Mw. M.E. Verfaille (Marianne)

Mw. M.E. Verfaille (Marianne)

Marianne Verfaille is vaktherapeut. Ze begon haar loopbaan in 1979 als groepsleidster met kinderen met gehechtheidsproblematiek. De laatste 20 jaar werkt ze als senior geregistreerd beeldend therapeut bij ´De Wende´ psychotherapeutische dagbehandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek , onderdeel van de GGZ Eindhoven. Sinds 2004 is ze actief in het integreren van mentaliseren in vaktherapie. Ze heeft de cursus mentaliseren in vaktherapie ontwikkeld, waaruit het lesboek Mentaliseren in beeldende vaktherapie is ontstaan. Ze heeft een eigen praktijk ‘Marianne Verf’ voor bij-, en nascholing voor vaktherapeuten. Ze is geregistreerd MBT basis therapeut en bezig met haar registratie als MBT vaktherapeut, geregistreerd supervisor bij de Landelijke Vereniging Supervisie en Begeleidingskunde en de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen.

Interview

Waar haalt u de meeste voldoening uit in uw werk?

Mensen die de stap hebben durven nemen om in therapie te gaan zijn enerzijds dapper en anderzijds vaak radeloos. Samen zoeken naar wat meestal impliciet al wel "geweten" wordt, is een pijnlijk, maar vaak ook ontroerend proces. Wanneer er in een groep wederzijdse nieuwsgierigheid ontstaat waarom ieder doet wat hij doet en mensen elkaars vertrouwen winnen om van elkaar en aan elkaar te leren, dan geeft mij dat veel voldoening.

Waarom geeft u graag les?

Net als in een therapiegroep is er in een lesgroep een schat aan ervaring en diversiteit. Het is iedere keer opnieuw een boeiend proces om een gedegen gemeenschappelijk theoretisch kader aan te bieden en ieders specifieke mogelijkheden in zijn beroep te onderzoeken.

Wat is het belangrijkste wat u wilt meegeven aan cursisten?

Ik wil graag aan cursisten meegeven om nieuwsgierig en speels te zijn.

Hoe ziet uw vakgebied er in de toekomst uit?

In de toekomst hoop ik dat de jarenlange verdeling tussen tot uitdrukking brengen wat impliciet in het lichaam opgeslagen ligt en het expliciet woorden geven beter geïntegreerd wordt. Verbale en non verbale therapeuten kunnen nog ongelofelijk veel van elkaar leren, waardoor onze cliënten met vroeg ontstane pré-verbale problematiek beter begrepen en bereikt kunnen worden.

publicaties

  • Verfaille, M.E. en Stapel, A. (2001) Beeldende therapie met borderline cliënten, pp. 147-170. Schweizer, C. In Beeld Houten. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Verfaille, M.E. (2008) beeldende therapie en MBT, hoe integreer je die twee? Huisdrukkerij en boekbinderij GGzE.
  • Verfaille, M.E. (2009) Mentalization-Based Treatment voor vaktherapeuten ook de nieuwste trend? Artikel in tijdschrift voor vaktherapie, jaargang 5 nr.2.
  • Verfaille, M.E. (2009) paragraaf 5.3.4. Beeldende therapie binnen mentalization based treatment. Red. Schweizer, C. Handboek beeldende therapie. Houten. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Verfaille, M.E. (2011) Mentaliseren in beeldende vaktherapie. Met casuïstiek van Gizella Smet en Wijntje van der Ende. Antwerpen/Apeldoorn. Garant.
  • Verfaille, M.E. (mei, 2015)Mentalizing in arts therapies With case histories contributed by Gizella Smet, Leen Titeca and Wijntje van der Ende. Karnac. London