Mw. drs. M.E.J. van Giffen (Martje)

Zij werkt in een FACT team met een doelgroep cliënten met langdurige en complexe problematiek. Martje geeft trainingen voor RINO/Arkin/LEDD in omgaan met dubbele diagnose (psychiatrie en verslaving) en in motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering. Vanuit haar ervaring als projectleider van een groot implementatieproject voor invoering van een geïntegreerde behandelmethodiek voor dubbele diagnose, geeft Martje trainingen en biedt coaching aan individuen en organisaties over het implementeren van en werken volgens deze methodiek. Martje heeft een achtergrond als SPV en als cultureel antropoloog. Zij is als adviseur verbonden geweest van het LEDD (www.ledd.nl). Martje ziet het als grootste uitdaging om hulpverleners die werken met dubbele diagnose cliënten enthousiast te maken en houden. Dit doet ze door hen kennis en praktische tools te bieden voor het werken met deze doelgroep.  

Cursussen & opleidingen