Mw. M.E. Verfaille (Marianne)

Mw. M.E. Verfaille (Marianne)

Marianne Verfaille is vaktherapeut. De laatste 25 jaar werkt ze in klinische settings zoals de St. Bavo Noordwijkerhout en GGze Eindhoven 'de Wende' met mensen met persoonlijkheidsproblematiek, en met name bordeline-problematiek. Eerder werkte ze als groepswerker met kinderen met hechtingsproblematiek in een Boddaert Centrum in Amsterdam, en als beeldend therapeut met volwassenen met neurotische problematiek in dagbehandeling bij Parnasia Den Haag. In 2011 en 2012 volgde ze met succes de trainingen Emerging Body Language, Groepsdynamica in groepspsychotherapie en Affectregulatie therapie bij kinderen. Ze is Lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), senior geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) en supervisor bij de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). Ook is ze bezig met de registratie als supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Daarnaast is ze actief in het ontwikkelen en professionaliseren van methodiek voor vaktherapie.

Interview

Waar haalt u de meeste voldoening uit in uw werk?

Mensen die de stap hebben durven nemen om in therapie te gaan zijn enerzijds dapper en anderzijds vaak radeloos. Samen zoeken in een groep naar wat meestal impliciet al wel "geweten" wordt, is een pijnlijk, maar ook ontroerend proces. Mensen laten in beelden vaak zien wat in woorden nog onbereikbaar is. Groepsgenoten kunnen haarscherp aanvoelen wat de ander bedoelt of nodig heeft. In het beeldend werken kunnen zomaar dingen ontstaan. Wanneer er wederzijdse ruimte ontstaat waarin mensen van elkaar en aan elkaar kunnen leren, dan geeft mij dat veel voldoening.

Waarom geeft u graag les?

Net als in een therapiegroep is er in een lesgroep een schat aan ervaring en diversiteit. Het is iedere keer opnieuw een boeiend proces om een gemeenschappelijk theoretisch kader aan te bieden en tegelijkertijd ieders specifieke invulling en uitwerking in zijn beroep te onderzoeken.

Wat is het belangrijkste wat u wilt meegeven aan cursisten?

Ik wil graag aan cursisten meegeven dat ze leren vertrouwen op hun professionele intuïtie.

Hoe ziet uw vakgebied er in de toekomst uit?

In de toekomst hoop ik dat de jarenlange verdeling tussen woorden geven en tot uitdrukking brengen wat impliciet in het lichaam opgeslagen ligt beter geïntegreerd wordt. Verbale en nonverbale therapeuten kunnen nog ongelofelijk veel van elkaar leren, waardoor onze cliënten met vroeg ontstane (pré-verbale) problematiek beter begrepen kunnen gaan worden.

Publicaties

  • Kaarsemaker-Verfaille, M.E. en Stapel, A. (2001) Beeldende therapie met borderline cliënten, pp. 147-170. Schweizer, C. In Beeld Houten. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Kaarsemaker-Verfaille, M.E. (2008) beeldende therapie en MBT, hoe integreer je die twee? Huisdrukkerij en boekbinderij GgzE.
  • Kaarsemaker-Verfaille, M.E. (2009) Mentalization-Based Treatment voor vaktherapeuten ook de nieuwste trend? Artikel in tijdschrift voor vaktherapie, jaargang 5 nr.2.
  • Kaarsemaker-Verfaille, M.E. (2009) paragraaf 5.3.4. Beeldende therapie binnen mentalization based treatment. Red. Schweizer, C. Handboek beeldende therapie. Houten. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Verfaille, M.E. (2011) Mentaliseren in beeldende vaktherapie. Met casuïstiek van Gizella Smet en Wijntje van der Ende. Antwerpen/Apeldoorn. Garant.

Cursussen & opleidingen