Mw. drs. M.E.J. van Giffen (Martje)

Martje van Giffen is projectleider dubbele diagnose. Met een achtergrond als cultureel antropoloog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige geeft ze tegenwoordig training in motiverende gespreksvoering en dubbele diagnose (IDDT). Zij stuurt een groot traject van zorgvernieuwing aan over geïntegreerde behandeling van psychiatrie en verslaving. Als adviseur is ze verbonden aan het Landelijk Expertise- en implementatiecentrum voor Dubbele Diagnose (LEDD) en ze is lid van het internationale Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).