EMDR vervolgcursus

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma

vierdaagse cursus
343.17.01
€ 1.095,-
inclusief lunches
Dag 1 van 9.30 - 19.30 uur en 3 dagen van 9.30 - 17.30 uur
Inschrijven onder voorbehoud

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met posttraumatische stress stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van concrete, akelige gebeurtenissen, en waarbij het denken aan die gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept. EMDR is een kortdurende therapievorm met veel wetenschappelijke evidentie. Een belangrijk werkzaam element is vermoedelijk de overbelasting van het werkgeheugen met een afleidende stimulus, op het moment dat de traumatische herinnering opnieuw geactiveerd is.

Tijdens de EMDR basisopleiding heeft men kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vervolgopleiding ligt de nadruk op meer complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden.

doelgroep

Aan deze cursus kan men deelnemen wanneer:

de erkendes EMDR basiscursus met goed gevolg is afgerond;
de supervisie standaardprotocol EMDR met goed gevolg is afgerond;
men ten minste 16 uur per week werkzaam is in de GGZ of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

RINO Amsterdam volgt de regels van de Vereniging EMDR Nederland. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de opleidingscommissie van Vereniging EMDR Nederland.

doelstelling

U leert EMDR toepassen bij meer complexe psychopathologie en binnen een ingewikkelder therapeutische proces. De indicaties voor behandeling met EMDR worden uitgebreid.

programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

uitbreiding aanpak van traumagerelateerde symptomatologie;
behandeling van cliënten met meervoudig of complex trauma;
identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen;
het gebruik van 'cognitive interweaves';
stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

werkwijze

De opleiding is stapsgewijs opgebouwd, waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische presentaties, videodemonstraties en praktische oefeningen.

opleidingstraject tot EMDR practitioner

De vervolgtraining is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner.

Deze vervolgcursus EMDR wordt door de Vereniging EMDR Nederland erkende docenten gegeven en is daarmee een VEN-erkende vervolgcursus.
Zie ook opleidingen bij EMDR
Zie ook vereniging EMDR

literatuur

Zelf aan te schaffen: Ten Broeke, E., De Jongh, A. & H. Oppenheim. Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen. Pearson Assessment and Information, 2013.
Bekend geacht: A. de Jongh & E. ten Broeke. Het Handboek EMDR - Geprotocolleerde Behandelmethode Voor De Gevolgen Van Trauma. Pearson Assessment And Information, 2011.

Abonnement Cogiscope

Deelnemers aan Arq cursussen krijgen een gratis jaarabonnement op de Cogiscope

erkend onderdeel van opleidingstraject tot Psychotraumatherapeut

Deze cursus is tevens onderdeel van het opleidingstraject tot Psychotraumatherapeut. Informatie over dit opleidingstraject kunt u vinden op: NTVP.

cursuslocatie

Deze cursus is een samenwerking tussen Arq Academy en de RINO. De uitvoering van deze cursus is of in Diemen bij Arq Academy of bij de RINO op het Leidseplein in Amsterdam.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend45 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend24 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend24 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychotraumatoegekend
Vereniging EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)toegekend
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend29 uren
Deel deze cursus:

Docent

Dr. H. (Hellen) Hornsveld is GZ-psycholoog (BIG) en sinds 2011 vrijgevestigd als docent, supervisor en behandelaar.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact