Werken met DSM-5 - update

Wat is er anders?
eendaagse cursus
dinsdag 7 februari van 09.30 - 16.30 uur
  • 7 Februari 2017
inclusief lunch
07 Februari 2017
736.17.01
€ 200,-
Inschrijven onder voorbehoud

Na vele jaren (20 jaar) trouwe dienst is de DSM-IV ingeruild voor de DSM-5 Is er inderdaad sprake van een verbetering? Is het geheel minder statisch? Zit er meer dynamiek en nuancering in, bij voorbeeld met betrekking tot persoonlijkheidsstoornissen? Kortom, zijn alle verwachtingen en wensen uitgekomen?
In deze workshop gaan we op al deze vragen in en proberen we te ontdekken of het voor patiënten/cliënten en hulpverleners inderdaad een beter instrument is geworden. Of geven wij, vanuit ons perspectief, de critici gelijk die zeggen dat de verandering een teleurstellend experiment is geworden?

doelgroep

Hulpverleners die beschikken over kennis van- en ervaring met de DSM-IV en gewend zijn te classificeren.

doelstelling

Deelnemers hebben aan het eind van de workshop een globaal beeld van de vernieuwingen en van de inhoud en opbouw van de DSM-5.

inhoud

wat zijn in hoofdlijnen de belangrijkste verschillen tussen DSM-IV en 5;
welke classificaties zijn er uit gehaald of juist toegevoegd aan de DSM en welke gevolgen hebben de veranderingen voor de patiënt en de behandelaar;
wat zijn de kleine of grotere veranderingen in ‘oude’ stoornissen’;
casuistiek.

werkwijze

Aan de hand van een powerpoint worden de nieuwigheden besproken. Ook wordt casuïstiek besproken en zal getracht worden dit te classificeren volgens de DSM-5. Deelnemers kunnen ook eigen casuïstiek inbrengen

aanbevolen literatuur

Beknopt Overzicht van criteria van de DSM-5, APA 2014 (uitgeverij Boom, Amsterdam)

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend6,5 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend4 uren
Kwaliteitsregister Psychotherapiein aanvraag? uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Contact