrijk deelproces van de emotieregulatie, met name affectinterpretatie, meet.
501.17.01
11 accreditaties
In deze workshop maken de deelnemers kennis met het vakgebied van Infant Mental Health.
515.17.01
10 accreditaties
Bij onderzoek van een (zeer) jong kind wordt voor het eerst meer systematisch diagnostisch gekeken naar het kind en de gezinscontext.
503.17.01
8 accreditaties
In deze verdiepingscursus leren de deelnemers hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de diagnostische instrumenten.
502.17.01
De psychopathologie van (zeer) jonge kinderen komt in deze cursus uitgebreid aan de orde.
572.17.01
10 accreditaties
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een beeld hoe korte spelobservaties van ouder en kind gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie te beoordelen.
Contact