Mw. drs. M.E.J. van Giffen (Martje)

Martje van Giffen is lange tijd projectleider dubbele diagnose geweest. Met een achtergrond als cultureel antropoloog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige geeft ze tegenwoordig training in motiverende gespreksvoering, dubbele diagnose (IDDT) en dubbele diagnose groepsaanbod. Als adviseur is ze verbonden aan het Landelijk Expertise- en implementatiecentrum voor Dubbele Diagnose (LEDD) en ze is lid van het internationale Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).