Narratieve systeemtherapie

aandacht voor het gewenste verhaal

40-uurs specialistische cursus NVRG
456.17.01
€ 1.465,-
Inclusief literatuurklapper en lunch.
7 donderdagen van 9.30 - 16.30 uur. De laatste dag is er alleen in de ochtend les.
8 plaatsen beschikbaar.

In een tijd waarin de nadruk ligt op psychopathologie, klachten en dysfunctioneren kunnen de aangrijpingspunten voor behandeling soms onderbelicht raken. Het narratieve model gaat uit van het idee dat niet een persoon, maar het probleem het probleem is. De agenda van de cliënt staat centraal en naast het uitwerken van de invloed van het probleem wordt onderzocht wat het gewenste verhaal van de cliënt is en hoe dit meer invloed kan krijgen in zijn of haar leven.

Deelnemers leren in deze cursus te werken met het narratieve model. Deze vervolgcursus past in de opleidingsroute tot systheemtherapeut NVRG.

doelgroep

GZ-, eerstelijns-, en klinisch psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden VO, psychiaters en huisartsen, die al redelijk ervaren zijn in het werken met systemen en belangstelling hebben voor de narratieve therapie.
De cursus is met name ontwikkeld voor hulpverleners die de route tot systeemtherapeut NVRG volgen en een erkende basiscursus en verdiepingscursus systeemtherapie (totaal 120) uur voltooid hebben.

toelichting

De narratieve therapie gaat ervan uit dat de mens wordt bepaald door zijn of haar verhaal over zichzelf (een verzameling van gedachten, ideeën en gevoelens), zijn of haar relaties en het probleem waarvoor men als cliënt hulp zoekt. Deze hulp wordt gezocht wanneer het hoofdverhaal of het probleemverhaal mensen beperkt in hun functioneren. Het hoofdverhaal wordt mede bepaald door cultuur, etniciteit, gender en (seksuele identiteit), die soms een beperkende werking hebben en dan de verhalen die niet overeenstemmen met het hoofdverhaal naar de achtergrond drukken. Eigen ervaring van de hulpverlener is in de narratieve therapie belangrijk. De deelnemers in deze cursus leren eerst aan den lijve hoe het is te werken met het idee dat niet een persoon, maar het probleem het probleem is.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om gesprekken te voeren binnen het narratief model. Men is in staat om zowel zijn/haar eigen ervaring als die van de cliënt te situeren in een sociale contekst (cultuur, gender, etniciteit, seksuele identiteit).

inhoud

geschiedenis en ideologie van het narratieve model;
een therapeut-cliëntrelatie die op samenwerking is gebaseerd en niet op hiërarchie;
op flexibele wijze omgaan met meerdere subjectieve ervaringen van 'werkelijkheden' in de interactie;
omgaan met het externaliseren van klachten en het internaliseren van de 'personal agency' van de cliënt;
de hoofdverhalen van het narratieve model;
fasen in de narratieve therapie en daarbij passende gesprekstechnieken;
deconstructie van het probleemverhaal en zoeken naar unieke uitkomsten en het co-creëren van het nieuwe verhaal.

werkwijze

Literatuurstudie, theoretische inleidingen, praktisch oefenen.

opleiding tot systeemtherapeut

Deze cursus is een gespecialiseerde 40 urige vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijkt u s.v.p. voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)in aanvraag? punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPin aanvraag uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogin aanvraag? uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend40 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend34 punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratiein aanvraag? uren
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - registratiein aanvraag? uren
Registerpleinin aanvraag? punten
Contact