Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventies

de belangrijkste en best onderzochte internationale meetinstrumenten
eendaagse cursus
1 dag van 09.30 - 16.30 uur
  • 13 Februari 2017
Inclusief literatuurklapper, testmateriaal en lunch
13 Februari 2017
209.17.01
3 accreditaties
€ 255,-
8 plaatsen beschikbaar

Op het moment dat je als therapeut interventies toepast op het gebied van lichaamsbeleving is het belangrijk om ook aan te tonen dat de lichaamsbeleving hierdoor inderdaad ten positieve verandert. Goede meetinstrumenten zijn dan een eerste vereiste.

toelichting

In de klinische praktijk wordt effectmeting van de behandeling steeds belangrijker. Ook de zorgverzekeraars spelen hier op in door hulpverleners te vragen gebruik te maken van meetinstrumenten om hun behandeling te evalueren. Een verstoorde of negatieve lichaamsbeleving speelt bij een groot aantal vormen van psychiatrische en psychosociale problematiek (bijvoorbeeld angststoornissen, depressie, schizofrenie, eetstoornissen, somatoforme stoornissen en seksuele stoornissen) een rol. Op het moment dat je als therapeut interventies toepast op het gebied van lichaamsbeleving is het belangrijk om ook hard te maken of de lichaamsbeleving hierdoor inderdaad ten positieve verandert. Goede meetinstrumenten zijn dan een eerste vereiste. Momenteel zijn er in het Angelsaksische taalgebied ruim 75 vragenlijsten geïnventariseerd, die de lichaamsbeleving als focus hebben. De belangrijkste en best onderzochte vragenlijsten zullen in de workshop aan bod komen, zoals vragenlijsten over lichaamsattitude, lichaamssignalen, lichaamsbewustzijn en pijnbeleving maar ook vragenlijsten over bewegingsdrang en preoccupatie met uiterlijk en gewicht.

doelgroep

Eerstelijns-, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychomotorisch therapeuten, psychiaters.

doelstelling

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers op de hoogte van betrouwbare en valide Nederlandse meetinstrumenten en over de internationale ontwikkelingen op het gebied van meetinstrumenten. Men kent de randvoorwaarden van het gebruik van de meetinstrumenten en men heeft training en instructie gekregen over het gebruik van vragenlijsten.

inhoud

definitie van lichaambeleving. Welke dimensies worden onderscheiden aan lichaamsbeleving en hoe kunnen meetinstrumenten aansluiten bij deze dimensies?;
informatie over betrouwbare en valide Nederlandstalige meetintrumenten die momenteel gebruikt worden door hulpverleners en onderzoekers in het kader van diagnostiek en/of effectmeting;
internationale ontwikkelingen op het gebied van meetinstrumenten. Tips en uitwisseling over mogelijkheden van vertaling van vragenlijsten;
inventarisatie van de meetinstrumenten die de deelnemers zelf gebruiken om lichaamsbeleving te meten. Uitwisseling en discussie over ervaringen t.a.v. gebruik van deze lijsten;
training en instructie gebruik vragenlijsten. (Score-handleiding, subschalen, normgegevens, onderzoeksdesign, meetmomenten, welke algemene gegevens toevoegen etc.);
Voorlichting over randvoorwaarden gebruik meetinstrumenten (toestemming management, informed consent, ethische commissie).

werkwijze

Aan de hand van uitwisseling, discussie en powerpointpresentatie zullen bovenstaande onderwerpen aan bod komen.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend6 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend1 uren
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)in aanvraag? punten
Contact