Dhr. C. Matthijsse (Cees)

Cees Matthijsse werkt als zelfstandig trainer en coach, zowel bij Cees Matthijsse Training & Coaching als bij Arkin. Hij verzorgt trainingen en (team)coaching op maat. Tijdens de trainingen zet hij zowel zijn ervaring als hulpverlener in als zijn ervaring als manager en trainer/coach.

Voorheen heeft hij als psychiatrisch verpleegkundige op verschillende (crisis)afdelingen binnen de psychiatrie in Amsterdam gewerkt. Hij was een paar jaar leidinggevende van de afdeling IC/MC Psychiatrie van het AMC. Daarna is hij als interim-manager werkzaam geweest bij verschillende projecten, gericht op gemarginaliseerde doelgroepen binnen de psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen, prostituees, aanpak mensenhandel, verslavingsspecifieke woonbegeleiding, zorg voor jong dementerenden, aanpak extreem overlast veroorzakende alcoholgebruikers en opzetten van een bemoeizorgteam).